intTypePromotion=3
ADSENSE

Multi model vienna convention

Xem 1-1 trên 1 kết quả Multi model vienna convention
  • CÔNG ƯỚC VIÊN CỦA BỘ NGOẠI GIAO NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1963 VỀ QUAN HỆ LÃNH SỰ Nhắc lại rằng quan hệ lãnh sựđã được thiết lập gi ữa các dân tộc từ lâu đời. Ghi nhận các Mục đích và Nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp qu ốc về bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, về duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, về thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các nước, Xét thấy Hội nghị của Liên hợp qu ốc về quan hệ và các quyền miễn trừ ngoại giao đã thông...

    doc51p duy1161988 13-12-2009 99 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Multi model vienna convention
p_strCode=multimodelviennaconvention

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản