intTypePromotion=1
ANTS

Mô hình Client/Server

Xem 1-2 trên 2 kết quả Mô hình Client/Server
  • Mục tiêu: Khái niệm, các khía cạnh hiện thực của các giao thức ứng dụng mạng. Các mô hình dịch vụ lớp transport. Mô hình clientserver. Mô hình peertopeer. Nghiên cứu giao thức thông qua xem xét một số giao thức lớp application. HTTP, FTP, SMTP / POP3 / IMAP, DNS, Lập trình ứng dụng mạng socket API

    ppt108p dangvietkhoi 08-09-2010 277 71   Download

  • Sử dụng công nghệ web vào các ứng dụng tin học là một xu hướng cho các hệ thống quản lý hiện nay. Ưu điểm nổi bật đầu tiên của công nghệ web là khả năng tải tự động ứng dụng từ máy chủ. Ưu điểm này hơn hẳn mô hình clientserver ở khả năng triển khai rộng. Tại Việt Nam hiện nay một số đơn vị đã ứng dụng hiệu quả công nghệ này, từ đó giảm bớt chi phí nhân công, cũng như thuận tiện trong việc điều hành và quản lý từ đó có các biện...

    pdf8p abcdef_46 05-11-2011 68 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Mô hình Client/Server
p_strCode=mohinhclientserver

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản