Managing isa server

Xem 1-20 trên 26 kết quả Managing isa server
 • To perform remote administration of ISA Server 2004 firewalls using the management console, the management workstation must be added to the Enterprise Remote Management Computers (to manage all firewalls in the enterprise)

  pdf8p chutieuchuathieulam 23-07-2010 104 44   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 10: monitoring isa server 2004', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt41p nhqkhtn 24-08-2013 41 5   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 12: implementing isa server 2004 enterprise edition: back-to-back firewall scenario', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt10p nhqkhtn 24-08-2013 36 5   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 4: configuring isa server as a firewall', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt31p nhqkhtn 24-08-2013 30 4   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 6: integrating isa server 2004 and microsoft exchange server', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt34p nhqkhtn 24-08-2013 37 4   Download

 • Use ISA Server to: Provide proxy and caching services to conserve Internet bandwidth. Configure dial-up connections to the Internet. Block all inbound network traffic. Provide secure configurations using network templates and server publishing wizards.

  ppt15p nhqkhtn 24-08-2013 36 3   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 11: implementing isa server 2004 enterprise edition', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt31p nhqkhtn 24-08-2013 35 3   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 13p: implementing isa server 2004 enterprise editionsite-to-site vpn scenario', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt10p nhqkhtn 24-08-2013 37 2   Download

 • Security is a significant concern for any organization. If the organization has to have a presence on or a connection to the Internet, it will also have special needs to protect itself from unwanted intrusion and attacks from malicious and hostile sources. The growth of the Internet has been accompanied by the growth in the numbers and sophistication of hackers and the tools available to them. As many organizations and home users who have a permanent connection to the Internet can attest, there is no shortage of people who want to scan ports or break into systems.

  pdf961p mylinh 11-08-2009 117 40   Download

 • Publish SMTP, POP3, OWA... Tại máy Exchange Server (PC02) do mặc định Exchange đã tắt các dịch vụ POP3 và IMAP4 rồi (Xem lại bài Internel Protocol trong Exchange Server) nên ta phải vào Services bật các dịch vụ này lên. Tiếp đến bạn vào Exchange Management Console chọn Server Configuration - Hub Transport để cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic. Tiếp theo ta phải cấu hình Service POP3 ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin. ...

  pdf12p thanhtung_hk 05-11-2010 74 28   Download

 • Module 1: Overview of Microsoft ISA Server 2004. This module provides an introduction to ISA Server 2004. It introduces the core functionality provided by ISA Server 2004 and presents an overview of how ISA Server 2004 integrates with other security practices to form a defense-in-depth approach to network security. The module also describes the most common deployment scenarios for ISA Server 2004.

  ppt15p nomoney2 10-02-2017 16 2   Download

 • This module provides students with the knowledge and skills to install and configure Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 in an enterprise environment. After completing this module, students will be able to: Describe the use of ISA Server in an enterprise environment. Install ISA Server in an enterprise environment. Use enterprise and array policies. Scale ISA Server. Manage network connections. Extend and automate ISA Server functionality.

  pdf67p vuthuong 11-08-2009 79 40   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'module 2: installing and maintaining isa serve', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt45p nhqkhtn 24-08-2013 24 4   Download

 • Tiến hành các bước sau để tạo VPN clients Access Rule: 1. Trongn Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 management console, mở rộng server name và click Firewall Policy node. Right click Firewall Policy node, chọn New và click Access Rule. 2. Trong Welcome to the New Access Rule Wizard page, đặt tên cho rule trong Access Rule name text box. Trong vd này, chúng ta sẽ đặt tên cho rule là VPN Client to Internal. Click Next.

  pdf23p myngoc4 15-09-2011 60 15   Download

 • Quá trình bước theo các bước nêu ra ở đây sử dụng một công cụ được gọi là Group Policy Management Console (GPMC), mà rất nhiều đơn giản hóa cách mà Active Directory GPO được áp dụng. Nó rất cao nên để cài đặt công cụ này cho

  pdf59p myngoc8 15-10-2011 28 6   Download

 • This three-day instructor-led course provides information technology (IT) professionals with the knowledge and skills to deploy and manage Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000.

  pdf10p thutrang 15-08-2009 52 3   Download

 • Kể từ phiên bản ISA Server 2006 trở đi Microsoft đã ngừng phát triển chương trình này và chính thức cho ra mắt sản phẩm mới là Microsoft Forefront Threat Management Gateway (Forefront TMG) đây chính là một cải tiến đáng kể từ phía Microsoft vì thực sự Forefront TMG chính là phiên bản tích hợp của:

  pdf11p nguyen4 18-11-2009 262 118   Download

 • Tổng quan về giao diện quản lý Forefront TMG 2010 Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những kiến thức tổng quan về giao diện quản lý Forefront TMG 2010. Giới thiệu Sự xuất hiện của Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 đã mang lại khá nhiều điều thú vị và có nhiều lý do thuyết phục cho việc nâng cấp từ các phiên bản Microsoft ISA Server trước đây.

  pdf16p alone 20-07-2010 296 102   Download

 • Quản trị mạng – Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những kiến thức tổng quan về giao diện quản lý Forefront TMG 2010. Giới thiệu Sự xuất hiện của Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 đã mang lại khá nhiều điều thú vị và có nhiều lý do thuyết phục cho việc nâng cấp từ các phiên bản Microsoft ISA Server trước đây.

  pdf8p abcdef_46 06-11-2011 169 41   Download

 • Do đó khi ta muốn cấu hình cho mạng nội bộ có thể truy xuất đến bất kỳ một Internet Web nào bên ngoài thì ta phải hiệu chỉnh lại thông tin trong System Policy Allowed Sites hoặc hiệu chỉ lại System Policy Rule có tên + Hiệu chỉnh System Policy Allowed Sites bằng cách Chọn Firewall Policy trong ISA Management Console.

  pdf5p phuoctam38 12-07-2011 34 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Managing isa server
p_strCode=managingisaserver

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản