intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu trữ tài liệu

Xem 1-20 trên 2691 kết quả Lưu trữ tài liệu
 • Dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), tài liệu lưu trữ (TLLT) điện tử đang hình thành phổ biến và khẳng định tầm quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích tác động của CMCN 4.0 đến hoạt động lưu trữ, đánh giá thực trạng pháp luật về quản lý TLLT điện tử và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

  pdf4p viellenkullman 13-05-2022 2 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về cư trú" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đăng ký tạm trú, lưu trú, khai báo tạm vắng; Quy trình đăng ký cư trú; Trách nhiệm quản lý cư trú, kiểm tra cư trú, vi phạm pháp luật về cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf92p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số trong giáo dục Toán học: DUEL, G Suite và Augmented Reality" đề xuất việc sử dụng ba công cụ DUEL, G Suite và AR trong giáo dục không chỉ trong giai đoạn ứng phó đại dịch mà còn hướng đến việc xây dựng một nền tảng giáo dục số. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả bước đầu ứng dụng công nghệ GIS mã nguồn mở trong việc lưu trữ, truy cập và chia sẻ cơ sở dữ liệu Ngành tài nguyên và môi trường, nghiên cứu cụ thể cho cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết này nhằm mục tiêu giới thiệu và phân tích một số công nghệ số sử dụng trong lĩnh vực quản lý và bảo tồn di sản hiện nay, với những kinh nghiệm thực tế tại Italia - đất nước của những di sản kiến trúc đô thị nổi tiếng. Từ đó, hi vọng rằng, những thông tin trong bài viết sẽ phần nào đóng góp cho quá trình thúc đẩy mục tiêu đưa công nghệ số vào lĩnh vực quản lý và bảo tồn di sản tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 2 1   Download

 • Trong bài viết này, hệ thống cảnh báo lũ, lụt và hạn hán được phát triển bởi Viện Khoa học tài nguyên nước được giới thiệu. Trong đó, hệ thống cảnh báo lũ, lụt bao gồm 3 thành phần chính: 1) Hệ thống quan trắc và giám sát, 2) Hệ thống lưu trữ, xử lý thông tin và dự báo, 3) Hệ thống cung cấp thông tin và hỗ trợ ứng phó khẩn cấp. Đầu vào của hệ thống này là các số liệu mưa, mực nước quan trắc theo thời gian thực và số liệu mưa dự báo từ mô hình dự báo thời tiết toàn cầu.

  pdf11p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu và phân tích xu hướng phát triển kho dữ liệu số trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Có thể nói “Kho lưu trữ số” là một bước tiến xa hơn của “Kho lưu trữ tài liệu điện tử” hay có thể nói cách khác, là “Kho lưu trữ tài liệu điện tử cấp cao”, cho phép đọc được thông tin toàn văn sau khi đã số hoá hầu hết tài liệu, đặc biệt là các tài liệu dưới dạng đồ hoạ (như tranh ảnh, bản đồ,...) và tài liệu đa phương tiện (multimedia).

  pdf15p vithales 20-04-2022 10 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu hướng tới mục tiêu: Mô tả được về nội dung, thành phần và ý nghĩa của tài liệu lưu trữ được hình thành ở cấp huyện của Hà Nội để khẳng định vị trí, vai trò của lưu trữ cấp huyện; phản ảnh được thực trạng công tác lưu trữ tại các huyện và tương đương của Hà Nội để làm cơ sở xây dựng các giải pháp liên quan; đưa ra một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động của lưu trữ huyện tại Hà Nội.

  pdf142p badbuddy09 05-04-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở hệ thống các vấn đề lý luận, pháp lý liên quan, luận án tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng ban hành và tổ chức thực hiện thể chế về khai thác, sử dụng TLLT ở Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế về khai thác, sử dụng TLLT để phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới, trong bối cảnh xây dựng, thực hiện lưu trữ số ở Việt Nam.

  pdf27p caphesuadathemchanh 29-03-2022 6 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích các tiêu chí để một đồng tiền trở thành đồng tiền quốc tế, áp dụng cụ thể đối với đồng Nhân dân tệ giai đoạn từ 2000 đến 2021, đặc biệt là sau khủng hoảng tài chính 2008 - 2009. Sử dụng bộ tiêu chí về 3 chức năng của đồng tiền quốc tế (đơn vị tính toán giá trị, phương tiện trao đổi, lưu trữ giá trị) cho cả khu vực tư nhân và chính thức, thu thập các số liệu liên quan, tác giả đưa ra các bằng chứng về việc thực hiện các chức năng này của đồng Nhân dân tệ.

  pdf13p vikissinger 03-03-2022 11 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là xác định quy luật ảnh hưởng của biến dạng cơ học, nhiệt độ, kích thước, ảnh hưởng đồng thời của biến dạng và nhiệt độ đến tính phân cực của vật liệu sắt điện; Tạo và điều khiển xoáy phân cực đơn trong sợi nano và hạt nano sắt điện ứng dụng trong lưu trữ dữ liệu để giảm kích thước và tăng dung lượng bộ nhớ.

  pdf119p caphesuadathemtieu 02-03-2022 5 1   Download

 • Bài viết giới thiệu quá trình sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và tiêu thụ (khí đốt, nhiên liệu xe bus, kỹ thuật công nghệ) hydrogen xanh và qua quá trình vận hành liên tục của Energiepark Mainz - Một nhà máy sản xuất hydrogen đầu tiên từ điện gió với công suất 6 MW tại CHLB Đức. Trên cơ sở đó, phân tích các cơ hội và các điểm cần lưu ý khi áp dụng mô hình của Energiepark Mainz trong chiến lược sản xuất hydrogen xanh tại Việt Nam.

  pdf5p vigandhi 23-02-2022 10 3   Download

 • Bài viết đưa ra mô hình các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khоán Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các báо cáо tài chính hàng năm từ năm 2016 đến năm 2020 của 100 doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên 2 sàn giaо dịch chứng khоán Việt Nam là HNX và HOSE.

  pdf15p feriaonoda 13-02-2022 6 2   Download

 • Quyết định số 2194/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt chương trình “công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc4p hoalanvender 31-01-2022 1 0   Download

 • Blockchain (chuỗi khối) là một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán. Với khả năng chia sẻ dữ liệu minh bạch theo thời gian thực, tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo mật cao, công nghệ Blockchain là một trong những xu hướng công nghệ đột phá, có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Blockchain và Bitcoin thường dựa trên một số nguyên tắc cơ bản: Mạng ngang hàng, mã hóa và đồng thuận.

  pdf5p viaristotle 26-01-2022 53 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu về giá trị cũng như mục đích khai thác sử dụng tài liệu trong các phông lưu trữ cá nhân này; góp phần khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn của tài liệu lưu trữ cá nhân trong đời sống xã hội; tìm hiểu về những bất cập, hạn chế trong việc khai thác và sử dụng khối tài liệu này và đưa ra một số đề xuất để có thể tăng cường và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ cá nhân như tinh thần của Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf124p guitaracoustic09 14-01-2022 5 0   Download

 • Công tác lưu trữ đã được Nhà nước Việt Nam quan tâm ngay từ những ngày đầu thành lập. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, trước những thách thức đối với an ninh quốc gia và những khó khăn xuất phát từ trình độ lưu trữ còn hạn chế, Việt Nam đã sớm nhận thức được tầm quan trọng và đặt ra nhu cầu hợp tác quốc tế về lưu trữ, vừa để xây dựng ngành lưu trữ trong nước, vừa nhằm thắt chặt thêm quan hệ đối ngoại với các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) khác.

  pdf8p viericschmid 12-01-2022 6 0   Download

 • Với mục tiêu nghiên cứu khối tư liệu tộc ước trên thư tịch hiện được lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, chúng tôi tiến hành thống kê danh mục văn bản tộc ước đang nằm rải rác trong các tư liệu khác (chủ yếu là gia phả); phân tích và tổng kết các đặc điểm về dung lượng và tên gọi của các văn bản tộc ước này; dùng phương pháp văn bản học để xác định niên đại văn bản, đồng thời vận dụng kiến thức của địa danh học lịch sử để xác định đặc điểm phân bố của các dòng họ có văn bản tộc ước; từ đó đưa ra kết luận về dung lượng, tên gọi, đặc điểm phân bố trên không gian địa lý và thời gian lịch sử c...

  pdf8p viericschmid 12-01-2022 2 0   Download

 • Nội dung kiến thức trong giáo trình gồm những vấn đề về lý luận nói chung và chủ yếu vận dụng thực tiễn cho loại hình tài liệu lưu trữ hành chính, bởi đây là loại hình tài liệu phổ biến, có ý nghĩa quan trọng mang tính pháp lý được sản sinh ra ở các cơ quan, tổ chức. Các loại hình tài liệu khác như: tài liệu khoa học - công nghệ; tài liệu phim, ảnh, ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử... được tách ra để biên soạn thành giáo trình riêng. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 giáo trình sau đây.

  pdf286p hoacomay097 06-01-2022 21 7   Download

 • Giáo trình lý luận và phương pháp công tác lưu trữ được biên soạn với mục đích chính là làm giáo trình giảng dạy dùng chung cho sinh viên đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng như công việc hàng ngày của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác lưu trữ. Để nắm rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p hoacomay097 06-01-2022 30 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lưu trữ tài liệu
p_strCode=luutrutailieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2