intTypePromotion=1
ADSENSE

Năng lực tư duy phân tích

Xem 1-20 trên 182 kết quả Năng lực tư duy phân tích
 • Bài viết đề cập đến việc cần thiết phải bồi dưỡng năng lực tư duy phân tích cho học sinh khối trung học khi tiếp nhận kiến thức về môn Toán thông qua dạy học chuyên đề bất đẳng thức AM-GM. Qua mỗi ví dụ, tác giả đã phân tích và làm rõ những thành tố cơ bản góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy phân tích của học sinh.

  pdf7p vicoachella2711 20-10-2020 3 1   Download

 • Vấn đề phát triển năng lực tư duy phản biện của sinh viên là một nội dung quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học hiện nay. Bài viết trình bày và phân tích các nhân tố tác động đến quá trình phát triển này, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy tính hiệu quả trong phát triển năng lực tư duy phản biện của sinh viên.

  pdf9p viapollo11 11-04-2019 225 28   Download

 • Tư duy phản biện là kỹ năng quan trọng giúp họ phân tích, so sánh, đánh giá, lựa chọn nhằm tìm ra chủ trương, chính sách phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, năng lực tư duy phản biện của một bộ phận không nhỏ cán bộ còn hạn chế.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 40 4   Download

 • Trong bài viết này, các tác giả trình bày tiêu chí tạo lập kiểu bài thuyết minh và kiểu bài  nghị luận về một tư tưởng đạo lí. Các  tiêu chí này có hai chức năng: hướng dẫn học sinh cách tạo lập văn bản theo thể loại và đánh giá năng lực tạo lập văn bản của học sinh. Tiêu chí có thể được sử dụng để giáo viên đánh giá, học sinh tự đánh giá và giá lẫn nhau trong suốt quá trình học. Qua đó, các năng lực tư duy phân tích, đánh giá, siêu nhận  thức của học sinh được phát triển.

  pdf9p nganga_01 04-09-2015 135 14   Download

 • Bài viết này trình bày quan niệm về tư duy phản biện, các biểu hiện của năng lực tư duy phản biện của học sinh trong toán học từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh lớp 12 THPT trong học tập đạo hàm, nguyên hàm và tích phân, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán trường phổ thông hiện nay.

  pdf8p viaphrodite2711 15-10-2019 26 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học Hóa học lớp 10 trung học phổ thông đưa ra một số phương pháp nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học Hóa học lớp 10 như phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp phán đoán, phương pháp tư duy sáng tạo,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf156p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 391 91   Download

 • Các kĩ năng phân tích, tổng hợp vẽ sơ đồ, bảng biểu, thiết lập mối quan hệ giữa các dữ kiện có trong bài toán phần trăm hầu như còn hạn chế. Phương pháp và cách thức giảng dạy của giáo viên còn mang nhiều tính áp đặt, chưa phát huy được khả năng của học sinh… Xuất phát từ thực tế đó mà "Sáng kiến kinh nghiệm: Kinh nghiệm giúp học sinh học tốt và phát triển năng lực tư duy thông qua việc giảng dạy các bài toán về tỷ số phần trăm ở tiểu học" đã được thực hiện.

  pdf55p yeukhongloi 10-05-2016 137 16   Download

 • Mục tiêu của luận án nhằm làm rõ bản chất, đặc trưng của năng lực tư duy lý luận và vai trò của nó đối với hoạt động lãnh đạo; phân tích rõ thực trạng đội ngũ cán bộ; đề xuất một số quan điểm, giải pháp cơ bản nâng cao hơn nữa năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Lạng Sơn hiện nay.

  pdf27p hieuminhdo 03-09-2019 9 1   Download

 • Bài viết dưới đây sẽ phân tích về năng lực tư duy sáng tạo và việc vận dụng các dạng thức của dạy học nêu vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên.

  pdf7p viartemis2711 15-10-2019 22 1   Download

 • Trước tiên, ta hãy nói về năng lực tư duy trong triết học. Triết học chỉ có thể ra đời khi năng lực tư duy trừu tượng của con người đạt đến trình độ phát triển nhất định cho phép khái quát những hiểu biết riêng lẻ, rời rạc thành một hệ thống những quan điểm và quan niệm chung về thế giới. Do đó, nói đến lịch sử triết học không thể không đề cập tới vấn đề năng lực tư duy của con người, vốn là điều kiện ra đời của triết học, song do tác động trở...

  pdf10p hongnhung_4 19-02-2011 194 63   Download

 • Trước tiên, ta hăy nói về năng lực tư duy trong triết học. Triết học chỉ có thể ra đời khi năng lực tư duy trừu tượng của con người đạt đến tŕnh độ phát triển nhất định cho phép khái quát những hiểu biết riêng lẻ, rời rạc thành một hệ thống những quan điểm và quan niệm chung về thế giới.

  pdf8p hongnhung_0 15-11-2010 151 44   Download

 • Sau khi áp dụng hệ thống câu hỏi học sinh rèn luyện cho mình tư duy "Tích hợp", khả năng liên hệ giữa ba phân môn Văn-Tiếng việt-Tập làm văn. Liên hệ giữa Ngữ văn với các môn học khác (tích hợp ngang). Nắm chắc rõ toàn bộ phần Văn-Tiếng việt-Tập làm văn đã học từ lớp 6 đến lớp 9 (tích hợp dọc).

  doc11p vthanh80 02-03-2017 114 14   Download

 • Bài báo phân tích một số công cụ đánh giá tư duy phê phán hiện đang được sử dụng phổ biến trên thế giới; từ đó góp phần mở rộng cơ sở lí luận cũng như việc ứng ứng trong thực tiễn cho việc phát triển năng lực tư duy phê phán cho học sinh ở nước ta trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

  pdf10p koxih_kothogmih5 04-09-2020 3 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ khái niệm NLTDPPHH, biểu hiện cụ thể, tiêu chí và chỉ báo mức độ đánh giá, xây dựng và sử dụng bộ công cụ đánh giá, vận dụng một số phương pháp dạy học (PPDH) tích cực nhằm phát triển NLTDPPHH cho HS lớp 10 chuyên hóa học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường THPT chuyên.

  doc27p phongtitriet000 08-08-2019 22 2   Download

 • I- Về năng lực tư duy sáng tạo Trong quá trình nhận thức và hoạt động của con người, bao giờ cũng cần cả tư duy bắt chước và tư duy sáng tạo, mà trong đó xét về lâu dài tư duy sáng tạo là chủ đạo. Ngày nay, khi loài người đi vào kinh tế tri thức càng đòi hỏi cao tư duy sáng tạo vì đó là nền kinh tế dựa trên tri thức khoa học và văn hóa của sự đổi mới và sáng tạo không ngừng.

  pdf10p hongnhung_4 15-02-2011 278 124   Download

 • II. Năng lực tư duy sáng tạo của con người Việt Nam Khi nói về con người Việt Nam, các nhà nghiên cứu đã có nhiều công trình nghiên cứu các phẩm chất đạo đức như tinh thần yêu nước, đoàn kết, tính lạc quan yêu đời, tình nghĩa trong ứng xử… nhưng về các phẩm chất trí tuệ, nhất là phẩm chất sáng tạo, năng lực tư duy sáng tạo và những đòi hỏi gay gắt trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì quả là còn ít công trình nghiên cứu....

  pdf9p hongnhung_4 15-02-2011 209 80   Download

 • Dựa trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm thực tế, nhóm luôn khuyến khích các thành viên tìm hiểu chi tiết hoàn cảnh, công việc diễn ra hàng ngày, từ đó lên kế hoạch, thực hiện các hành động nhằm đạt được mục tiêu mong muốn. Các bạn trẻ có thể sử dụng phương pháp phân tích quy nạp này hàng ngày trong cuộc sống, trong học tập, hoạt động xã hội, khi cần giải quyết các vấn đề, khó khăn hay các thách thức...

  doc2p ba3333 12-05-2011 257 67   Download

 • Trong các năng lực của con người, năng lực tư duy đóng vai trò số một. Bởi vì tư duy tốt ( tư duy có phê phán) hay tư duy không tốt sẽ có ảnh hưởng quyết định đến đời sống của con người về vật chất và tinh thần, về quan hệ với cộng đồng, đến sự giàu có, hạnh phúc của một gia đình, đến hưng thịnh, hùng cường của một quốc gia.

  pdf14p hongnhung_7 26-03-2011 162 52   Download

 • Không ở đâu, sức mạnh của tư duy lại thể hiện rõ ưu thế như trong nền kinh tế thị trường hiện đại, nơi kẻ chiến thắng là những người có khả năng sáng tạo ra những mô hình kinh doanh mới.Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập

  pdf6p abcdef_2 30-04-2011 114 24   Download

 • Nghề phân tích nghiệp vụ cần những kỹ năng nào? Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (BA) là người chịu trách nhiệm phân tích nhu cầu của khách hàng và các đối tác đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để tìm hiểu và đề xuất phương pháp giải quyết vấn đề phát sinh. Họ giúp cải thiện cách thức vận hành kinh doanh, giảm thiểu chi phí hoạt động, sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực có giới hạn, và hỗ trợ cho khách hàng tốt hơn. Công việc: Một BA thường đóng vai trò “cầu nối” giữa...

  pdf3p bibocumi38 09-04-2013 104 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Năng lực tư duy phân tích
p_strCode=nangluctuduyphantich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2