intTypePromotion=1
ADSENSE

Năng lượng hoạt hóa

Xem 1-20 trên 1885 kết quả Năng lượng hoạt hóa
 • Trong nghiên cứu này, nghiên cứu tiếp để xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng oxi hóa hoàn toàn m-xylen trên các xúc tác này. Kết quả cho thấy, năng lượng hoạt hóa của phản ứng oxi hóa hoàn toàn m-xylen trên các xúc tác La0.7Sr0.3BO3 (B = Mn, Fe, Ni) khoảng 11,5-13,4 kcal/mol. Sự thay thế Mn bằng Fe và Ni trong xúc tác perovskit La0,7Sr0,3MnO3 đã làm giảm tính chất xúc tác của La0,7Sr0,3MnO3 và vì thế làm tăng năng lượng hoạt hóa của phản ứng oxi hóa hoàn toàn m-xylen.

  pdf6p cathydoll4 21-02-2019 66 1   Download

 • Phản ứng cycloaddition Diels-Alder của isoprene với các dẫn xuất của etylen được nghiên cứu bởi mật độ Lý thuyết chức năng sử dụng hàm B3LYP và bộ cơ sở 6-311 ++ G (d, p). Trong bài báo này, kết quả của chúng tôi cho thấy rằng năng lượng kích hoạt của các phản ứng tương quan tuyến tính với tổng năng lượng biến dạng của diene và dienophile các thành phần.

  pdf6p giesumanh 04-11-2018 40 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác định tốc độ phản ứng và năng lượng hoạt hóa của phân tử thủy phân nch3cooc2h5 bằng hcl', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p thiuyen12 14-09-2011 1170 36   Download

 • Khảo sát vận tốc phản ứng thủy phân ester acetat etyl, có acid vô cơ làm xúc tác ở hai nhiệt độ khác nhau, từ đó xác định năng hoạt hóa Ea của phản ứng.Việc xác định năng lượng hoạt hóa Ea của phản ứng dựa vào phương trình Arrhenius: Hệ thức (1) giúp xác định năng lượng hoạt hóa Ea và trị số k* khi đo một chuỗi giá trị k ứng với các nhiệt độ T khác nhau và biểu diến theo với hệ số góc là và tung độ góc là . Thông thươǹ g những phản ứng có...

  doc4p krac24 18-04-2013 289 21   Download

 • Đề cương chi tiết học phần: Thực tập Hóa lý - Công nghệ Hóa học giúp sinh viên xác định được bậc riêng và bậc chung cho phản ứng hóa học, nghiên cứu hằng số cân bằng của phản ứng tại các nhiệt độ khác nhau từ đó tính được của phản ứng. Ngoài ra, sinh viên còn nắm được cách xác định năng lượng hoạt hóa, hằng số vận tốc phản ứng, chu kỳ bán hủy của phản ứng.

  pdf2p vtu123 18-03-2016 104 3   Download

 • Nếu không có sự cản của nang lượng hoạt hoá nhiều chất giàu năng lưông như glucide, lipid cần cho tế bào sẽ không bền vững và dễ dàng xảy ra phản ứng.

  ppt46p huuai_91 29-08-2011 168 35   Download

 • Bài giảng Chương 2: Trao đổi chất và năng lượng sinh học cung cấp cho các bạn những kiến thức về sự trao đổi chất và thông tin qua màng; sự trao đổi năng lượng của tế bào; hô hấp tế bào; quang hợp. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sinh học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf70p cocacola_04 19-10-2015 184 17   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Sinh học đại cương và sinh học phân tử - tế bào (Tập I) sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về năng lượng sinh học như: Năng lượng và sự trao đổi chất, năng lượng hoạt hóa, sự oxi hóa - khử, hô hấp tế bào, hô hấp oxi hóa, đại cương về quang hợp, hiệu ứng tăng cường Emerson và hai hệ quang hóa, vai trò của sắc tố quang hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p vikakashi2711 21-05-2019 66 7   Download

 • A crucial turn in the investigation on NO decomposition occured when Iwamoto et al [1] first found that copper-exchanged zeolites, in particular Cu-ZSM-5 zeolites, were effective catalysts for NO decomposition. These catalysts have been the object of the most active investigations ever since. Due to small pore size of zeolites, the reactant diffusion seems play an important part in the reaction kinetics. This article is aimed to evaluate the role of diffusion by means of activation energy of NO decomposition on Me/Zeolites ZSM-5 and mordenit.

  pdf3p uocvong04 24-09-2015 41 3   Download

 • Tuy nhiên trong thực tế có những phản ứng mặc dù có năng lượng hoạt hóa chênh lệch nhau nhiều nhưng tốc độ phản ứng lại không khác nhau đáng kể. Trong báo cáo này chúng tôi đưa ra các kết quả nhận được khi khảo sát phản ứng khử NOx bằng C3H6 khi có mặt oxi.

  doc6p thiendiadaodien_5 08-01-2019 12 0   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đặc điểm động học quá trình phân hủy 2,4,6-triclophenol (TCP) trong nước bằng hệ xúc tác Fe-TAML/H2O2, trong đó có xét tới sự ảnh hưởng của nồng độ H2O2, tỷ lệ nồng độ Fe(III)- TAML/TCP và nhiệt độ đến đặc điểm động học của phản ứng. Ngoài ra, bài báo đã tính toán một số thông số động học như hằng số tốc độ k, năng lượng hoạt hóa trong khoảng nhiệt độ từ 25 o C÷60 o C.

  pdf9p thithizone 16-07-2019 23 0   Download

 • Bài giảng Chương 5: Trao đổi chất và năng lượng trình bày đại cương về về trao đổi chất và năng lương, trao đổi chất , trao đổi năng lượng, phương pháp đo nhiệt lượng,trao đổi cơ sở, trao đổi năng lượng khi đói, trao đổi năng lượng khi ăn, trao đổi năng lượng khi cơ hoạt động, thân nhiệt và điều hòa thân nhiệt và khẩu phần thức ăn cho vật nuôi.

  pdf45p quangtriyeuthuong32 11-05-2014 269 71   Download

 • Trình bày được các nguyên nhân tiêu hao năng lượng của cơ thể. Nhu cầu năng lượng của cơ thể. Khái niệm về năng lượng: Hoạt động sống là một quá trình chuyển hóa vật chất liên tục, có tiêu tốn năng lượng. Nguồn năng lượng của cơ thể do dị hóa các chất hữu cơ trong cơ thể.

  pdf33p 123968574 27-06-2012 123 22   Download

 • Trong bài báo này, tác giả tiến hành nghiên cứu lý thuyết hoạt tính chống oxi hóa các hợp chất mangostin chiết xuất từ vỏ quả măng cụt. Ba cơ chế chính của chất chống oxi hóa đã được nghiên cứu: cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT), cơ chế chuyển electron chuyển proton (SETPT) và cơ chế mất proton chuyển electron (SPLET). Các đại lượng: năng lượng đứt liên kết O-H (BDE), năng lượng ion hóa (IE), ái lực proton (PA) và năng lượng chuyển electron (ETE) là các thông số đặc trưng cho ba cơ chế trên cũng được tính trong pha khí và nước.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 126 18   Download

 • Chuyển hóa Tất cả các sinh vật sống phải có một nguồn cung cấp không ngừng của năng lượng và vật chất. Việc chuyển đổi năng lượng và vật chất trong cơ thể được gọi là sự trao đổi chất . Dị hóa Dị hóa là phá hoại sự trao đổi chất . Thông thường, trong dị hóa, lớn hơn các phân tử hữu cơ được chia thành các thành phần nhỏ hơn. Điều này thường xảy ra với việc phát hành của năng lượng (thường gọi là ATP ). Anabolism Anabolism là xây dựng sự trao đổi chất . Thông...

  pdf5p heoxinhkute13 26-04-2011 108 12   Download

 • Hoạt tính chống oxy hóa của Aaptamine đã được nghiên cứu bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ thông qua hai cơ chế chống oxy hóa chính: Cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT), cơ chế chuyển điện tử (SET). Các thông số nhiệt động học đặc trưng bao gồm năng lượng phân ly liên kết (BDE), năng lượng ion hóa (IP) đã được tính toán ở mức lý thuyết M05-2X/6-311++G(d,p) trong nước.

  pdf8p viirene2711 01-10-2020 22 0   Download

 • Hoạt tính chống oxy hóa của hợp chất 3,4-dihydroxy-cinnamic acid (caffeic acid) và 3-methoxy-4-hydroxycinnamic acid (ferulic acid) được nghiên cứu bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT). Ba cơ chế chống oxy hóa chính được nghiên cứu bao gồm cơ chế chuyển nguyên tử hydro (HAT), chuyển đơn điện tử (SET) và chuyển proton (PT).

  pdf8p caygaocaolon8 07-11-2020 24 0   Download

 • Để khảo sát các quá trình điện hoá, động học điện hoá đã vận dụng những qui luật chung nhất của động hoá học như khái niệm tốc độ phản ứng, năng lượng hoạt hoá, ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng. . . Song điện hoá học cũng có những qui luật riêng đóng góp vào việc nghiên cứu tốc độ phản ứng điện hoá.

  pdf10p dinhlan0501 05-03-2011 623 196   Download

 • Trao đổi chất và trao đổi năng lượng là bản chất của hoạt động sống của mọi cơ thể sinh vật, là biểu hiện tồn tại sự sống. Sự trao đổi chất của cơ thể luôn gắn liền với sự trao đổi và chuyển hóa năng lượng. Chính vì vậy, trao đổi chất và trao đổi năng lượng là hai mặt của một quá trình liên quan chặt chẽ với nhau.

  pdf15p womanhood911_07 04-11-2009 645 153   Download

 • Tạo H2O: nhờ 1 dây truyền các phản ứng: tách điện tử khỏi cơ chất dưới dạng nguyên tử Hydro và vận chuyển qua 1 chuỗi dài các chất trung gian tới oxy gọi là chuỗi hô hấp tế bào. Cả Hydro và oxy được hoạt hoá thành H+ và O--, tạo thành H2O. Quá trình này tạo nhiều năng lượng.

  ppt14p vuvankhanhdhhh 31-12-2009 528 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Năng lượng hoạt hóa
p_strCode=nangluonghoathoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2