intTypePromotion=3
ANTS

Luật quản lý đô thị

Tham khảo và download 10 Luật quản lý đô thị chọn lọc sau:
 • Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về việc phân loại đô thị, tổ chức lập, thẩm định đề án và quyết định công nhận loại đô thị.Đối tượng áp dụng: các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến việc phân loại đô thị và phát triển đô thị trên lãnh thổ Việt Nam.

  pdf13p thaonhi 18-06-2009 533 103   Download

 • Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

  doc36p luatsulecao 04-04-2011 146 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 03/2011/tt-bxd', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p thanlannho 02-06-2011 166 14   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

  pdf30p duongphuongtim 23-04-2013 73 6   Download

 • CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf4p naubanh_chung 23-01-2013 85 2   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quy hoạch đô thị. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Điều 2....

  pdf35p abcdef_42 01-11-2011 167 48   Download

 • Quyết định 06/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Củ Chi, Thành phố Chí Minh.

  pdf11p tienaganhgiaotieps234 26-04-2014 40 0   Download

 • Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992. Căn cứ luật tổ chức nhân dân, hội đồng nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994. Theo đề nghị của bộ trưởng bộ xây dựng....

  pdf8p daisyshop 31-07-2010 175 39   Download

 • Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đội quản lý trật tự đô thị trực thuộc phòng quản lý đô thị huyện bình chánh ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

  pdf9p thanhpham11 10-03-2014 54 2   Download

 • KẾ HOẠCH TRIỀN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 06-CTR/TU CỦA THÀNH UỶ VỀ "ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2011-2015"

  pdf9p nhanhoxihxih 06-11-2012 80 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

strTagCode=luat-quan-ly-do-thi

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản