intTypePromotion=1
ADSENSE

Luyện thi ccna

Xem 1-20 trên 281 kết quả Luyện thi ccna
 • J JavaScript và xác nhận phía máy khách, 133 tham gia, 236-240 K Kazaa, 13 phím (phím nước ngoài) (xem khóa chính) L Kiểm soát nhãn, 101, 708 là tích hợp trong thẻ, 25 Calandar kiểm soát

  pdf13p meomap8 27-12-2011 70 5   Download

 • Chương 4: Các hình thức Web và Web Controls K Lựa chọn từ một danh mục được xác định trước các vấn đề khu vực tiềm năng. (DropDownList kiểm soát) K Chọn từ các đối tượng được xác định trước trong các loại.

  pdf17p meomap8 27-12-2011 67 5   Download

 • Navigation Đối tượng và phương pháp của họ Bây giờ bạn đã thông qua các sản phẩm trang viewcart.aspx, bạn phải lấy nó từ chuỗi truy vấn trong trang mới. Chúng tôi có được giữ của các biến từ chuỗi truy vấn bằng cách truy cập vào bộ sưu tập Request.QueryString, như vậy: VB.NET

  pdf17p meomap8 27-12-2011 70 5   Download

 • Chương 4: Các hình thức web và Điều khiển Web C # void Click (Object s, EventArgs e) {cell1.InnerText = "Hello World";} HtmlTextArea Việc kiểm soát HtmlTextArea tạo ra một phiên bản máy chủ của thẻ.

  pdf17p meomap8 27-12-2011 79 5   Download

 • Các lớp học Hình 3.4. Một lớp phục vụ như là các kế hoạch chi tiết cho một đối tượng. Chúng tôi thấy rằng Rayne là một đối tượng của lớp Dog. Trong đoạn mã của chúng tôi, chúng tôi có thể tạo ra một thể hiện mới của lớp Dog, gọi nó Rayne, và sử dụng tất cả các thuộc tính và phương pháp tiếp xúc với đối tượng.

  pdf17p meomap8 27-12-2011 69 4   Download

 • Chương 3: Khái niệm cơ bản Lập trình VB.NET và C # VB.NET File: Functions.aspx 'Đây là chức năng getName Chức năng của chúng tôi () Quay trở lại chuỗi "Zak Ruvalcaba" End Function' Và bây giờ chúng tôi sẽ sử dụng nó trong Page_Load xử lý Sub Page_Load (Như Object, e Như EventArgs) lblMessage.Text = getName () End Sub C # File: Functions.aspx

  pdf17p meomap8 27-12-2011 85 6   Download

 • Với Chỉ thị Bạn có thể thấy được lợi ích của nhà nước xem đã. Nhưng mà là tất cả những thông tin được lưu trữ? Các trang ASP.NET duy trì trạng thái xem bằng cách mã hóa các dữ liệu trong một lĩnh vực biểu mẫu ẩn.

  pdf17p meomap8 27-12-2011 61 4   Download

 • Chương 1: Giới thiệu cho NET và ASP.NET. C # File: FirstPage.aspx Trang ASP.NET đầu tiên của tôi được bảo vệ void Page_Load (Object s, EventArgs e) {lblTime.Text = DateTime.Now.ToString ();} Xin chào bạn!

  pdf17p meomap8 27-12-2011 87 4   Download

 • Tải về và cài đặt SDK 5. 6. Sau khi tải về hoàn tất, kích đúp vào file thực thi để bắt đầu cài đặt. Thực hiện theo các bước được trình bày bởi Setup Wizard. NET cho đến khi cài đặt hoàn tất. Tải về và cài đặt SDK Bây giờ bạn đã cài đặt codec, bạn cần phải cài đặt bộ phát triển phần mềm (SDK): 1. 2. 3. 4. 5.

  pdf17p meomap8 27-12-2011 65 4   Download

 • Xây dựng Website riêng của ASP.NET của bạn Sử dụng C # & VB.NET HtmlInputButton kiểm soát ................................................ ................ HtmlInputCheckBox kiểm soát ................................................ ........... HtmlInputFile kiểm soát ................................................ ..................... HtmlInputHidden kiểm soát

  pdf17p meomap8 27-12-2011 72 5   Download

 • Xây dựng Website riêng của ASP.NET của bạn Sử dụng C # & VB.NET (Chương 1, 2, 3 và 4) Cảm ơn bạn đã tải về các chương mẫu của cuốn sách của Zak Ruvalcaba, Xây dựng Website riêng của ASP.NET của bạn Sử dụng C # & VB.NET, được xuất bản bởi SitePoint. Trích đoạn này bao gồm

  pdf17p meomap8 27-12-2011 73 11   Download

 • Hãy tham khảo để triển lãm.Tất cả các cổng cạnh được cấu hình với lệnh portfast spanning-tree. Host1 kết nối với cổng Fa0 / 1 trên switch SW1. Tuyên bố là đúng sự thật về tình trạng của cổng Fa0 / 1? Các cổng sẽ chuyển đổi thành nhà nước ngăn chặn. Cảng sẽ chuyển đổi ngay lập tức vào trạng thái chuyển tiếp.

  pdf10p meomap8 21-12-2011 68 12   Download

 • 1 VLAN cho phép trên một thân cây khi phạm vi của VLAN được cho phép được thiết lập để giá trị mặc định? Tất cả các VLAN sẽ được cho phép trên thân cây. Chỉ có VLAN 1 sẽ được cho phép trên thân cây.

  pdf0p meomap8 21-12-2011 60 13   Download

 • Lab 8.5.3: khắc phục sự cố Mạng doanh nghiệp 3 Cấu trúc liên kết Sơ đồ Phát biểu Bảng Thiết bị giao diện Fa0 / 0 Fa0 / 1 S0/0/0 S0/0/1 Fa0 / 1 S0/0/0 S0/0/1 lo0 Fa0 / 1 Fa0/1.11 Fa0/1.30 S0/0/0 S0 / 0 / 1 VLAN10 VLAN11 VLAN30 NIC NIC Địa chỉ IP 192.168.10.1 192.168.11.1 10.1.1.1 10.3.3.1 192.168.20.1 10.1.1.2 10.2.2.1

  pdf11p meomap8 21-12-2011 61 9   Download

 • CCNA Exploration Truy cập mạng WAN: Mạng khắc phục sự cố Lab 8.5.1: khắc phục sự cố Mạng doanh nghiệp 1 ! chìa khóa xích RIP_KEY phím 1 key-string cisco username ccna mật khẩu 0 ciscoccna giao diện Loopback0 mô tả mô phỏng ISP kết nối địa chỉ IP 209.165.200.245 255.255.255.224!

  pdf19p meomap8 21-12-2011 64 12   Download

 • CCNA Exploration Truy cập các mạng WAN: Dịch vụ IP biểu Lab 7.4.1: Basic DHCP và NAT Cấu hình * Tháng Chín Tháng Chín * Tháng Chín Tháng Chín * Tháng Chín Tháng Chín R2 # 13 13 13 13 13 13

  pdf19p meomap8 21-12-2011 82 7   Download

 • CCNA Exploration Truy cập mạng WAN: ACL Lab 5.5.1 cơ bản Access Control Lists Xác minh rằng bạn có thể telnet vào R2 R1 và R3. Bước 1: Cấu hình ACL. Cấu hình tiêu chuẩn ACL trên R2 cho phép lưu lượng truy cập từ 10.2.2.0/30 và 192.168.30.0/24

  pdf19p meomap8 21-12-2011 57 7   Download

 • CCNA Exploration Truy cập WAN: an ninh mạng Lab 4.6.1: Basic Security Configuration Nhấn OK và thoát khỏi SDM. Nhiệm vụ 9: Tài liệu các cấu hình Router Trên mỗi router, ra ​​lệnh chạy chương trình và nắm bắt được cấu hình.

  pdf19p meomap8 21-12-2011 57 8   Download

 • CCNA Exploration Truy cập WAN: an ninh mạng Lab 4.6.1: Basic Security Configuration R1 (config) # đăng nhập cảnh báo cái bẫy nguy hiểm của việc thiết lập mức độ quá cao hoặc quá thấp mức độ nghiêm trọng là gì?

  pdf19p meomap8 21-12-2011 55 7   Download

 • CCNA Exploration Truy cập mạng WAN: Frame Relay Lab 3.5.1 Frame Relay cơ bản ! giao diện Serial0/0/1.112 điểm-to-point ip địa chỉ 10.1.1.5 255.255.255.252 frame-relay interface-DLCI 112! bộ định tuyến eigrp 1 mạng 10.0.0.0 mạng 192.168.10.0 không tự động tóm tắt! ! các banner motd ^ CUnauthorized truy cập bị cấm, người vi phạm sẽ bị truy tố ở mức độ đầy đủ của pháp luật ^ C.

  pdf19p meomap8 21-12-2011 60 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1295 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Luyện thi ccna
p_strCode=luyenthiccna

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2