intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình kinh tế tổng hợp

Xem 1-20 trên 320 kết quả Mô hình kinh tế tổng hợp
 • Bài viết đánh giá, phân tích khả năng áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa ở Việt Nam, sử dụng phương pháp thu thập, phân tích tổng hợp tài liệu và đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, khi chuyển từ mô hình kinh tế truyền thống, sang áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn đối với ngành nhựa, sử dụng phương pháp phân tích SWOT Trên cơ sở phân tích, bài viết đề xuất các giải pháp, nhằm thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa ở Việt Nam.

  pdf11p vimichigan2711 24-03-2021 64 19   Download

 • bài viết trình bày sự kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam thông qua các nội dung: chủ trương, quan điểm đổi mới của Đảng; mô hình kinh tế tổng quát và mục tiêu của công cuộc đổi mới kinh tế, xã hội; chủ trương, quan điểm việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong tiến trình mới; thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam hơn 20 năm qua.

  pdf7p angicungduoc 09-10-2019 106 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu ứng dụng một số mô hình phân tích kinh tế tổng hợp trong phân tích thống kê kinh tế. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

  pdf16p volkath 29-11-2019 51 2   Download

 • Bài viết tổng hợp, phân tích và đánh giá các mô hình Toán Kinh tế áp dụng phương trình sai phân tuyến tính cấp một và phương trình sai phân tuyến tính cấp hai. Hơn nữa, mở rộng một số mô hình kinh điển như mô hình kinh tế vĩ mô, mô hình cân bằng thị trường.

  pdf13p angicungduoc11 18-04-2021 18 0   Download

 • Trong những thập kỷ gần đây, ở Việt Nam nói chung và ở Tây Nguyên nói riêng đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Do áp lực gia tăng dân số và tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên - đặc biệt là tài nguyên nước - đã bị con người sử dụng không hợp lý. Báo cáo Phát triển kinh tế xã hội nông thôn Tây Nguyên giai đoạn 1996-2000 và năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...

  pdf296p lanlan38 01-04-2013 144 39   Download

 • Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa mác - lê nin

  pdf0p badaovl 20-05-2013 80 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình kinh tế cổ điển', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p cactus1212 23-10-2011 100 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình kinh tế vi mô', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cactus1212 23-10-2011 69 9   Download

 • Dự án: Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình quản lý tổng hợp bệnh “lùn sọc đen phương Nam” hại lúa tại Nghệ An Chủ nhiệm dự án: Th.S Trịnh Thạch Lam Cơ quan chủ trì: Chi cục Bảo vệ thực vật Nghệ An Dự án: Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình quản lý tổng hợp bệnh “lùn sọc đen phương Nam” hại lúa tại Nghệ An

  pdf10p tam_xuan 25-02-2012 93 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mô hình kinh tế com', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p cactus1212 23-10-2011 65 5   Download

 • Bài báo này gồm 3 nội dung chính, đó là: xây dựng một số mô hình nông lâm kết hợp theo hướng phát triển bền vững dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua A Lưới, Thừa Thiên - Huế; đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các mô hình nông lâm kết hợp theo hướng phát triển bền vững; kết quả đánh giá hiệu quả của các mô hình nông lâm kết hợp theo hướng phát triển bền vững dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

  pdf9p nganga_03 21-09-2015 174 34   Download

 • Bài giảng Bài 1: Giới thiệu về mô hình cân bằng tổng thể khả tính (computable general equilibrium CGE) của Phạm Lan Hương sau đây sẽ giúp các bạn biết được khái niệm cân bằng thị trường; cân bằng tổng thể; nền kinh tế một hàng hóa; trường hợp nền kinh tế hai hàng hóa; cơ sở dữ liệu của mô hình CGE.

  pdf44p cocacola_07 09-11-2015 150 12   Download

 • 4. Mô hình cân bằng tổng quát (Walras): - Là mô hình của tổng thể nền KT. - Phản ánh 1 cách thích hợp mqh phụ thuộc lẫn nhau giữa các t.trường và các tác nhân KT. - Phương pháp: mô tả nền KT bằng số lượng lớn các p.trình.

  ppt28p dahoaquan2509 30-07-2013 122 9   Download

 • Mục đích của bài tóm tắt là nêu lên một cái nhìn tổng quan về các mô hình kinh tế vĩ mô sẽ tạo nên trọng tâm của môn học này. Bởi vì chúng ta sẽ triển khai mô hình này theo từng phần một vào từng thời điểm trong khoảng thời gian vài tuần lễ, cho nên sẽ khó mà duy trì liên tục được một bối cảnh chung về cách hài hoà các phần này vào với nhau. Hơn nữa, chúng ta sẽ thấy hữu ích khi nghiên cứu các trường hợp đặc biệt của một mô hình hoàn chỉnh phụ thuộc vào...

  pdf8p ntgioi120403 02-11-2009 4224 1719   Download

 • Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng chủ nghĩa Mác - Leennin mà trước hết học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ CHí Minh. Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết giúp chúng ta hiểu sâu có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó kinh tế chính trị Mác-Lênin mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf139p doxuanthuyf2 21-09-2009 4287 1340   Download

 • Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa Mác-Lenin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác -Lenin

  pdf0p huemanvdoc 20-11-2009 1546 534   Download

 • LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Biên soạn : CN. NGUYỄN QUANG HẠNH LỜI NÓI ĐẦU Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa MácLênin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó...

  pdf6p littleduck801 18-08-2011 269 86   Download

 • Ở phần trước chúng ta đã thảo luận chi tiết về cách thức kết hợp của tăng trưởng và các chu kỳ trong thất nghiệp, lạm phát và GDP thực tế. Tuy nhiên, để có thể nghiên cứu một cách đầy đủ những yếu tố này, và có thể giải thích được điều gì gây nên sự tăng trưởng, những chu kỳ, và lạm phát, chúng ta cần một mô hình kinh tế vĩ mô.

  pdf18p hoangkha04 10-11-2010 211 48   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kinh tế hợp tác của nông dân trong nền kinh tế trong nền kinh tế thị trường, phần 2 trình bày các nội dung: Đổi mới tổ chức hợp tác xã phù hợp với nền kinh tế thị trường, các mô hình hợp tác kiểu mới của nông dân trong nền kinh tế thị trường, những bài học kinh nghiệm tổng quát và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf70p tsmttc_004 21-06-2015 101 26   Download

 • Từ kết quả khảo sát 17 loại hình sử dụng đất phổ biến và 3 mô hình trang trại tổng hợp, kết hợp với việc đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất, nước và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, bước đầu tác giả đề xuất 10 mô hình sản xuất thích hợp (6 mô hình cho khu vực nội thị và 4 mô hình cho khu vực ven đô) và 8 giải pháp phát triển nông nghiệp sinh thái ở lưu vực sông Thị Tính.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 109 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình kinh tế tổng hợp
p_strCode=mohinhkinhtetonghop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2