intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luật giáo dục

Luật giáo dục quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục. Tổng hợp các tài liệu về luật giáo dục gồm: những văn bản về luật giáo dục, sách về luật giáo dục, bài giảng về luật giáo dục, quy định và thông tin đổi mới trong luật giáo dục sẽ giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm tài liệu liên quan phục vu cho công việc và hoạt động giảng dạy của mình.

Tham khảo và download 14 Luật giáo dục chọn lọc sau:
TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1186 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=luat-giao-duc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2