intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật sân dự

Xem 1-20 trên 2002 kết quả Luật sân dự
 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 2 0   Download

 • Bài viết sẽ chia sẻ những kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng khi viết bài biện hộ được rút ra từ cuộc thi trên. Qua đó, giúp các bạn sinh viên Luật xây dựng được kiến thức nền tảng, nâng cao kỹ năng viết bài đồng thời khơi gợi niềm cảm hứng cho các bạn sinh viên Luật thêm tự tin đứng trước những sân chơi chuyên nghiệp.

  pdf11p viindranooyi 09-05-2022 4 2   Download

 • Khả năng sản xuất trứng là chỉ tiêu kinh tế quan trọng trong chăn nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà đẻ trứng nói riêng. Dự đoán được năng suất trứng góp phần lên kế hoạch sản xuất sớm và nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà đẻ trứng. Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định hàm hồi quy phi tuyến tính phù hợp để ước tính tỉ lệ đẻ của gà D310 nuôi tại Trại Thực nghiệm Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.

  pdf7p viindranooyi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Quyền tiếp cận thông tin của người mua trong hợp đồng mua bán condotel tại Việt Nam hiện nay" nghiên cứu khái quát quy định pháp luật về quyền tiếp cận thông tin của người mua trong hợp đồng mua bán, đánh giá thực tiễn thực hiện trong một số mẫu hợp đồng condotel, phân tích hệ quả của việc tiếp cận thông tin không đầy đủ và đề xuất một vài khuyến nghị khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p atarumoroboshi 05-05-2022 3 1   Download

 • Tài liệu "Bài tập Tội phạm học" cung cấp đến bạn một số các bài tập ví dụ trong môn Tội phạm học giúp bạn luyện tập, nâng cao khả năng ghi nhớ, thực hành giải quyết tình huống đúng đắn nhằm mang lại kết quả cao trong môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p hoatrankhql 12-04-2022 16 1   Download

 • Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 gồm 5 phần, mở đầu, điểm lại pháp luật, gia nhập thị trường những vấn đề còn vướng mắc, khung khổ pháp lý chhho kinh tế số, đánh giá phản hồi của cơ quan soạn thảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf96p huyenhuyen0827 06-04-2022 1 0   Download

 • Tác giả bài viết đã tập trung nêu thực trạng sử dụng rượu, bia và những tác hại đemlại tới sức khỏe con người. Trên cơ sở pháp luật hiện hành về phòng, chống tác hại của rượu, biavà đưa ra một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật liên quan.

  pdf5p viottohahn 30-03-2022 5 0   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay để làm sáng tỏ các vấn đề mang tính lý luận và thực trạng pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam, trên cơ sở đó xác định yêu cầu và xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf191p caphesuadathemchanh 29-03-2022 16 6   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của luật thực định về chế độ tài sản của vợ chồng, tìm hiểu thực tiễn áp dụng luật thực định để giải quyết các tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng trong hoạt động xét xử của Tòa án. Từ đó, tìm hiều những bất cập, chưa cụ thể, trên cơ sở đó có những nhận xét, kiến nghị, hướng hoan thiện pháp luật dự liệu về chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2014.

  pdf126p badbuddy08 25-03-2022 1 0   Download

 • Trong những năm gần đây, nhằm hiện thực hoá chiến lược phát triển du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, lĩnh vực bất động sản du lịch. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch, chỉ ra một số hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật liên quan và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

  pdf7p vinikolatesla 28-03-2022 5 1   Download

 • Bài viết đề cập đến những vấn đề pháp lý đặt ra từ một tranh chấp điển hình trong thực tiễn xét xử hiện nay giữa các khách hàng với chủ đầu tư dự án bất động sản. Từ yêu cầu khởi kiện của khách hàng, đặt ra những vấn đề cần trao đổi khi xác định quanhệ pháp luật tranh chấp, phạm vi khởi kiện, mức tiền tạm ứng án phí và thẩm quyền xét xử của Tòaán trong mối liên hệ với quyền tự định đoạt của đương sự.

  pdf9p cuchoami2510 29-03-2022 2 0   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của luật thực định về chế độ tài sản của vợ chồng, tìm hiểu thực tiễn áp dụng luật thực định để giải quyết các tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng trong hoạt động xét xử của Tòa án. Từ đó, tìm hiều những bất cập, chưa cụ thể, trên cơ sở đó có những nhận xét, kiến nghị, hướng hoan thiện pháp luật dự liệu về chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2014.

  pdf110p badbuddy08 25-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích cơ bản của đề tài là làm sáng tỏ một số vấn đề mặt lý luận và thực tiễn tại tỉnh Hà Giang về đồng phạm trong tội trộm cắp tài sản, phân tích một cách khoa học và có căn cứ một số vấn đề có liên quan đến đồng phạm trong tội trộm cắp tài sản để qua đó có được cái nhìn thống nhất, tương đối đầy đủ và đóng góp về mặt khoa học để góp phần giải quyết những vướng mắc đang được đặt ra khi xác định giải quyết các vụ án trộm cắp tài sản có đồng phạm.

  pdf108p badbuddy08 25-03-2022 1 0   Download

 • Qua việc nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề về khai thác chung dòng sông Mê Kông, lấy đó làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế hợp tác khai thác chung dòng sông Mê Kông trong giai đoạn hiện nay. Luận văn có mục đích nâng cao nhận thức và hiểu biết sâu hơn về cơ chế hợp tác khai thác chung dòng sông Mê Kông, làm rõ các cơ sở pháp lý, sự tác động ảnh hưởng cũng như đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn cơ chế khai thác chung sông Mê Kông giữa các quốc gia liên quan với Việt Nam.

  pdf147p badbuddy08 16-03-2022 7 0   Download

 • Mục đích của luận văn là phân tích và luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về Tổ quản lý và thanh lý tài sản với tư cách là một chủ thể trong tố tụng phá sản, thực trạng pháp luật về chủ thể này, chỉ ra những bất cập, hạn chế và đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy định về Tổ quản và xử lý tài sản phá sản, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động quản lý và xử lý tài sản, đảm bảo được quyền lợi của chủ nợ, con nợ và người lao động một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất.

  pdf115p badbuddy07 11-03-2022 4 0   Download

 • (NB) Giáo trình Thực tập tại cơ sở sản xuất với mục tiêu giúp các bạn có thể thực hiện tốt hơn kỷ luật lao động và an toàn lao động trong sản xuất; Hệ thống đầy đủ các công việc của người công nhân hàn; Bố trí hợp lý nơi làm việc của mình và công việc của nhóm khi thực hiện sản xuất;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf183p hoababytrang2510 10-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm nhận thức đầy đủ và đúng đắn về dấu hiệu định khung của tội cướp tài sản trong BLHS Việt Nam năm 1999 và đưa ra phương hướng hoàn thiện những dấu hiệu này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p badbuddy06 04-03-2022 5 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nhằm luận giải một cách khoa học về những quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Nguyên tắc bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của công dân, qua đó có cách nhìn tổng quát về mọi khía cạnh của vấn đề, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả của việc thực thi Nguyên tắc này trong đời sống.

  pdf88p badbuddy06 04-03-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 1 có nội dung trình bày về học thuyết giá trị; điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa; quy luật giá trị; học thuyết giá trị thặng dư; sự chuyển hóa của tiền thành tư bản; quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản; tiền công trong chủ nghĩa tư bản; sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – tích lũy tư bản;...

  pdf94p chenlinong_0310 23-02-2022 12 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là tìm ra những hạn chế, bất cập trong quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, cùng với những điểm nghẽn trong thực tiễn thực thi pháp luật thị trường bất động sản nói chung và thị trường bất động sản du lịch nói riêng và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó.

  pdf212p huangminghao_1902 27-02-2022 16 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật sân dự
p_strCode=luatsandu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2