intTypePromotion=1
ADSENSE

Lượng từ - một thành tố

Xem 1-20 trên 1127 kết quả Lượng từ - một thành tố
 • Bài viết trình bày các lượng từ - một thành tố có thể tham gia vào phần phụ trước trong cấu trúc danh ngữ, trong tác phẩm Thiên Nam ngữ lục. Đây là một tác phẩm lục bát có quy mô lớn nhất gồm 8.136 câu thơ chữ Nôm, cộng với 31 bài thơ, cặp thơ chữ Hán và hai bài thơ Nôm khác.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 27 0   Download

 • Tiểu luận: Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) chiến lược và đặc điểm tổ chức: Bằng chứng từ một thành viên WTO gần đây nhằm trình bày một nghiên cứu so sánh về mối quan hệ giữa thực hiện quản lý chất lượng toàn diện (TQM ) và đặc điểm tổ chức (quy mô, loại hình công nghiệp, hình thức sở hữu, và mức độ của sự đổi mới) trong một nước “mới công nghiệp hóa” trong khu vực Đông Nam Á.

  pdf26p orange_12 05-06-2014 304 62   Download

 • Bài thuyết trình: Chiến lược quản lý chất lượng toàn diện (TQM) và đặc điểm tổ chức - Bằng chứng từ một thành viên WTO gần đây trình bày cơ sở của vấn đề nghiên cứu, định nghĩa về TQM và các thành phần của nó, mối quan hệ giữa TQM và đặc điểm tổ chức, đánh giá của nhóm về tổng quan lý thuyết.

  pdf52p nluu9184 12-05-2014 203 25   Download

 • Thuyết trình: Chiến lược quản lý chất lượng toàn diện (TQM) và đặc tính tổ chức: Bằng chứng từ một thành viên WTO gần đây trình bày về TQM đóng vai trò sống còn của doanh nghiệp, Việt Nam trở thành thành viên của WTO, việc cạnh tranh càng trở nên gay gắt.

  ppt52p slow_12 26-06-2014 80 13   Download

 • Một số mô hình nguyên tử trước cơ học lượng tử. Quan niệm cho rằng toàn bộ thế giới vật chất được hình thành do sự kết hợp của một số hữu hạn các nguyên tố là một quan niệm duy vật. Một quan niệm như vậy đã được các nhà triết học cổ Hy Lạp đề xuất từ thế kỷ 6 - 7 trước công nguyên. Thales cho rằng nguyên tố duy nhất của vật chất là nước, trái lại Heraclit thì cho rằng nguyên tố đó là lửa. ...

  pdf18p dinhlan0501 05-03-2011 284 95   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư G&P" có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung bài báo cáo trình bày về lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp, thực trạng kế toán về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư G&P,...

  doc57p hoanhtrang2283 18-01-2016 154 56   Download

 • Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với: 1. Công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 3. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã,...

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 594 94   Download

 • Nếu bạn có tất cả những thành tố này trong trang web, bạn đang tạo được một trang web có khả năng thu hút lượng doanh thu mình muốn! Mỗi khi công việc kinh doanh lắng xuống đôi chút hay khi bạn có được một chút thời gian, hãy tận dụng khoảng thời gian tạm nghỉ đó để chỉnh trang trang web của bạn. Trang web càng đơn giản, dễ sử dụng, doanh thu được tạo ra từ đó càng lớn. Đơn giản là như vậy. Vì thế bạn nên thường xuyên nghĩ xem làm thế nào để bỏ đi...

  pdf6p banhang_pro 24-12-2009 154 76   Download

 • Mục tiêu của đề tài là: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình điều chế than hoạt tính từ tre như nhiệt độ, tác nhân và thời gian hoạt hóa đến chất lượng của than thành phẩm. Trên cơ sở đó xác định được các yếu tố tối ưu cho việc sản xuất than hoạt tính từ tre có chất lượng cao dùng trong mục đích xử lý môi trường; nghiên cứu động học và động lực học hấp phụ hơi benzen và một số yếu tố ảnh hưởng tới than được điều chế để tạo điều kiện áp dụng vào thực tế xử lý môi trường.

  doc77p change13 07-07-2016 133 40   Download

 • Phân tích nhân tố là một kỹ thuật phụ thuộc lẫn nhau (Interdependence Technique) trong đó toàn bộ các mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau sẽ được nghiên cứu. Phân tích nhân tố được sử dụng trong các trường hợp : - Nhận diện thang đo là đơn hướng hay đa hướng. - Trích các thành phần chính từ một nhóm gồm nhiều biến thành một hoặc vài biến để sử dụng trong các phân tích khác. Phân tích nhân tố ứng dụng trong các trường hợp : - Nhận diện các phân khúc thị trường. - Xác định...

  pdf20p coc_xanh 18-01-2013 107 30   Download

 • Quá trình toàn cầu hoá đã làm thay đổi quy luật của sự vận động trong hoạt động cạnh tranh về chất lượng : Chất lượng từ một vấn đề kỹ thuật đã chuyển hoá và trở thành một nhân tố thuộc về chiến lược hàng đầu kể cả ở vĩ mô và vi mô. Những năm trước đây khi WTO và TBT chưa ra đời, các rào cản thương mại và kỹ thuật thường được sử dụng để bảo vệ hàng nội địa. Nhưng hiện nay, mọi nguồn lực và sản phẩm ngày càng có xu hướng tự do...

  pdf58p mrkingv2 07-08-2013 101 20   Download

 • Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trƣờng mở cửa thì tiền lƣơng là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của ngƣời lao động. Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con ngƣời nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con ngƣời. Trong Doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp....

  pdf80p nokia_12 09-05-2013 54 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh nhà nước một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p buiduong_1 06-12-2012 75 11   Download

 • Khi chúng tôi cập nhật ‘Bảng tuần hoàn’ về các yếu tố thành công cho SEO hồi tháng trước, chúng tôi đã tiến rất gần tới việc thêm một ‘’nguyên tố’’ di động vào bảng tuần hoàn Seo. Và bây giờ chúng tôi đã thực sự làm được điều đó, vì theo chính những lời khuyên rõ ràng từ Google thì các trang web có những vấn đề cho các thiết bị di động có thể sẽ không có được thứ hạng tốt trong tương lai. ...

  pdf6p lilinn 31-08-2013 47 5   Download

 • Nội dung của báo cáo trình bày về nguồn năng lượng từ chất thải nông nghiệp, một số phế phẩm nông nghiệp phù hợp để sản xuất năng lượng, nguồn năng lượng sinh học từ chất thải nông nghiệp, vai trò của sinh khối trong nền kinh tế năng lượng tái tạo, lịch sử sử dụng khí ga sinh học ở Việt Nam, hiện trạng sử dụng khí ga sinh học ở Việt Nam, hỗ trợ mới cho hoạt động sản xuất biogas của Thái Lan, chất nền phù hợp để sản xuất biogas (ngoài phân thải vật nuôi) ở Việt Nam, một số kiến nghị thực hiện Nghiên cứu và Phát triển chung trong hoạt động sản xuất biogas.

  pdf30p kloi1122 19-10-2017 90 6   Download

 • Việc thu thập dữ liệu thực tế, sử dụng các công cụ phân tích thống kê SPSS, nghiên cứu đã cho thấy các nhân tố có ảnh hưởng đến sự thành công dự án ERP ở Việt Nam theo thứ tự giảm dần là: Đặc điểm đội dự án, Sự hỗ trợ của lãnh đạo, Đặc điểm hệ thống ERP, Chất lượng tư vấn, Đặc điểm người dùng và Đặc điểm doanh nghiệp. Từ kết quả phân tích này, nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất để nâng cao sự thành công của các dự án triển khai ERP tại Việt Nam nói chung.

  pdf10p queencongchua3 17-09-2019 74 7   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Cấp thoát nước Kiên Giang dựa trên mô hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman & ctg (1985). Kết quả nghiên cứu 250 mẫu cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp nước sạch tại công ty sắp xếp theo thứ tự ảnh hưởng giảm dần như sau: 1- Năng lực phục vụ; 2- Độ tin cậy và đáp ứng; 3- Sự cảm thông; 4- Phương tiện hữu hình.

  pdf7p advanger1 06-05-2018 68 4   Download

 • Nghiên cứu này tập trung xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến Thực thi logistics ngược của doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng điện tử. Thông qua kết hợp phương pháp định tính và định lượng, mô hình lý thuyết được xác lập trong đó Danh tiếng doanh nghiệp được khám phá như là một nhân tố mới.

  pdf25p kequaidan11 16-04-2021 29 1   Download

 • Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, tiếng Anh đã trở thành một trong những ngôn ngữ giao tiếp phổ biến nhất giữa các quốc gia. Cùng với xu thế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã hướng đến nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở tất cả các cấp thông qua Đề án ngoại ngữ quốc gia 2008-2020. Một trong những trọng điểm của Đề án là đưa ngoại ngữ vào trong chương trình thí điểm ở cấp tiểu học. Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu thì từ vựng là một thành tố vô cùng quan trọng trong quá trình phá triển ngôn ngữ của học sinh nhỏ tuổi.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 47 0   Download

 • Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, cơ cấu tiêu dùng đa dạng và gặp nhiều thách thức về an ninh lương thực. Nghiên cứu tập trung vào nguồn thực phẩm sẵn có và tính ổn định - là hai trong bốn thành tố chính của an ninh lương thực theo tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO).

  pdf8p vivalletta2711 11-01-2020 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lượng từ - một thành tố
p_strCode=luongtumotthanhto

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2