intTypePromotion=1
ADSENSE

§μn bß lai

Xem 1-20 trên 275 kết quả §μn bß lai
 • Theo dõi được tiến hành trên 6 bò lai F1 (50% máu HF) và 6 bò F2 (75% máu HF) nuôi trong nông hộ tại Nghĩa Đàn, Nghệ An trong mùa hè nhằm xác định ảnh hưởng của stress nhiệt đến lượng thức ăn thu nhận, nước uống và năng suất sữa. Kết quả cho thấy khi THI tăng, lượng nước uống cũng tăng, song lượng thức ăn thu nhận và năng suất sữa giảm. Lượng thức ăn thu nhận và năng suất sữa có tương quan âm, còn lượng nước uống có tương quan dương với THI. So với F1, bò F2 bị...

  pdf6p sunshine_3 26-06-2013 70 5   Download

 • Ở bài này, từ phản ứng tạo 666, ta tìm được B, dựa vào các dấu hiệu khác, suy luận tìm ra các chất còn lại Phân tích đề : B + Cl2 ® C6H6Cl6 Þ B : C6H6 J ® B Þ J : C2H2 F + Br2 ® G Þ G có hai nguyên tử Brom trong phân tử. Mà G + KOH ® C2H2 (J) Þ G

  pdf8p dauhukhothom 15-04-2011 130 30   Download

 • Ngược lại( bảng 1.1 ). Bit- Nr. (K= bit kiểm tra) Số rãnh (T= rãnh chu kỳ) Mã nhị phân Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ký tự NUL BS HT LF CR SP ( ) % : / + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B

  pdf13p chochancuu 15-04-2011 79 10   Download

 • 4 bư c l y l i gi c ng sau khi u ng cà phê Vì m t lý do nào ó b n bu c ph i dùng cà phê bu i t i thì quay tr l i gi c ng , t nh táo vào sáng hôm sau th t không d . 4 bư c sau ây s giúp cho b n ch ng l i ư c tác d ng c a cafein: Dù ph i u ng cà phê vào bu i t i nhưng v n có cách giúp b n d dành gi...

  pdf4p bunbo1 25-07-2010 73 7   Download

 • Hãy VA1 = Nτ A / p (VB1 = Nτ B / p) là khối lượng ban đầu của tàu (B) và để cho VA2 (VB2) là khối lượng cuối cùng của tàu A (B) Trong điều kiện nhiệt độ cuối cùng của cả hai mạch, được ký hiệu là f τ, một trong những đã VA2 = VB2 = Nτ f. p giữa tổng năng lượng của U hệ thống và các Fermi năng lượng εF.

  pdf17p lovecafe2 06-10-2011 49 7   Download

 • Lệnh MOVSB thường được sử dụng với lệnh REP để copy một dãy CX bytes. Ví dụ: REP MOVSB ;lặp lại lệnh MOVSB CX lần b.Lưu chuỗi Lệnh STOSB (STOre Byte in AL at String) chuỗi các byte Lệnh này là lệnh copy nội dung của AL vào địa chỉ nhớ do ES:DI trỏ tới, sau đó DI tăng/giảm 1 tuỳ theo cờ DF bằng UP/DN. c.Lệnh Duyệt chuỗi (Scan String) Lệnh : SCASB ;Duyệt một chuỗi các byte

  pdf5p phuoctam22 03-06-2011 52 4   Download

 • LAI M T C P TÍNH TR NG Câu 1 A) B) C) D) ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) ð c ñi m nào dư i ñây c a ñ u Hà Lan là không ñúng: T th ph n ch t ch Không th ti n hành giao ph n gi a các cá th khác nhau Có nhi u c p tính tr ng tương ph n Cho s lư ng cá th th h sau l n B V i 2 alen...

  pdf12p hatram_123 28-12-2011 60 4   Download

 • Bài báo này đề cập đến bóng khuyết của các đoạn trong poset B và các kết quả đạt được liên quan tới các điều kiện cần và đủ để bóng khuyết của các đoạn trong mức B(n, k), của poset B lại là một đoạn trong mức B(n-1, k-1).

  pdf8p nganga_03 21-09-2015 35 3   Download

 • Baíng 9-1 Säú thæïc tæû äúcta 1 2 3 4 5 6 7 8 Giåïi haûn trãn 45 90 180 335 1400 2800 5600 11200 Trung bçnh 31,5 63 125 250 1000 2000 4000 8000 Giåïi haûn dæåïi 22,4 45 90 180 710 1400 2800 5600 Caïc maïy âo âäü äön , âo mæïc to cuía ám âån vë laì âãöxibenA (dBA) laì mæïc cæåìng âäü ám chung cuía táút caí caïc daíi äúcta táön säú âaî qui âënh vãö táön säú 1000 Hz. Ta goüi ám thanh âoï laì dBA laì ám thanh tæång âæång. Khi duìng dBA âãø...

  pdf10p iphone5 25-10-2011 34 2   Download

 • Poset B các vecto Boole bao gồm các vecto x= x1x2…xn, n Є N, xi= 0,1 với thứ tự bộ phận là thứ tự tự nhiên và thứ tự tuyến tính là V-thứ tự. Bài báo này đề cập đến bóng đầy của các đoạn trong poset B và các kết quả đạt được liên quan tới các điều kiện cần và đủ để bóng đầy của các đoạn trong mức B(n,k) của poset B lại là một đoạn trong mức B(n-1,k).

  pdf5p nganga_02 09-09-2015 19 2   Download

 • Khi các cô gái của thần Mặt Trời tắm táp xong, đáp thuyền du ngoạn ra tận biển khơi thì nàng út mới sực nhớ ra là nàng đã bỏ quên chiếc v ng mi n b ng vàng c a mình trên cành cây s i ven ươ ệ ằ ủ ồ bờ. Không có vương miện, nàng không dám về nhà và nàng tha thiết xin các chị hãy quay thuyền lại. Nhưng các chị kêu mệt, thoái thác và chỉ muốn được đi nằm ngủ ngay

  doc62p hienvahieu 18-01-2012 518 207   Download

 • Giá trị của đồng tiền theo thời gian Po : giá trị hiện tại năm 0. F1 : là giá trị tương lai sau một năm. F2 : là giá trị tương lai sau hai năm. Fn : giá trị tương lai tại năm n. A : Một chuỗi các giá trị tiền tệ có giá trị bằng nhau đặt ở cuối các thời đọan và kéo dài trong một số thời đọan. r% : Lãi suất hàng năm. n : số thời đọan phân tích (năm).

  pdf35p vitconsieuquay 19-08-2011 322 169   Download

 • Ngày nay v i s phát tri n c a khoa h ớ ự ể ủ ọc kỹ thuật, các nhu cầu của con người cũng ngày càng đòi hỏi cao hơn cho cuộc sống. Nhu cầu về sử dụng các công nghệ trong viễn thông một cách có hiệu quả nhất cũng trở nên rất bức thiết. Và lĩnh vực này được coi là một trong những nền tảng để đánh giá sự phát triển cho mỗi quốc gia. Sự phát triển của nghành viễn thông đã chứng minh cho điều này. Từ những ứng dụng thiết thực mà nó đem lại, đã không...

  doc2p hstungvta43 28-12-2010 297 89   Download

 • Hao mòn, hư hỏng Mòn Đế supap bị méo. Xupap bị cháy. Xupap bị ăn mòn. X ă ò Giảm sức chịu đựng do nóng. Rỗ. Rỗ Bể. . • 4.4.1.2. Kiểm tra, sửa chữa a. a Đế supap bị méo • Thay xupap nếu bị cong hoặc xước nặng ở thân. • Mài trên máy mài xupap một góc 30 hoặc 450 y p p ộ g ặ b. Chất lắng cặn trên xupap Ngâm hi N â chi tiết trong dung dịch rửa để là bở các cặn t d dị h ử làm á ặ bám, sau đó cạo sạch muội...

  pdf27p tieulac 26-11-2010 224 72   Download

 • Cây ớt (Capsicum annum L.) là cây trồng quan trọng thứ hai (sau cây cà chua) trong các loại cây vừa nhƣ một loại rau, vừa nhƣ một loại gia vị. Ngoài ra trong quả ớt chứa nhiều vitamin nhƣ: A, B, C, D, Caroten và một số chất khoáng khác. Trồng ớt mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần so với cây lúa nên những năm gần đây, ở nƣớc ta cây ớt đƣợc trồng với diện tích và sản lƣợng ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu trong nƣớc và xuất khẩu....

  pdf10p zues02 18-06-2011 177 67   Download

 • P ở trạng thái lai hóa sp3 kém đặc trưng hơn N trong NH3. PH3 có độ phân cực PH3 là 1 khí không màu, mùi trứng thối, Tnc0 = -1330C, Ts0=- 87,40C; rất độc (dùng làm thuốc diệt chuột Zn3P2). Ở trạng thái lỏng hay trong dung dịch, PH3 hầu như không hình thành liên kết hydro nên rất ít tan trong nước và cũng không có hiện tượng tụ hợp phân tử

  pdf13p iiduongii8 08-05-2011 152 63   Download

 • Chất hữu cơ định nghĩa ngắn gọn là hợp chất của cacbon ( ngoại trừ các oxit của cacbon và muối cacbonat). Chất hữu cơ chia làm 2 loại: Hidrocacbon (hchc chỉ chứa C và H) và dẫn xuất Hidrocacbon (ngoài C và H còn có các nguyên tố khác nhơ O, Cl, N...) Các hợp chất còn lại là chất vô cơ được chia thành 3 loại : Oxit, axit và base.

  pdf130p bluesky_12 19-12-2012 154 58   Download

 • . A,Giôùi thieäu:. Mỗi đất nước đều có những tác phẩm phản. ánh con người và cuộc sống của nước mình..Truyện “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Mỹ. O. Hen-ri được đánh giá là một trong những. truyện ngắn hay nhất thế giới. Đây là câu.chuyện cảm động về tình thương yêu cao cả. giữa những con người nghèo khổ với nhau..Đoạn trích chúng ta học hôm nay là phần cuối. của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng”....Tiết 29,30-Vb..I.Đọc- tìm hiểu chú thích: . 1. Tác giả:..• O. Hen – ry (Uyliam -Xi nây- potơ). (1862 – 1910).• là nhà văn Mỹ nổi tiếng.

  ppt32p anhtrang_99 07-08-2014 648 51   Download

 • Câu 38 Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là: a) 800 N. b) 800 N.  c) 400 N. d) -400 N. Câu 39 Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc 6m/s². Lực  F sẽ truyền cho vật khối lượng m  m1  m2 gia tốc : v (m/s) a) 1,5 m/s². b) 2 m/s². c) 4 m/s². d) 8 m/s². t(s) 2 3...

  pdf24p caocaogiay 21-01-2011 251 50   Download

 • Chính sách tài khóa là mt trong nhng nhân t quyt nh n s n nh trong ng n hn c ng nh t ng tr ng bn vng trong dài hn ca mt quc gia. c bit, i vi nhng n c có quy mô ca khu vc nhà n c ln nh Vit Nam thì chính sách này

  pdf22p snowball_pace 02-08-2012 136 49   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=§μn bß lai
p_strCode=nblai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2