intTypePromotion=3

Luật tố tụng dân sự năm 2011

Xem 1-19 trên 19 kết quả Luật tố tụng dân sự năm 2011
 • Bộ luật Tố tụng Dân sự là bộ luật quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự giúp người đọc hiểu về các quy định luật.

  doc127p havang 13-05-2009 5034 887   Download

 • Phương pháp điều chỉnh của luật tố tụng dân sự Luật tố tụng dân sự sử dụng ba phương pháp điều chỉnh: + Phương pháp quyền uy, thể hiện trong mối quan hệ giữa Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án với các chủ thể khác.

  pdf219p print_12 23-08-2013 319 88   Download

 • Các quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời trong Bộ luật Tố tụng dân sự đã là một bước tiến mới phản ánh một nền tố tụng dân chủ, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giải quyết tranh chấp dân sự là tính nhanh chóng và sự bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên đương sự …

  doc7p hoanghue22 08-04-2011 310 95   Download

 • Tố tụng dân sự là trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự, các vụ án dân sự tại Tòa án; trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. Hoạt động tố tụng dân sự được thực hiện bởi hai loại chủ thể khác nhau, đó là người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng.

  ppt73p lotus_123 09-12-2012 389 66   Download

 • Trên cơ sở phân tích, bình luận những vấn đề cơ bản được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự, so sánh những điểm mới và những điểm được sửa đổi, bổ sung của Bộ luật này so với những quy định trước đây. Tài liệu giúp người đọc tìm hiểu sâu sắc hơn các chế định pháp lý mà Bộ luật Tố tụng dân sự đặt ra. Cuốn sách sẽ gồm có 9 phần cơ bản với 36 chương.

  pdf389p shiwo_ding9 03-07-2019 19 4   Download

 • Nối tiêp ội dung phần 1, Bộ luật Tố tụng dân sự và các bình luận khoa học: Phần 2 sẽ tiếp tục gồm có những nội dung sau: Thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm; thủ tục giải quyết việc dân sự; thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài; thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án; xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khi...

  pdf338p shiwo_ding9 03-07-2019 2 1   Download

 • 1.1. Tố tụng hình sự Tố tụng hình sự là toàn bộ những hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân có liên quan nhằm tham gia vào việc giải quyết đúng đắn, khách quan, kịp thời vụ án hình sự, …

  pdf0p phuocanhvthg 16-05-2013 1162 355   Download

 • Thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là vụ án dân sự) và trình tự, thủ tục yêu cầu để Toà án giải quyết các việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, …

  doc102p macminhquangta 07-07-2012 909 137   Download

 • Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh: "tố tụng" là việc thưa kiện (procès), "tố tụng pháp lý" là việc pháp luật quy định những thủ tục về cách tố tụng (code deprocédure)" (Trường Thi xuất bản, Sài Gòn, 1957, tr. 302). Sách Tiếng nói nôm na của Lê Gia, dẫn giải 30.000 từ tiếng Việt thường dùng …

  doc314p bon_gu 03-10-2012 269 112   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf4p meocontreocay 29-05-2011 78 10   Download

 • Trong năm 2011, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua một số Dự án Luật do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo, cụ thể: Luật Tố tụng hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2011); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2012) và Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán, Hội thẩm Tòa án nhân dân (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2011)....

  pdf78p nokia_12 09-05-2013 33 3   Download

 • KẾ HOẠCH SƠ KẾT MỘT NĂM THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2004 Căn cứ Chỉ thị số 06/2011/CT-VKSTC ngày 20/5/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự trong ngành Kiểm sát nhân dân;

  pdf6p luatsuminhtri 25-06-2013 22 1   Download

 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2011

  pdf5p buomgiay 09-12-2011 50 3   Download

 • CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2011 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ ...

  pdf2p meocontreocay 29-05-2011 55 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2011 TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

  pdf10p meocontreocay 29-05-2011 65 4   Download

 • LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf2p meocontreocay 29-05-2011 52 3   Download

 • LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf2p meocontreocay 29-05-2011 43 2   Download

 • LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf2p meocontreocay 29-05-2011 46 2   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP-TGPL-4A

  pdf3p meomayhaman 06-06-2011 80 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Luật tố tụng dân sự năm 2011
p_strCode=luattotungdansunam2011

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản