intTypePromotion=1
ADSENSE

Môn chương trình dịch

Xem 1-20 trên 817 kết quả Môn chương trình dịch
 • Giáo trình Môn chương trình dịch được chia thành 9 chương, phần 1 sách gồm 4 chương đầu: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và các phương pháp phân tích cơ bản... Mục đích của môn học chương trình dịch này giúp sinh viên sẽ học các thuật toán phân tích ngữ pháp và các kỹ thuật dịch, hiểu được các thuật toán xử lý ngữ nghĩa và tối ưu hóa quá trình dịch.

  pdf76p hanh_tv21 02-03-2019 269 19   Download

 • Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 5: Phân tích ngữ nghĩa" cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa, kiểm tra kiểu - Hệ thống kiểu trong ngôn ngữ lập trình, bảng ký hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p dien_vi01 04-10-2018 60 4   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng" gồm có những nội dung chính sau: các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ PTTV, xây dựng lược đồ cho các biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ, DFA và NFA - các automata hữu hạn xác định và không xác định dùng để nhận dạng chính xác ngôn ngữ, sử dụng công cụ có sẵn Lex để sinh ra bộ PTTV. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p dien_vi01 04-10-2018 48 3   Download

 • Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 6: Sinh mã trung gian" giới thiệu tới sinh viên các kiến thức: Ngôn ngữ trung gian, một số ngôn ngữ trung gian, mô tả các nút biểu thức của IR, toán tử, mô tả các nút lệnh của IR, cây sinh IR,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin dùn làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf27p dien_vi01 04-10-2018 42 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: các thành phần cấu tạo nên chương trình dịch đơn giản, hoạt động và cài đặt các giai đoạn của kỳ đầu của chương trình dịch cơ bản - Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và sinh mã trung gian, sử dụng máy ảo kiểu stack. Mời các bạn cùng tham kho nội dung chi tiết.

  pdf59p dien_vi01 04-10-2018 43 2   Download

 • Mục đích của bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp" gồm có những nội dung chính sau: Các phương pháp phân tích cú pháp, cánh cài đặt một bộ phân tích cú pháp từ một Văn phạm phi ngữ cảnh, các khái niệm và sử dụng công cụ sinh bộ PTCP - Yacc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p dien_vi01 04-10-2018 37 2   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Lịch sử phát triển của Kỹ thuật dịch, khái quát quá trình biên dịch, cấu thành của chương trình dịch, định nghĩa của ngôn ngữ lập trình cấp cao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p dien_vi01 04-10-2018 38 2   Download

 • Tài liệu tham khảo môn chương trình dịch...

  pdf2p truong531 23-06-2011 233 41   Download

 • Phần 2 giáo trình gồm 4 chương còn lại với nội dung: Biên dịch dựa cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, bảng kí hiệu, sinh mã trung gian, sinh mã. Môn học chương trình dịch là môn học của ngành khoa học máy tính. Trong suốt thập niên 50, trình biên dịch được xem là cực kỳ khó viết. Ngày nay, việc viết một chương trình dịch trở nên đơn giản hơn cùng với sự hỗ trợ của các công cụ khác, vì vậy giáo trình này phần nào gỡ bỏ những khó khăn cho bạn.

  pdf81p hanh_tv21 02-03-2019 50 5   Download

 • Mô tả các bước chính của chương trình dịch Phân tích từ vựng là gì? Viết một chương trình phân tích từ vựng Mô tả từ tố - biểu thức chính quy (REs) Viết một chương trình sinh ra chương trình phân tích từ vựng

  pdf19p suatuoi_thomngon 31-07-2011 133 32   Download

 • Kiểm tra tính đúng đắn về cú pháp của chương trình nguồn. Xác định chức năng của các thành phần trong chương trình nguồn câu Phân tích cú pháp không làm tất cả mọi công đoạn của chương trình dịch Ví dụ: kiểm tra kiểu, khai báo biến, khởi tạo biến Để lại cho phần phân tích ngữ nghĩa Đặc tả cú pháp của ngôn ngữ

  pdf27p suatuoi_thomngon 31-07-2011 115 24   Download

 • Sử dụng cú pháp điều khiển (giống kiểm tra kiểu) Sinh mã các nút biểu thức hoặc nút lệnh dựa vào mã của các nút con Cú pháp điều khiển – Mô tả chính xác chương trình dịch cần làm gì – Có thể cài đặt dễ dàng – Có thể chứng minh tính đúng của chương trình dịch

  pdf16p suatuoi_thomngon 31-07-2011 79 9   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Chương trình dịch gồm có 6 chương như sau: Chương 1 - nhập môn chương trình dịch, chương 2 - phân tích từ vựng, chương 3 - các vấn đề cơ bản về phân tích cú pháp, chương 4 - các phương pháp phân tích cú pháp, chương 5 - phân tích ngữ nghĩa, chương 6 - xử lý lỗi và sinh mã. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt213p hihihaha3 03-12-2016 39 3   Download

 • Nội dung bài giảng Chương trình dịch trình bày về: Giới thiệu môn học, khái niệm chương trình dịch, cấu trúc một chương trình dịch, hệ thống dịch với chương trình dịch, chương trình dịch trong thực tế, mục tiêu của môn học, phát biểu bài toán “dịch”, câu hỏi và thảo luận.

  pdf41p hanh_tv21 07-03-2019 30 1   Download

 • Chương trình chuyển đổi cách thể hiện này của một chương trình sang cách thể hiện khác. – Nhận dạng tính hợp lệ hoặc không hợp lệ của các chương trình. - Nhằm mục đích tạo ra các đoạn mã đúng, hiệu quả, chính xác.

  pdf17p suatuoi_thomngon 31-07-2011 118 30   Download

 • Phân tích ngữ nghĩa Tìm tất cả các lỗi còn lại của chương trình nguồn Khai báo biến Kiểm tra kiểu (kiểu tĩnh) Thiết lập các thông tin cần thiết cho các bước dịch sau đó Kiểu của các biểu thức Bố trí dữ liệu Kiểm tra ngữ nghĩa – đệ quy Ta đã có cây cú pháp Duyệt cây cú pháp bằng phương pháp đệ quy, tới thăm tất cả các nút trong cây Tại mỗi nút, xây dựng các thông tin cần thiết (thông tin về kiểu)

  pdf18p suatuoi_thomngon 31-07-2011 89 20   Download

 • Bài giảng 1 giúp người học nắm bắt được một số nội dung cơ bản về môn học Chương trình dịch như: Chương trình dịch là gì? Các loại chương trình dịch; ngôn ngữ máy, hợp ngữ, và ngôn ngữ bậc cao; kiến trúc của một chương trình dịch; phân tích từ vựng; phân tích cú pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt30p namthangtinhlang_04 15-11-2015 85 9   Download

 • Bài giảng chương 4 trình bày vai trò của bộ phân tích cú pháp, văn phạm của ngôn ngữ lập trình, phân tích cú pháp từ trên xuống, phân tích cú pháp từ dưới lên, sinh bộ phân tích cú pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p dien_vi01 04-10-2018 27 3   Download

 • Bài giảng Chương trình dịch: Bài 1 do Trương Xuân Nam biên soạn, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu, khái niệm “chương trình dịch”, một chương trình dịch điển hình, một hệ thống dịch, ứng dụng chương trình dịch, đối tượng nghiên cứu của môn học này,...

  pdf42p convitdola 07-12-2017 70 2   Download

 • Văn phạm phi ngữ cảnh (CFG) CFG có thể mô tả cú pháp của ngôn ngữ lập trình CFG có khả năng diễn tả các cú pháp lồng nhau (VD: dấu ngoặc, các lệnh lồng nhau) Một xâu nằm trong ngôn ngữ của CFG nếu có một suy dẫn từ kí hiệu bắt đầu sinh ra xâu đó

  pdf37p suatuoi_thomngon 31-07-2011 114 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Môn chương trình dịch
p_strCode=monchuongtrinhdich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2