intTypePromotion=1
ADSENSE

Mối quan hệ giữa công bằng tổ chức

Xem 1-20 trên 26 kết quả Mối quan hệ giữa công bằng tổ chức
 • Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính hững hờ tập thể của các tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh thông qua phân tích định lượng từ số liệu khảo sát đối với 228 nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy rằng, trong 4 yếu tố đưa vào phân tích thì chỉ có 2 yếu tố là công bằng phân phối và công bằng thủ tục có tác động ngược chiều đến tính hững hờ tập thể của nhân viên.

  pdf9p hanh_tv32 03-05-2019 22 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính hững hờ tập thể của các tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh thông qua phân tích định lượng từ số liệu khảo sát đối với 228 nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Tp.Hồ Chí Minh.

  pdf9p vixuka2711 12-06-2019 9 0   Download

 • Bài viết nhằm khám phá và đo lường ảnh hưởng của các yếu tố công bằng trong tổ chức đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf8p sieunhansoibac2 07-04-2018 33 2   Download

 • Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa loại hình văn hóa tổ chức và sự hài lòng của nhân viên của các doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ tại Việt Nam bằng phương pháp điều tra nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng văn hóa gia đình và văn hóa cấp bậc là hai loại văn hóa tổ chức phổ biến nhất trong lĩnh vực dịch vụ ở Việt Nam.

  pdf14p vimante2711 05-03-2020 25 5   Download

 • Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng. Tổng số chất khô do quang hợp tạo ra chiếm 90-95% chất khô của thực vật. Tirimiazep đã nói "Bằng cách điều khiển chức năng quang hợp, con người có thể khai thác cây xanh vô hạn". Đã có nhiều công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa quang hợp với năng suất.

  pdf6p heoxinhkute4 28-09-2010 322 86   Download

 • Tiểu luận: Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) chiến lược và đặc điểm tổ chức: Bằng chứng từ một thành viên WTO gần đây nhằm trình bày một nghiên cứu so sánh về mối quan hệ giữa thực hiện quản lý chất lượng toàn diện (TQM ) và đặc điểm tổ chức (quy mô, loại hình công nghiệp, hình thức sở hữu, và mức độ của sự đổi mới) trong một nước “mới công nghiệp hóa” trong khu vực Đông Nam Á.

  pdf26p orange_12 05-06-2014 285 61   Download

 • Tài liệu này do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, Tổ chức quốc tế vầ Phát triển Bền vững của Đức và Quỹ phát triển phụ nữ Liên hợp quốc sẽ giúp bạn hiểu thêm về mối quan hệ giữa ba sự kiện (Công ước xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ, Hội nghị Cấp cao thiên niên kỷ) và tầm quan trọng của CEDAW.

  pdf52p thanhnga 10-06-2009 423 244   Download

 • Ở góc độ chung nhất, pháp luật lao động CHLB Đức là tổng thể các quy định pháp luật điều chỉnh mối quan hệ giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) và quan hệ của các tổ chức liên kết trong lao động. Cụ thể hơn, pháp luật lao động bao gồm các bộ phận chủ yếu như sau: pháp luật lao động cá nhân, pháp luật lao động tập thể và pháp luật tố tụng lao động. Bài viết này giới thiệu khái quát các bộ phận pháp luật nêu trên, trong đó ưu...

  pdf9p dontetvui 23-01-2013 150 19   Download

 • Trong việc thiết kế chương trình theo học chế tín chỉ vấn đề cơ bản nhất là phải tính toán được sự cân đối hợp lý giữa “tải trọng làm việc” (work load) với “thời gian làm việc” (contact hours) giữa người dạy và người học. Sự cân đối hợp lý này được thể hiện ở lượng thời gian (tối thiểu) mà người học cần phải đảm bảo để hoàn thành các mục tiêu (kiến thức, kỹ năng) của chương trình đào tạo được kiểm chứng bằng các công cụ kiểm tra đánh giá tương ứng.

  pdf15p nanhankhuoctai7 01-07-2020 14 2   Download

 • Bài viết phác thảo lại sự phát triển các quan điểm này, từ các quan điểm truyền thống, cố hữu trong tư tưởng xã hội học như thuyết chức năng, thuyết xung đột và thuyết tương tác biểu tượng, đến các quan điểm mới xuất hiện trong những thập kỷ gần đây: xã hội học về tiêu thụ và vấn đề môi trường, thuyết về xã hội nguy cơ, quan điểm phát triển bền vững, lý thuyết hiện đại hoá sinh thái và cuối cùng quan điểm về công bằng và quyền của công dân về sinh thái. Các quan điểm này có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy thay đổi các mối quan hệ giữa con người và môi sinh.

  pdf9p babysexy1803 21-02-2019 25 0   Download

 • Văn bản là việc ghi lại sự giao tiếp hay là phương tiện ghi lại và truyền đạt thông tin bằng một ngôn ngữ nhất định hay bằng một ký hiệu. VBQLNN là những văn bản chứa đựng những thông tin bằng một ngôn ngữ nhất định do chủ thể có thẩm quyền ban hành theo những trình tự thủ tục và dưới hình thức nhất định được nhà nước bảo đảm bằng những biện pháp khác nhau nhằm điều chỉnh các mối quan hệ quản lý nội bộ hay giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân. VBQLNN bao gồm có VBQPPL, VB cá...

  doc13p hienbuihlu 16-08-2011 672 111   Download

 • Văn bản thuộc phong cách hành chính công vụ là văn bản điều hành xã hội. Nó có chức năng xã hội. Xã hội được điều hành bằng luật pháp, văn bản hành chính. Công vụ quy định, ràng buộc mối quan hệ giữa các tổ chức nhà nước với nhau, giữa các cá nhân với nhau trong khuôn khổ hiến pháp và các bộ luật văn bản pháp lý dưới luật, từ trung ương đến địa phương.

  doc4p phucxc 15-03-2013 204 32   Download

 • Công cụ Phân tích báo cáo tài chính (FSA) hay phân tích tài chính đề cập đến quá trình phân tích tính khả thi, tính ổn định và khả năng sinh lời của một tổ chức, một đơn vị kinh doanh hay một dự án. Nó xác định được các điểm mạnh và điểm yếu về tài chính của một tổ chức thông qua việc xác định mối quan hệ giữa các mục của bảng cân đối kế toán và tài khoản lời lỗ.

  doc4p lanwangji 11-02-2020 79 8   Download

 • Cân bằng giữa quản lí theo công việc và quản lí theo con người Thế nào là lãnh đạo theo kiểu câu lạc bộ nông thôn, đẽo cày giữa đường và lãnh đạo nhóm. Đâu là phương pháp lãnh đạo tối ưu và cách thực hiện như thế nào. Xin mời bạn xem chi tiết... Lý Thuyết: Hệ thống quản lí của Blake Mouton Khi sếp của bạn giao cho bạn trách nhiệm tổ chức một bữa tiệc giáng sinh cho công ty, đầu tiên bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ đưa ra một lịch trình và bắt đầu phân...

  pdf7p banhbeonhantom 26-07-2013 64 6   Download

 • Mô hình nghiệp vụ là sự mô tả các chức năng nghiệp vụ của một tổ chức và mối quan hệ bên trong giữa các chức năng đó cũng như các mối quan hệ của chúng với môi trường bên ngoài. Mô hình nghiệp vụ được thể hiện bằng một số dạng khác nhau. Mỗi dạng mô tả một khía cạnh của hoạt động nghiệp vụ. Tất cả các dạng cho thấy một bức tranh toàn cảnh về hoạt động nghiệp vụ.

  pdf53p thiuyen12 15-09-2011 51 4   Download

 • Thiết lập và tăng cường mối quan hệ giữa các doanh nghiệp tư nhân với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tín dụng phi chính thức (vay người thân, vay của người lao động trong doanh nghiệp, vay của các doanh nghiệp khác…) 3.2. Các giải pháp tài chính tạo điều kiện về mặt bằng cho sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.

  pdf7p phuoctam21 02-06-2011 45 3   Download

 • Thiết lập và tăng cường mối quan hệ giữa các doanh nghiệp tư nhân với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tín dụng phi chính thức (vay người thân, vay của người lao động trong doanh nghiệp, vay của các doanh nghiệp khác…) 3.2. Các giải pháp tài chính tạo điều kiện về mặt bằng cho sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Để tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp cần sớm thực hiện các giải pháp sau: Tháo gỡ các thủ tục vướng mắc...

  pdf7p samsung2 05-09-2011 37 3   Download

 • Tạo nhóm kênh cho mỗi phân kênh Điều này có nghĩa là tạo nhóm kênh giữa hai cơ quan trong một đơn vị thực. Đơn vị tạo nhóm này được gọi là đơn vị tạo nhóm điểm – điểm. Mặc dù các kênh giữa 2 tổng đài được sếp xếp theo tuyến ngắn nhất bằng cách định tuyến, tổng chi phí bao gồm các phần ghép kênh phụ thuộc vào cỡ đơn vị tạo nhóm điểm – điểm trong trạm lặp.

  pdf5p cinny05 28-01-2011 75 26   Download

 • Bản chất công việc Nhu cầu đặt ra đối với các tổ chức về việc kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ hiện hành và công nghệ mới trong tương lai đã trở thành một vấn đề nóng bỏng giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau trong vài năm qua. Khi sự giao thiệp bằng điện tử đã trở nên thông dụng hơn thì các công ty sử dụng công nghệ như thế nào và khi nào đang là vấn đề gây nhiều tranh luận. Người quản lý hệ thống thông tin đóng một vai trò quan trọng về...

  pdf13p hongnhung_8 31-03-2011 71 16   Download

 • Để phân tích “công nghệ” tạo nên một thương hiệu, không có cách nào tốt bằng việc tìm hiểu sâu hơn vào những công ty mà mọi người đều biết và tin tưởng. Để làm được điều này, tờ Entrepreneur, đồng thực hiện với tổ chức The Values Institute tạiDGWB, Santa Ana, California, trên tinh thần tập trung vào mối liên hệ giữa các nhãn hàng, đã tiến hành một khảo sát với người tiêu dùng để tìm ra nguyên nhân tại sao những thương hiệu này vẫn giữ vững ở vị trí hàng đầu....

  pdf18p binhmap_5 08-01-2013 51 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mối quan hệ giữa công bằng tổ chức
p_strCode=moiquanhegiuacongbangtochuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2