intTypePromotion=1
ADSENSE

Mối quan hệ ngược chiều

Xem 1-20 trên 36 kết quả Mối quan hệ ngược chiều
 • Nghiên cứu này được thực hiện để kiểm tra và lượng hóa mức độ điều tiết của tổ chức đối với mối quan hệ ngược chiều giữa căng thẳng và hài lòng trong công việc của nhân viên kinh doanh. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn nhằm mục tiêu trở thành căn cứ khoa học để giúp các nhà quản trị đánh giá được tình hình nhân sự, môi trường làm việc và nâng cao mức độ thỏa mãn của nhân viên kinh doanh.

  pdf118p sonhalenh06 03-05-2021 2 0   Download

 • Bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa môi trường và tăng trưởng kinh tế tại 17 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2005-2011. Sử dụng các phương pháp kinh tế lượng, bao gồm Pool OLS, FEM, REM, FGLS và GMM, bài viết chỉ ra mối quan hệ U ngược giữa chất lượng môi trường và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, bài viết chỉ ra mối quan hệ thuận chiều giữa sử dụng năng lượng và sự suy giảm của môi trường.

  pdf10p truongtien_08 06-04-2018 81 6   Download

 • Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính hững hờ tập thể của các tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh thông qua phân tích định lượng từ số liệu khảo sát đối với 228 nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy rằng, trong 4 yếu tố đưa vào phân tích thì chỉ có 2 yếu tố là công bằng phân phối và công bằng thủ tục có tác động ngược chiều đến tính hững hờ tập thể của nhân viên.

  pdf9p hanh_tv32 03-05-2019 44 0   Download

 • Đề tài khoa học "Tính độc lập của ngân hàng trung ương trong mối quan hệ với lạm phát-nghiên cứu thực tế tại Việt Nam" có mục tiêu nghiên cứu sau: tìm hiểu về tính độc lập của NHTW và mối quan hệ của tính độc lập của NHTW với lạm phát, kiểm tra xem liệu có tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa mức độc lập của NHNN Việt Nam và tỷ lệ lạm phát, đề xuất về tính độc lập của NHNN Việt Nam phù hợp thực tiễn hiện tại.

  pdf85p galaxyhehe 19-08-2014 354 122   Download

 • Cơ cấu kinh tế: là tương quan giữa các bộ phận trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, thể hiện mối quan hệ hữu cơ và sự tác động qua lại cả về số và chất lượng giữa các bộ phận với nhau.

  ppt73p thanlantimduoi 24-05-2011 351 84   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Quản lý theo chiều ngược lại hay còn gọi là Quản lý ngược chiều - “quản lý” người quản lý thực chất là thái độ chủ động, bình đẳng của nhân viên trong mối quan hệ với người quản lý. Nó giúp gia tăng sự tương tác,

  pdf4p lucky_1 12-06-2013 41 2   Download

 • Luận án nghiên cứu mối quan hệ giữa đặc điểm hội đồng quản trị và thông tin bất cân xứng dựa trên xem xét sự tác động một chiều của đặc điểm hội đồng quản trị đến thông tin bất cân xứng và ngược lại.

  pdf45p kequaidan6 15-07-2020 25 1   Download

 • Mục đích cảu đề tài là đưa ra được các luận cứ có tính khoa học, xây dựng các điều kiện để có thể ổn định được các vi hạt có kích thước cỡ nano bằng bẫy quang học sử dụng hai chùm xung Gauss ngược chiều; nghiên cứu được các mối quan hệ tương quan giữa các tham số quang, tham số cơ, tham số nhiệt tham gia trong quá trình ổn định hạt điện môi trong kìm quang học sử dụng hai chùm xung Gauss ngược chiều.

  pdf130p capheviahe28 01-03-2021 8 0   Download

 • Khái niệm "Quản lý" từ lâu được mặc định với hướng kết nối theo chiều từ trên xuống. Quản lý gắn với việc yêu cầu, chỉ định, giám sát, nó gợi đến phần chủ động và quyết định tập trung về hướng trên, tính tương tác hai chiều dễ bị bỏ qua. Trong mối quan hệ giữa người quản lý (sếp, trưởng phòng) với nhân viên, người ở cấp quản lý thường chỉ đưa ra các yêu cầu công việc và nhận lại kết quả, còn nhân viên dễ rơi vào khuynh hướng thừa hành công việc, nhiệm vụ một cách...

  pdf7p qscaxzwde 10-09-2012 90 11   Download

 • Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận và rủi ro luôn đi đôi với nhau và có mối quan hệ ngược chiều. Lợi nhuận càng cao thì rủi ro ngân hàng gặp phải càng lớn và ngược lại.

  pdf10p butmauden 20-11-2013 54 9   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm chứng mối liên hệ giữa tăng trưởng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, xem xét có tồn tại mối quan hệ hai chiều giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hay không. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xuất khẩu giúp tăng vốn, tạo thêm việc làm và thúc đẩy tiến bộ công nghệ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo chiều ngược lại, tăng trưởng kinh tế nhanh làm tăng lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn 2000- 2017 trên thị trường quốc tế, qua đó thúc đẩy xuất khẩu.

  pdf12p nhadamne 27-01-2020 48 2   Download

 • Quản lý bao giờ cũng liên quan đến trao đổi thông tin nhiều chiều kể cả các mối liên hệ ngược. Quản lý là một quá trình thông tin. Chủ thể quản lý phải liên tục thu thập dữ liệu về môi trường và hệ thống, tiến hành chọn lọc thông tin, xử lý thông tin, bảo quản thông tin, truyền tin và các quyết định - một dạng thông tin đặc biệt nhằm tác động lên các đối tượng quản lý. Còn đối tượng quản lý phải tiếp nhận các tác động quản lý của chủ thể cùng các đảm bảo vật chất khác...

  pdf24p artemis06 13-09-2011 128 32   Download

 • Một đất nước muốn phát triển đuổi kịp và trở thành nước tiên tiến trên thế giới thì không chỉ dựa vào một ngành nghề nào cả mà phải phát triển đồng đều tất cả các ngành nhưng phải biết lấy những ngành mà nước mình có lợi thế so sánh để phát triển làm mũi nhọn hay nói cách khác đất nước phải có một cơ cấu ngành phù hợp với từng giai đoạn phát triển của mình. Việt Nam ta là nước đang phát triển và đang từng bước hoà nhập với nền kinh tế thế giới...

  pdf25p narcissus89 17-02-2012 128 30   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp việt nam từ trước năm 1985-1988 tới nay.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p carnation89 15-02-2012 104 25   Download

 • Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố gồm cấu trúc sở hữu, đòn bẩy tài chính và hiệu quả hoạt động với bộ dữ liệu toàn bộ các công ty niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Kết quả thực nghiệm từ các mô hình định lượng cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa sở hữu nhà nước và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết, và mối quan hệ thuận chiều giữa sở hữu nước ngoài và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết.

  pdf11p hieutinhcotu 19-06-2017 91 4   Download

 • Quan hệ tương quan giữa bất động sản và chứng khoán có khi cùng chiều, lúc lại ngược chiều do chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố tâm lý. Sự liên thông giữa các bất động sản, vốn và tiền tệ đang được nhắc tới nhiều, nhưng đó mới chỉ là sự hiểu biết trực giác Bài viết của các tác giả: Vương Quân Hoàng - TS. Đại học Tổng hợp Bruxelles (Bỉ); Nguyễn Hồng Sơn - Th.S, Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Văn phòng Trung ương Đảng. Sự liên thông giữa các bất động sản, vốn và tiền tệ đang...

  pdf7p xedapcam 05-05-2010 302 179   Download

 • Nếu không đề cập đến sự hòa tan lẫn nhau giữa dung môi đầu và dung môi người ta có thể vận dụng đồ thị tam giác theo hệ toạ độ x’, y’. hình 1.6b. • Nếu có sự hoà tan từng phần giữa dung môi đầu và dung môi trích, thì sử dụng đồ thị tam giác hình 1.6c. • Vị trí điểm Mn có thành phần của hỗn hợp ở pha thứ n, sẽ được xác định bằng quy tắc đòn bẩy từ quan hệ các dòng m R . n- 1 / m S . n-1...

  ppt18p nhocbuonthich 26-05-2012 372 50   Download

 • Hiện các ngân hàng đang tiến hành xếp hạng tín dụng cho khách hàng để phân loại được khách hàng. Nghiên cứu của mình tập trung vào việc chấm điểm tín dụng cho các doanh nghiệp đã niêm yết, sử dụng kinh tế lượng để xem xét điểm tín dụng và giá chứng khoán thực sự có mối quan hệ với nhau hay không (thuận hay ngược chiều). Có rất nhiều nhân tố tác động đến giá chứng khoán, nhưng nghiện cứu chỉ tập trung vào yếu tố điểm tín dụng. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là sự thiếu chính...

  pdf3p bibocumi12 02-11-2012 93 9   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô nâng cao - Chapter 17: Đầu tư" trình bày các nội dung: Các lý thuyết tìm cách giải thích mỗi một loại hình đầu tư; lý giải tại sao đầu tư có quan hệ ngược chiều với lãi suất, yếu tố gì làm dịch chuyển đường đầu tư, tại sao đầu tư tăng trong giai đoạn bùng nổ và giảm trong giai đoạn suy thoái.

  pdf16p bautroibinhyen11 03-01-2017 58 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mối quan hệ ngược chiều
p_strCode=moiquanhenguocchieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2