intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật sân dự

Xem 1-20 trên 1902 kết quả Luật sân dự
 • Phá sản dù được lý giải rất khác nhau về xuất xứ, song khái niệm này đều được sử dụng để chỉ sự đổ vỡ trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện đại đang bắt buộc chúng ta phải nhìn nhận phá sản là một hiện tượng xã hội tiêu cực khi xem xét các tác động của chúng trên các phương diện

  doc12p chuabietbo 20-03-2010 2144 421   Download

 • Cùng với sự chuyển hướng của nền kinh tế nước ta kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì dần dần hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khách sạn - du lịch nói riêng đã không nằm trong khuôn khổ của những kế hoạch cứng nhắc, mà chịu sự tác động của các quy luật của nền kinh tế thị trường. Trong buổi giao thời này đã...

  pdf97p dell1122 06-09-2012 244 101   Download

 • Kn :qtkd du lịch lμ sự tác động liên tục,có tổ chức,có hớng đích của chủ thể doanh nghiệp dl lên tập thể những ngời lao động trong doanh nghiệp, sử dụng 1 cách tốt nhất mọi tiềm năng vμ cơ hội nhằm đạt đợc mục tiêu đề ra theo pháp luật vμ quy định hiện hμnh.

  pdf17p meoconlaoca 23-06-2011 272 96   Download

 • Đảng phái chính trị (ĐPCT) : là tổ chức chính trị thể hiện lợi ích của một giai cấp xã hội nhất định, sự tồn tại của đảng gắn liền cuộc đấu tranh giành chính quyền để bảo vệ lợi ích của giai cấp mình * Phân tích : - ĐPCT vai trò rất quan trọng đối với việc tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước tư sản. Hoạt động của đảng phải chính trị đôi khi đã làm cho các cơ quan nhà nước tổ chức và hoạt động không theo đúng tinh thần của pháp luật. Ví dụ : Theo quy định của...

  doc10p tungcse 20-08-2013 464 94   Download

 • Phá sản dù được lý giải rất khác nhau về xuất xứ, song khái niệm này đều được sử dụng để chỉ sự đổ vỡ, khánh tận, mất khả năng thanh toán trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Đề tài Luật phá sản 2004 - Phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã làm sáng rõ vấn đề trên.

  pdf49p top_12 21-04-2014 197 49   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận khoa học chính trị: phạm trù gttd (giá trị thặng dư)', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p sunderland24 10-06-2011 141 39   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU Ngành du lịch hiện đại đã hình thành vào thế kỷ 19 cùng với sự phát triển của nền văn minh công nghiệp. Trong một thời gian dài nó làđặc quyền của giới thượng lưu, nhưng sự ra đời của một số luật pháp xã hội và sự gia tăng thu nhập đã làm nảy sinh một hiện tượng có tính đại chúng, bước ngoặt này được ghi nhận vào năm 1936 khi một công ước quốc tế về quyền nghỉ phép có lương được ký kết...

  pdf73p tangtocmuathi 29-05-2013 84 24   Download

 • - Không cẩn trọng, khách hàng có thể “sống dở chết dở” với số tiền nhận lại do hợp đồng bỗng dưng bị vô hiệu. Nhiều luật sư, chuyên gia địa ốc lưu ý khách hàng nên cân, đong, đo, đếm trước khi ký hợp đồng mua nhà dự án. 1. Thời gian giao căn hộ Các hợp đồng thường ràng buộc rất kỹ nghĩa vụ thanh toán tiền của khách hàng. Ví dụ, khách hàng phải nộp tiền theo tiến độ thi công chung cư: Khi ký hợp đồng, nộp bao nhiêu; khi chủ đầu tư xây xong phần...

  pdf4p bibocumi6 22-09-2012 82 15   Download

 • Quy luật sản xuất giá trị thặng dư theo kinh tế chính trị Marx-Lenin là một trong những quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Nội dung quy luật này là sản xuất nhiều và ngày càng nhiều hơn giá trị thặng dư bằng cách tăng cường bóc lột công nhân làm thuê. Nếu quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa là quy luật giá trị thì quy luật kinh tế cơ bản của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là quy luật giá trị thặng dư....

  pdf8p truongnghen 24-01-2013 105 14   Download

 • Việc giải quyết di sản thừa kế trong trường hợp thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản để bảo đảm thực hiện Hợp đồng dân sự. Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Luật an ninh quốc gia năm 2004 quy định tại điểm h khoản 1 Điều 24: “Các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia có trách nhiệm… áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người cộng tác, người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia”....

  pdf5p duongphuongtim 23-04-2013 74 10   Download

 • Quyền sở hữu tài sản và quyền sở hữu tài sản trí tuệ - những khác biệt cơ bản Từ năm 1986, pháp luật hình sự Việt Nam coi văn bản quy phạm pháp luật duy nhất được phép quy định tội phạm là Bộ luật hình sự (BLHS). Điều này được thể hiện rất rõ tại quy định về khái niệm tội phạm trong cả hai bộ luật - BLHS năm 1985 và BLHS năm 1999. Cả hai bộ luật này, khi định nghĩa khái niệm tội phạm tại Điều 8 đều khẳng định tội phạm...

  pdf2p duongphuongtim 23-04-2013 54 10   Download

 • Tư tưởng nhân quyền trong thời kì C.Mác và Ph.Ăngghen viết "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" Nhưng cho đến thời điểm hiện tại các văn bản này vẫn chưa được hoàn thiện, thông qua để áp dụng bảo vệ người làm chứng mặc dù việc soạn thảo đã được tiến hành từ năm 2005.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 35 5   Download

 • Vấn đề thừa nhận chế độ tài sản ước định trong luật Hôn nhân và gia đình Để bảo đảm an toàn cho người làm chứng và những người thân thích của họ, Điều 211 BLTTHS quy định hội đồng xét xử phải áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các biện pháp có thể được áp dụng chưa được quy định cụ thể, vì vậy cần phải bổ sung vào BLTTHS một số biện pháp này (những biện pháp không khó thực hiện nhưng cũng đem lại hiệu quả bảo vệ...

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 54 5   Download

 • Công văn 3597/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với hoạt động bán tài sản dư thừa và thanh lý phế liệu của dự án ODA

  pdf2p huynhphuc 16-08-2009 70 4   Download

 • Một số vấn đề về di sản dùng vào việc thờ cúng. “Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý trong công an nhân dân được tiến hành một số hoạt động sau… e) Áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố giác, người làm chứng và người bị hại trong các vụ án về ma tuý”. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma...

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 68 4   Download

 • Giới thiệu sơ lược lịch sử ra đời của giá trị thặng dư, sự cần thiết phải vận dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

  pdf5p vijakarta2711 09-06-2020 23 3   Download

 • Xung quanh vấn đề người bán tài sản trong bán đấu giá Bởi vì trong chương trình bảo vệ nhân chứng có một số biện pháp được đặt ra trong những trường hợp cần thiết như: thay đổi nơi ở, nơi làm việc của người làm chứng kèm theo biện pháp giữ bí mật thông tin cá nhân của người làm chứng và thay đổi giấy tờ tuỳ thân cho họ…

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 22 2   Download

 • Bài viết dựa trên một số tình huống cụ thể xảy ra ở một số dự án bất động sản ở Hà Nội, đã phân tích tóm tắt năm nhóm vấn đề bất cập chính có liên quan đến các quy định pháp luật này.

  pdf6p angicungduoc1 28-11-2019 24 2   Download

 • Trong bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ của Các- Mác, một trong ba cống hiến vĩ đại của Mác được Ăng-ghen nhắc tới đó là việc tìm ra quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó sinh ra. ..

  doc15p phantuanh_ftu 29-03-2010 6161 1576   Download

 • Hàng tỷ đô-la phí phạm vào các chương trình tiếp thị mà không thành công, đó không phải là vấn đề của sự khôn ngoan, sáng suốt hay các ngân khoản vĩ đại. Nhiều nhà quản lý cho rằng một chương trình tiếp thị được kiến tạo tốt, triển khai tốt, tài trợ tốt sẽ thành công. Không nhất thiết là như vậy. Và các bạn không phải tìm kiếm các ví dụ xa xôi, mà chính là các công ty như IBM, General Motors, và Sears Roebuck... Mời các bạn than khảo tài liệu để tìm hiểu chi tiết hơn.

  doc81p orchid 18-03-2009 1598 1268   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
877 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luật sân dự
p_strCode=luatsandu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2