intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu hợp đồng thế chấp

Xem 1-20 trên 215 kết quả Mẫu hợp đồng thế chấp
 • Án lệ số 42/2021/AL ngày 12/3/2021 của Tòa án nhân dân tối cao là một sự khẳng định nguyên tắc bảo vệ đối với người tiêu dùng Việt Nam trong mối quan hệ với các thương nhân. Thông qua án lệ này, người tiêu dùng cũng như thương nhân sẽ biết mình cần phải làm gì để có thể tránh được các rủi ro pháp lý khi ký hợp đồng soạn sẵn, nhất là khi hợp đồng được thực hiện trên môi trường mạng internet.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 2 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp hiện hành về xử lý tài sản thế chấp, khi bên vay mất khả năng thanh toán các khoản nợ cho ngân hàng, ngân hàng căn cứ vào hợp đồng cùng với các quy định của pháp luật để tiến hành xử lý tài sản thế chấp mà thu hồi nợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p guitaracoustic10 08-01-2022 8 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm xác định cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về QSDĐ của nước ta nói chung, trên địa bàn tỉnh Cà Mau nói riêng; từ đó, đánh giá mặt hạn chế, tồn tại để kiến nghị từng bước hoàn chỉnh pháp luật về công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp QSDĐ, trước yêu cầu quản lý Nhà nước và thực tiễn đặt ra.

  pdf80p guitaracoustic10 08-01-2022 12 4   Download

 • Luận văn đi sâu tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về thế chấp, cầm cố tài sản nói chung, thế chấp, cầm cố phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nói riêng. Đồng thời, làm rõ những quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp, cầm cố tài sản còn có những bất cập gì khi áp dụng trong thực tế. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp phù hợp.

  pdf93p guitaracoustic10 08-01-2022 1 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư là sự thỏa thuận giữa bên thế chấp và bên nhận thế chấp về việc thống nhất dùng căn hộ nhà chung cư là tài sản để thế chấp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc5p nguyenhoangthien92 11-01-2022 3 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, phải làm thủ tục và đăng kí tại Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc6p nguyenhoangthien92 11-01-2022 5 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 18/HĐTC) là mẫu hợp đồng ghi đầy đủ nội dung về số đất thế chấp, tài sản gắn liền với đất thế chấp, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc6p nguyenhoangthien92 11-01-2022 6 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất sẽ giúp cho giao dịch được đảm bảo thực hiện thuận lợi. Đồng thời, hợp đồng này cũng giúp cho các bên đảm bảo điền đủ thông tin, thỏa thuận đủ nội dung theo quy định pháp luật và ý muốn của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc6p nguyenhoangthien92 11-01-2022 4 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng thế chấp tài sản cho khoản vay được chính phủ bảo lãnh sẽ gợi ý cho các bạn những nội dung cần thiết của bản hợp đồng nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc11p nguyenhoangthien92 11-01-2022 2 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh là sự thỏa thuận giữa một bên thế chấp và bên nhận thế chấp (Bộ Tài Chính). Hợp đồng được lập nhằm xác nhận sự cam kết của bên nhận thế chấp và bên thế chấp về việc thế chấp tài sản cho khoản vay Chính phủ bảo lãnh. đồng thời hợp đồng cũng chính là căn cứ pháp lý để ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc15p nguyenhoangthien92 11-01-2022 4 0   Download

 • Mẫu Mẫu Hợp đồng thế chấp công trình xây dựng sẽ giúp các bạn hình dung được những thông tin cần thiết của bản hợp đồng thế chấp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo bản hợp đồng này.

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 1 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp công trình xây dựng hình thành từ vốn vay (Mẫu 1) trình bày nội dung về các điều khoản mà các bên thỏa thuận, thống nhất với nhau trong việc thế chấp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 6 0   Download

 • Để biết cách trình bày và soạn thảo hợp đồng thế chấp có nội dung và hình thức rõ ràng, cụ thể giúp cho công việc hợp tác được diễn ra một cách nhanh chóng và thuận tiện, mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu Hợp đồng thế chấp hàng hoá luân chuyển" dưới đây.

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 7 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu Hợp đồng thế chấp hàng hoá, vật tư" để biết cách trình bày và soạn thảo nội dung hợp đồng sao cho đúng quy chuẩn, đảm bảo đầy đủ các điều khoản có liên quan nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra về sau.

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 0 0   Download

 • Mời các bạn cùng xem và tham khảo "Mẫu Hợp đồng thế chấp kho hàng" để nắm chi tiết cách soạn thảo một hợp đồng sao cho đầy đủ nội dung, điều khoản và quyền lợi của các bên liên quan. Chúc các bạn thành công!

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 2 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu Hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất" để nắm rõ những điều khoản cần được trình bày trong bản hợp đồng thế chấp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi tham gia kí hợp đồng.

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 0 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nội dung cũng như điều khoản cần thiết của bản hợp đồng thế chấp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc10p nguyenhoangthien92 11-01-2022 2 0   Download

 • Mời các bạn cùng xem qua "Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền đòi nợ" để tham khảo những thông tin chính cần được trình bày trong bản hợp đồng thế chấp đòi nợ nhằm đảm bảo được lợi ích của các bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc6p nguyenhoangthien92 11-01-2022 5 0   Download

 • Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là mẫu hợp đồng được lập ra khi cá nhân, tổ chức muốn thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hợp đồng ghi đầy đủ nội dung về số đất thế chấp, tài sản gắn liền với đất thế chấp, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc10p nguyenhoangthien92 11-01-2022 2 0   Download

 • Mẫu hợp đồng thế chấp quyền tài sản là hợp đồng mà bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp, tài sản thế chấp do bên thế chấp hoặc bên thứ ba giữ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc8p nguyenhoangthien92 11-01-2022 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu hợp đồng thế chấp
p_strCode=mauhopdongthechap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2