intTypePromotion=1
ADSENSE

Nano nhũ tương

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nano nhũ tương
 • Đề tài được tiến hành nghiên cứu với các mục tiêu: Xây dựng được công thức và quy trình bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac 0,1% ở quy mô phòng thí nghiệm; nâng quy mô bào chế, dự thảo được tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá độ ổn định của nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac 0,1%; đánh giá được sinh khả dụng của chế phẩm trên thỏ thí nghiệm và bước đầu thiết lập được tương quan in vitro – in vivo của chế phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf280p namhoang39 25-03-2017 119 23   Download

 • Mục tiêu của luận án: Xây dựng được công thức và quy trình bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac 0,1% ở quy mô phòng thí nghiệm. Nâng quy mô bào chế, dự thảo được tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá độ ổn định cho nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac 0,1%. Đánh giá được sinh khả dụng của chế phẩm trên thỏ thí nghiệm và bước đầu thiết lập được tương quan in vitro – in vivo của chế phẩm. Mời các bạn tham khảo!

  pdf29p praishy 06-03-2019 68 3   Download

 • Bài viết trên cơ sở kết quả đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng tới kích thước tiểu phân và độ ổn định, nghiên cứu tiếp tục sử dụng phần mềm Modde và Inform nhằm mục tiêu lựa chọn công thức tối ưu cho nano nhũ tương chứa curcumin. Nano nhũ tương chứa curcumin được bào chế bằng phương pháp nhũ hóa với sự hỗ trợ của kỹ thuật siêu âm kết hợp đồng nhất hóa. Đánh giá độ ổn định và kích thước tiểu phân bằng phương pháp hiển vi.

  pdf5p trinhthamhodang1214 05-08-2020 16 1   Download

 • Bài viết này nghiên cứu bào chế nhũ tương nano nhỏ mắt diclofenac bằng thiết bị phân cắt tốc độ cao. Theo mô hình thiết kế thí nghiệm, đã bào chế được 30 mẫu NTN. Loại và lượng các thành phần trong công thức NTN, tốc độ và thời gian khuấy được lựa chọn là biến độc lập.

  pdf6p jangni8 07-05-2018 53 4   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả tổng hợp TiO2 nano trong hệ vi nhũ tương. TiO2 nano đã được điều chế bằng phương pháp thủy phân tetra chloride titanium ở pha nước trong pha dầu gồm chất hoạt động bề mặt cation CTAB, cyclo-hexane và octanol. Sản phẩm TiO2 nano đã được đặc trưng bằng các phương pháp SEM, TEM, XRD và hấp phụ/khử hấp phụ đẳng nhiệt nitơ.

  pdf10p thiendiadaodien_9 04-03-2019 40 3   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu bào chế nhũ tương nano nhỏ mắt diclofenac. Nhũ tương nano nhỏ mắt chứa axít diclofenic hoặc natri diclofenac được bào chế từ một hỗn hợp gồm pha dầu, pha nước, chất diện hoạt, chất đồng diện hoạt, chất tăng thấm và hệ đệm. Ảnh hưởng của các thành phần trong nhũ tương nano đến giải phóng dược chất in vitro đã đánh giá sử dụng thiết kế thí nghiệm cổ điển và mạng thần kinh nhân tạo.

  pdf6p jangni8 07-05-2018 66 5   Download

 • Việc kết hợp polyaniline (PANI) - một polymer có tính dẫn điện với một tác nhân ức chế ăn mòn đã được nghiên cứu nhằm chế tạo sơn chống ăn mòn. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về vật liệu polyaniline được tăng cường bằng acid decylphosphonic (PANI-DPA), một tác nhân ức chế ăn mòn thân thiện với môi trường, được tổng hợp theo 2 phương pháp trùng hợp nhũ tương nghịch và nhũ tương thuận. Quá trình tổng hợp được thực hiện ở nhiệt độ phòng với việc sử dụng ammonium peroxydisulfate (APS) làm chất oxy hóa và acid decylphosphonic (DPA) làm chất hoạt động bề mặt.

  pdf7p quenchua 27-09-2019 37 1   Download

 • Methyl salicylat (MS) là hoạt chất thuộc nhóm giảm đau không steroid, thường được đưa vào các dạng thuốc dùng ngoài da như thuốc mỡ, gel, miếng dán… để điều trị, giảm đau các bệnh về cơ, khớp. Vi nhũ tương là một trong những hệ mang thuốc tiềm năng do có nhiều ưu điểm như kích thước tiểu phân nhỏ khoảng vài chục nano, có thể chất đẹp, trong suốt, phương pháp bào chế đơn giản, dễ áp dụng trong sản xuất. Mục đích của nghiên cứu là xây dựng giản đồ pha xác định vùng hình thành vi nhũ tương methyl salicylat và xây dựng công thức vi nhũ tương methyl salicylat 1% và 5%.

  pdf9p caothientrangnguyen 01-04-2020 51 8   Download

 • Bài viết tìm hiểu về hệ nhũ tương nano tinh dầu tiêu đen được tạo thành bằng phương pháp đồng hóa tốc độ cao sẽ được dùng để bảo quản thịt gà và thịt heo để so sánh với các mẫu đối chứng không dùng chế phẩm này.

  pdf11p caygaocaolon9 04-01-2021 6 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu tiến hành bào chế hệ tiểu phân nano của rutin, tạo nhũ tương và đồng nhất hóa với thiết bị Ultra-Turrax và siêu âm, kích thước và dãy phân bố kích cỡ của tiểu phân được chụp với kính hiển vi điện tử truyền qua và nhiễu xạ laser, định lượng rutin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao detector PDA, bước sóng 255 nm.

  pdf6p hanh_tv5 20-12-2018 30 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá độ ổn định cho hệ nano tự nhũ hóa rosuvastatin thông qua xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng của hệ nano tự nhũ hóa chứa rosuvastatin. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf10p angicungduoc9 04-01-2021 9 0   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học của trường đại học huế đề tài: Tổng hợp TiO2 nano trong hệ vi nhũ tương...

  pdf10p phalinh15 10-08-2011 105 25   Download

 • Các hạt nano từ tính (Zn0,5M0,5) với M là Mn, Co, Ni) và FeO.FeO3 đã được nghiên cứu chế tạo tương ứng bằng phương pháp sol-gel, vi nhũ tương kết hợp quá trình thủy nhiệt nhằm điều khiển kích thước hạt. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và độ bền pha tinh thể như nồng độ, nhiệt độ, pH, tốc độ thủy phân... được nghiên cứu. Một số tính chất từ của hạt nano từ tính được khảo sát theo sự biến đổi của kích thước hạt. Các hạt nano từ tính này được sử dụng để chế tạo chất lỏng từ trong các môi trường phân cực và không phân cực cho các ứng dụng của sinh học và mực in.

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 144 17   Download

 • Bản chất của phương pháp mixen đảo: nhũ tương đảo nước/cacbonhydrat với một chất hoạt động bề mặt (HĐBM) thường được sử dụng như một lò phản ứng vi lượng để tổng hợp các hạt nano kim loại khác nhau như Au, Ag, Cu, Zn, Fe... Mixen được tạo ra trong nước khi có mặt chất HĐBM. Nhiều kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước ở nhiệt độ phòng là một chất lỏng có cấu trúc giống như cấu trúc của nước đá nhưng với lực tác dụng gần (< 0,8nm).

  pdf6p singwell 13-03-2020 35 5   Download

 • Tinh dầu nghệ được biết là một chất có khả năng chống oxy hóa và có tính đối kháng vi sinh vật tốt, nhất là ức chế sinh trưởng của các vi sinh vật có khả năng gây hỏng quả. Tinh dầu nghệ đã được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền của các nước châu Á để chữa một số bệnh. Chitosan là một loại polymer carbohydrate tự nhiên, có thể được tạo ra bằng cách deacetyl hóa chitin, với nhiều tính năng như tương thích sinh học, phân hủy sinh học, bám dính màng, đối kháng vi sinh vật và không độc hại nên được dùng làm nguyên liệu cho những nghiên cứu ứng dụng trong dược sinh học và thực phẩm chức năng.

  pdf8p ketaucho 20-11-2019 63 4   Download

 • Trong nghiên cứu này, các hạt nano PLA / CS được tổng hợp bằng phương pháp nhũ tương. Những hạt nano này được đặc trưng bởi Fourier Transform Infrared (FTIR), Calorimetry Differential Scanning (DSC), Zetasizer và Kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM). Tính tương thích của PLA và CS đã được điều tra bởi FTIR và DSC.

  pdf5p giesumanh 04-11-2018 50 1   Download

 • Nội dung bài viết với mục tiêu bào chế tiểu phân nano artemisinin đạt kích thước yêu cầu và bền trong thời gian khảo sát. Nghiên cứu tiến hành tiểu phân được bào chế bằng phương pháp tạo nhũ tương với thiết bị ultraTurrax và đồng nhất hóa bằng siêu âm hoặc với áp suất cao (HPH).

  pdf8p hanh_hoa96 04-12-2018 38 1   Download

 • Trong khuôn khổ luận văn này, với mong muốn chế tạo ra một vật liệu nano có mang đầy đủ cả tính chất quang và từ có thể ứng dụng trong y sinh đồng thời có thể sản xuất với giá thành rẻ, nhóm nghiên cứu đã định hướng sử dụng phương pháp hoá siêu âm và phương pháp đồng kết tủa, vi nhũ tương để chế tạo “hạt nano đa chức năng quang – từ ZnS:Mn – Fe3O4”. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p capheviahe28 01-03-2021 2 0   Download

 • Luận án nghiên cứu chế tạo thành công hai loại hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag@SiO2, Fe3O4-ZnS:Mn@SiO2 bằng 2 phương pháp vi nhũ tương đảo và Stӧber; các hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag@SiO2, Fe3O4-ZnS:Mn@SiO2 thể hiện đồng thời tính chất siêu thuận từ với từ độ bão hòa kỹ thuật lớn có giá trị tương ứng 44,5 emu/g; 39,5 emu/g và tính chất quang đặc trưng để phát hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf172p capheviahe29 17-03-2021 3 0   Download

 • Vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao dựa trên nền sắt đầu tiên Hơn hai mươi năm qua, các nhà vật lý vẫn không thể lý giải một cách chính xác hiện tượng siêu dẫn nhiệt độ cao tại sao dường như chỉ xảy ra ở nhóm đặc biệt các hợp chất hầu như chỉ dựa trên đồng (Cu) và xảy ra như thế nào. Và mới đây, các nhà khoa học ở Nhật Bản đã khám phá ra một loại chất siêu dẫn nhiệt độ cao hoàn toàn mới dựa trên sắt (Fe) cho phép các nhà vật lý tìm...

  pdf6p minhanh0246 26-09-2010 222 105   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nano nhũ tương
p_strCode=nanonhutuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2