intTypePromotion=3

Luật thi hành tạm giữ tạm giam

Xem 1-13 trên 13 kết quả Luật thi hành tạm giữ tạm giam
 • Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc8p daoducmanh0410 31-12-2017 10 0   Download

 • Thông tư 27/2018/TT-BQP về Nội quy cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. Căn cứ Luật thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

  doc11p kieuvinha321 11-09-2018 5 0   Download

 • Chỉ thị số 15/2008/CT-TTg về tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawtttotung1 29-10-2009 70 6   Download

 • Luận văn được thực hiện nhằm mục đích làm sáng tỏ các vấn đề lý luận chung về kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, phân tích, nghiên cứu thực trạng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố Hà Nội để đánh giá những ưu điểm cũng như những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 74 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

  pdf24p thanlorax 16-04-2013 71 4   Download

 • Phần lớn các quốc gia dựa vào cảnh sát pháp lý để thi hành luật pháp. Cảnh sát pháp lý nói chung phải được đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức, kỹ năng thực thi luật pháp trước khi được cho phép có các hành vi nhân danh pháp luật, chẳng hạn như đưa ra các cảnh báo và trát đòi hầu tòa, thực thi việc tìm kiếm hay ra các lệnh khác cũng như thực hiện việc tạm giam, tạm giữ.

  pdf169p condaucon 26-07-2011 59 3   Download

 • Quyết định số 501/QĐ-VKSTC về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự. Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

  doc26p daovanmanh_123 03-03-2018 18 2   Download

 • Phần lớn các quốc gia dựa vào cảnh sát pháp lý để thi hành luật pháp, chẳng hạn như đưa ra các cảnh báo và trát đòi hầu tòa, thực thi việc tìm kiếm hay ra các lệnh khác cũng như thực hiện việc tạm giam, tạm giữ.

  pdf8p cravenb 24-01-2011 64 4   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù số 01/2007/UBTVQH ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành...

  pdf5p tapuaxinhdep 19-05-2013 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ TRỰC TIẾP LÀM CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ, QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ CÔNG TÁC TẠI TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM, NHÀ TẠM GIỮ TRONG QUÂN ĐỘI

  pdf3p caytudang 20-04-2013 62 8   Download

 • Phần lớn các quốc gia dựa vào cảnh sát pháp lý để thi hành luật pháp. Cảnh sát pháp lý nói chung phải được đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức, kỹ năng thực thi luật pháp trước khi được cho phép có các hành vi nhân danh pháp luật, chẳng hạn như đưa ra các cảnh báo và trát đòi hầu tòa, thực thi việc tìm kiếm hay ra các lệnh khác cũng như thực hiện việc tạm giam, tạm giữ.

  pdf38p banhtieu5k 15-10-2011 30 2   Download

 • Quyết định số 714/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc5p nghqcp 09-11-2017 13 0   Download

 • Trương Thích thời Hán Văn Đế giữ chức quan. Việc ông công tâm thi hành pháp luật làm cho nhiều người thời ấy có ấn tượng tốt khó quên. Một lần đội quân Văn Đế vượt qua cầu Trung Vị, có một người từ dưới cầu nhảy lên, tóm lấy ngựa kéo xe của vua làm cho ngựa phát hoảng. Văn Đế cho vệ sĩ đem bắt giam người này, chờ trị tội. Trương Thích thẩm tra vụ án này, làm rõ ngọn ngành của nó. Thì ra người này không cố ý. Anh ta nghe tiếng lính la...

  pdf9p xaluan1209 31-12-2010 71 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Luật thi hành tạm giữ tạm giam
p_strCode=luatthihanhtamgiutamgiam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản