intTypePromotion=1
ADSENSE

Mcse win 2000 server

Xem 1-0 trên 0 kết quả Mcse win 2000 server
 • Trong bài tập 12.5, bạn sẽ chuyển sang chế độ remote administration và sau đó phân phát từ xa một server bằng cách sử dụng Terminal Services BÀI TẬP 12.5 Phân phát từ xa một server nhờ Terminal Services 1. Từ Terminal server, hãy chắc chắn rằng tất cả các kết nối đầu cuối đã kết thúc và sa đó chọn Select-Setting-Control Panel. Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Add/Remove Programs. 2. Trong cửa sổ Add/Remove Programs ,chọn Add/Remove Windows Components. ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 83 6   Download

 • Cài đặt, cấu hình, giám sát, và giải quyết lỗi cho Dịch vụ Cuối Máy chủ quản trị từ xa thông qua sử dụng Dịch vụ Cuối Cấu hình Dịch vụ Cuối cho chia sẻ ứng dụng Cài đặt Phần mềm cho Dịch vụ Cuối máy khách Bạn có thể cài đặt phần mềm Dịch vụ Cuối máy khách qua mạng chia sẻ. Các file cài đặt máy khách được định vị ở \Windir\System32\Clients\Tsclient\Net. Như một sự lựa chọn, bạn có thể tạo ra đĩa cài đặt máy khách qua tiện ích Bộ tạo Máy khách Dịch vụ Cuối. ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 70 5   Download

 • Kết thúc một người dùng từ một phiên Kết thúc một quá trình trên một phiên, nó rất là hữu ích nếu một chương trình bị phá huỷ hoặc là không tương thích nữa Cấu hình Đăng ký Dịch vụ Cuối Lần đầu tiên một máy khách cố gắng truy nhập vào máy chủ Cuối trong chế độ máy chủ ứng dụng, máy chủ sẽ nhận ra máy khách đó chưa có được bản đăng ký và sẽ xác định vị trí của một máy chủ đăng ký để đưa một bản đăng ký cho máy khách này ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 54 3   Download

 • 7.Hộp thoại Connection Properties xuất hiện , xem hình 12.32. Hộp thoại này cho phép bạn có thể nén dữ liệu (được sử dụng khi bạn kết nối bởi bộ điều giải hoặc nhờ một kết nối mạng chậm ) và chọn cái mà bạn muốn lưu trữ ở dạng ảnh nhị phân. Sau khi lựa chọn , nhấn nút Next. **Hình 12.32 .Hộp thoại Connection Properties

  pdf5p zues10 11-07-2011 74 3   Download

 • Cấu hình Connection Permission Tab Permission, như trong hình 12.11, cho phép bạn cấu hình các sự cho phép (permissions) để cho phép hay từ chối truy cập tới Terminal server của các người dùng hay các nhóm. Các sự cho phép cụ thể mà bạn có thể thiết lập được mô tả trong bảng 12.3 Hình 12.11. Hộp thoại các đặc tính của bảng phân quyền trong RDP-Tcp

  pdf5p zues10 11-07-2011 67 5   Download

 • Quản lý người dùng Dịch vụ Cuối Bạn còn có thể cấu hình đặc tính áp dụng cho các cho các người dùng trên mức từng ngưòi dùng cơ bản. Khi bạn cài Dịch vụ Cuối, một số thẻ mới chỉ ra đâu là Dịch vụ Cuối được thêm vào cho người dùng và nhóm người dùng trong hộp thoại Properties. Từ thẻ này, bạn có thể đặt các đặc tính như là giới hạn thời gian kết nối. Nếu bạn muốn những đặc tính này áp dụng cho tất cả các người dùng trong một kết nối ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 60 4   Download

 • Quản trị các server từ xa bằng cách sử dụng Terminal Services. Cấu hình Terminal Services cho việc chia sẻ ứng dụng. Cấu hình các ứng dụng để sử dụng cùng với Terminal Services. Windows 2000 đòi hỏi máy tính nhiều năng lực hơn bầt kỳ hệ điều hành nền Windows nào hiện nay. Người quản trị (administrator) phải mất nhiều thời giờ để nâng cấp máy móc và triển khai Windows 2000. Một cách lựa chọn là phân phối các đặc tính của Windows 2000 cho người dùng thông qua Terminal Services....

  pdf5p zues10 11-07-2011 84 9   Download

 • Quản lý các kết nối Để cấu hình thuộc tính cho một kết nối nào đó, chọn thư mục Connections, nhấp chuột phải kết nối trong cửa sổ Terminal Services Configuration, và chọn Properties từ menu trồi ra. Làm như thế sẽ hiện ra hộp thoại RDP-TCP Properties, như trong hình 12.4. Hộp thoại này có 8 tab:General, Logon Settings, Sessions, Environment, Remote Control, Client Settings, Network Adapter, và Permissions. Tuỳ chọn trên các tab này được mô tả trong phần tiếp theo. ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 71 6   Download

 • Bạn nên sử dụng một kiến trúc bus hoạt động cao như là EISA, MCA, hay PCI. Bus ISA(AT) không thể chuyển đầy đủ dữ liệu cho kiểu lưu thông mạng sinh ra do một cách cài đặt Terminal Services thông thường. bạn phải cân nhắc việc sử dụng ổ đĩa SCSI, hay loại tốt hơn là FAST SCSI hay SCSI-2. Để hoạt động tốt nhất thì nên dùng loại đĩa SCSI với RAID sẽ tăng thời gian truy cập đĩa bằng cách đặt dữ liệu lên trên nhiều đĩa. Bởi vì nhiều người dùng có thể truy cập vào...

  pdf5p zues10 11-07-2011 76 3   Download

 • Câu hỏi cuối chương 1. Có thể dùng kịch bản Add Printer Wizard để thực hiện công việc nào dưới đây A. Chia sẻ hoặc ngừng chia sẻ máy in B. Xác định nơi lưu trữ file Spool C. Cấp quyền sử dụng máy in D. Qui định nền tảng và trình cài đặt máy in sử dụng cho các máy in khách 2. Sau khi cập nhật mới trình cài đặt và muốn kiểm tra máy in bằng cách in thử một trang. Hộp thoại Property nào cho phép thực hiện công việc này? A. General B. Device Settings...

  pdf5p zues10 11-07-2011 74 8   Download

 • Quản lí máy in và tài liệu in Các nhà quản trị hoặc người sử dụng có quyền quản lí máy in (Manage Printers permission) có thể quản lí dịch vụ máy in và tài liệu in trong hàng đợi máy in. Khi bạn quản lí tài liệu in có nghĩa là bạn quản lí các tài liệu cụ thể. Mục tiêu bài kiểm tra của Microsoft Giám sát, cấu hình, gỡ rối và điều khiển truy cập máy in Bạn có thể quản lí máy in và tài liệu in dựa vào thư mục Printers (chọn Start Settings...

  pdf5p zues10 11-07-2011 73 7   Download

 • Để thêm định dạng mới hãy thực hiện những bước sau: 1. Trong mục Forms, chọn Create a New Form. 2. Nhập tên định dạng vào hộp text Form Description For. 3. Chọn các số đo kích thước trong phần Measurements của hộp thoại. 4. Nhấp chuột vào nút Save Form. Bạn phải kết hợp một định dạng với từng khay máy in cụ thể thông qua hộp thoại Properties của máy in chứ không phải qua hộp thoại Printer Server Properties....

  pdf5p zues10 11-07-2011 52 5   Download

 • Cổng TCP/IP tiêu chuẩn được sử dụng khi máy in nối qua mạng bằng cách cài đặt một card mạng trong máy in. Ưu thế của máy in mạng là nhanh hơn máy in địa phương và có thể định vị ở bất cứ nơi đâu trên mạng. Khi bạn chỉ định cổng TCP/IP, bạn phải biết địa chỉ IP của máy in mạng. Mục Ports (xem hình 11.18) cho phép bạn có thể cấu hình toàn bộ cổng được xác định sử dụng cho máy in. Cùng với việc xoá và cấu hình các cổng đã có...

  pdf5p zues10 11-07-2011 85 5   Download

 • Chế độ spooling của Windows 2000 Server cho phép bạn thiết lập điều kiện in trong các trường hợp tương tự như vậy. Trong mục Advanced, bạn có thể để tùy chọn Start Printing Immediately hoặc chọn tùy chọn Start Printing After Last Page Is Spooling. Nếu bạn chọn tùy chọn sau, công việc nhỏ mà đã kết được xếp hàng sẽ được in trước công việc của bạn ngay cả khi công việc của bạn được “đặt vào đường ống máy in” trước....

  pdf5p zues10 11-07-2011 90 5   Download

 • Phân quyền sử dụng máy in Phân quyền sử dụng máy in Print Manage Printers Mô tả Cho phép một người sử dụng hoặc một nhóm kết nối đến máy in và có thể gửi công việc đến máy in Cho phép các điều khiển quản trị đối với máy in. Với quyền hạn này, một người sử dụng hoặc một nhóm người sử dụng có thể tạm dừng, khởi động lại máy in, thay đổi các thiết lập spooling, chia sẻ hay không chia sẻ máy in, thay đổi phân quyền, và quản lí các đặc tính của máy...

  pdf5p zues10 11-07-2011 76 5   Download

 • Chương 11 QUẢN LÝ IN MỤC TIÊU KIỂM TRA CỦA MICROSOFT QUA CẢ CHƯƠNG Kiểm soát, cấu hình, khắc phục lỗi và điều khiển truy nhập máy in. Quá trình xử lý của việc cài đặt mới, quản lý và xoá máy in khá đơn giản. Khi cài đặt mới một máy in, bạn sử dụng kịch bản có sẵn (Wizard), kịch bản này hướng dẫn bạn từ đầu đến cuối từng bước để thiết lập máy in. Những thông số không thiết lập được bởi kịch bản Add Printer Wizard có thể thay đổi thông qua việc cấu hình...

  pdf5p zues10 11-07-2011 66 6   Download

 • 9. Hộp thoại Print Test Page xuất hiện (xem hình 11.9). Nếu thiết bị in được gắn với máy tính, bạn nên in một trang thử nghiệm để kiểm chứng rằng mọi thứ được cấu hình đúng. Nếu không bạn có thể bỏ qua bước này. Nhấn Next để tiếp tục. Hình 11.9 Hộp thoại Print Test Page 10. Hộp thoại Completing the Add Printer Wizard xuất hiện (xem hình 11.10). Đây là cơ hội để bạn xác nhận mọi thiết lập của bạn là hoàn toàn đúng. Nếu có vấn đề, nhấn nút Back để sửa chữa. Nếu mọi thứ...

  pdf5p zues10 11-07-2011 75 5   Download

 • Bố trí trang in Mục Layout của hộp thoại Printing Preferences (xem hình 11.13), cho phép bạn chỉ rõ hướng trang in và thứ tự trang. Bạn có thể chọn trang in là Portrait (thẳng đứng theo chiều dọc) hoặc Landscape (nằm ngang). Hình 11.13 Mục Layout của hộp thoại Printing Preferences

  pdf5p zues10 11-07-2011 72 5   Download

 • 2. Dịch vụ nào được sử dụng để tạo nội dung cho các trang Web cũng như điều hướng các trang Web trong các dịch vụ IIS sau ? A. SNMP B. NNTP C. FTP D. HTTP 3. Dịch vụ nào được sử dụng để truyền các tập tin giữa 2 máy tính sử dụng giao thức TCP trong các dịch vụ IIS sau ? A. SNMP B. NNTP C. FTP D. HTTP 4. Dịch vụ nào được sử dụng để cung cấp các dịch vụ nhóm thông tin trong các dịch vụ IIS sau ? A. SNMP B. NNTP...

  pdf5p zues10 11-07-2011 68 8   Download

 • 3. Kích chuột phải lên Administrator Web Site và chọn Property. 4. Trong tab Web Site chọn phím radio Limited To và quy định tối đa 500 kết nối đồng thời. Trong hộp Textbox Connection TimeOut quy định thời gian tối đa để thực hiện kết nối là 1200 giây. 5. Trong tab Performance, đặt giá trị slider ở mức ít hơn 10,000 (fewer than 10,000) trong khung chỉnh Performance Tunning. 6. Kích lên tab Home Directory. Kích lên phim Browsing để chọn đường dẫn cho thư mục Home. 7. Kích lên phím Ok để đóng hộp thoại Property của...

  pdf5p zues10 11-07-2011 55 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mcse win 2000 server
p_strCode=mcsewin2000server

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2