intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngôn ngữ truy vấn SQL

Xem 1-20 trên 208 kết quả Ngôn ngữ truy vấn SQL
 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Ngôn ngữ truy vấn SQL được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung, định nghĩa dữ liệu, cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 91 12   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Ngôn ngữ truy vấn SQL được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung, định nghĩa dữ liệu, cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt48p nguoibakhong02 19-03-2018 43 4   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Ngôn ngữ truy vấn SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, câu lệnh SELECT, các hàm thao tác dữ liệu, truy vấn thông tin từ nhiều bảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p koxih_kothogmih2 23-08-2020 6 3   Download

 • Công dụng : Cho phép người sử dụng thực hiện các thao tác rút trích, chọn lựa dữ liệu hoặc cập nhật dữ liệu (thêm, sửa, xoá) trên 1 bảng hay nhiều bảng dữ liệu thông qua trình ứng dụng hỗ trợ của Access hay ngôn ngữ truy vấn SQL.

  pdf39p thinh505 24-03-2010 415 140   Download

 • SQL (Structured Query Language) - Ngôn ngữ cấp cao - Người sử dụng đưa ra nội dung cần truy vấn - Được phát triển bởi IBM (1970s), được gọi là SEQUEL (Structured English Query Language) - Được ANSI công nhận và phát triển thành chuẩn SQL-86; SQL-92; SQL-99. SQL gồm các cấu lệnh cho phép - Định nghĩa dữ liệu DDL (Data Definition Language) - Thao tác dữ liệu DML (Data Manipulation Language) - Ràng buộc toàn vẹn - Định nghĩa khung nhìn - Phân quyền và bảo mật - … SQL sử dụng thuật ngữ - Bảng ~ quan hệ - Cột ~ thuộc tính - Dòng ~ bộ...

  ppt96p lehieu_kitty 26-04-2012 397 133   Download

 • Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu (CSDL) chuẩn công nghiệp được công cụ quản trị dữ liệu của Microsoft (Microsoft jet database engine) sử dụng. Tài liệu này sẽ trình bày cấu trúc cơ bản của SQL, và cách thức sử dụng nó cho việc tạo, bảo trì và sửa đổi CSDL,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành CNTT.

  pdf24p luungoc91 01-04-2014 116 11   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc trình bày những nội dung chính sau: Định nghĩa dữ liệu & các kiểu dữ liệu, các loại ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, các câu lệnh thay đổi lược đồ cơ sở dữ liệu, các lệnh cập nhật trong SQL. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p nomoney7 04-03-2017 28 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc cung cấp cho người học các kiến thức về định nghĩa lược đồ CSDL trong SQL, thành phần của lược đồ CSDL, câu lệnh tạo lược đồ CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p dien_vi08 18-11-2018 25 1   Download

 • SQL được cài đặt cho hệ thống máy tính lớn (mainframe) cũng như máy tính cá nhân. Bên cạnh các sản phẩm hãng IBM cung vấp phải kể đến các hệ quản trị cơ sở dữ liệu nổi tiếng khác như ORACLE của công ty Oraccle

  pdf0p vandat1991 05-11-2011 134 65   Download

 • Nội dung: Truy vấn từ một bảng: Mệnh đề SELECT và FROM, Mệnh đề WHERE, Mệnh đề GROUP BY + HAVING, Thứ tự thực thi câu truy vấn. Truy vấn từ nhiều bảng: Kết theta, Kết nội, Kết ngoại, Truy vấn lồng nhau.

  ppt44p leethong 22-09-2010 258 113   Download

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 1 - CĐCN4 nội dung của 3 chương từ chương 1 đến chương 3 sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức cơ bản về mô hình quan hệ, ngôn ngữ truy vấn SQL và các ràng buộc toàn vẹn quan hệ để cho các bạn có thể nắm rõ hơn về môn học của mình.

  pdf37p heohong654 04-04-2014 96 20   Download

 • Bài giảng Ôn tập Cơ sở dữ liệu do ThS. Trần Sơn Hải biên soạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về đại số quan hệ; ngôn ngữ truy vấn SQL; ràng buộc toàn vẹn. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  ppt53p cocacola_10 28-11-2015 69 17   Download

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Phần 2 trình bày ngôn ngữ tân từ, ngôn ngữ truy vấn SQL, các khái niệm liên quan đến phụ thuộc hàm, khóa, các thuật toán tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm, tìm khóa cuối, ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, giới thiệu các dạng chuẩn, phân rã bảo toàn thông tin, bảo toàn phụ thuộc hàm, cách phân rã bảo toàn bảo toàn thông tin và bảo toàn phụ thuộc.

  pdf55p hoa_hong91 23-05-2014 84 14   Download

 • Chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn dữ liệu quan hệ thành định dạng XML Torsten Bittner, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL/XML để chuyển đổi dữ liệu quan hệ thành định dạng XML. Vì tự tay viết các truy vấn SQL/XML rất tốn công, Kiến trúc sư dữ liệu Rational® của IBM® làm đơn giản hoá công việc này bằng cách tự động tạo ra các truy vấn SQL/XML dựa trên các ánh xạ được định nghĩa bằng đồ họa. Hãy tìm hiểu sơ bộ về thành phần...

  pdf43p hoa_kimngan 13-09-2011 77 8   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 5 trình bày các nội dung cơ bản của ngôn ngữ dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf17p hoa_dai91 21-06-2014 91 8   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu trình bày về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên các khối Tin học không chuyên.

  pdf68p lehuyhieu91vp 24-05-2014 59 6   Download

 • Bài giảng môn "Cơ sở dữ liệu - Bài 5: Ngôn ngữ SQL" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, các ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc, ngôn ngữ điều khiển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf41p doinhugiobay_16 28-02-2016 61 6   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3 giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn SQL. Chương này trình bày các nội dung chính như sau: Giới thiệu SQL, môi trường SQL, dùng DDL để định nghĩa CSDL, dùng DML để thao tác trên CSDL, các phép kết dữ liệu trên nhiều bảng, Subquery – truy vấn con. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt24p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 30 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Ngôn ngữ truy vấn SQL" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, câu lệnh SELECT, các hàm thao tác dữ liệu, truy vấn thông tin từ nhiều bảng, các lệnh cập nhật dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p doinhugiobay_16 06-03-2016 37 2   Download

 • Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf70p bautroibinhyen11 03-01-2017 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngôn ngữ truy vấn SQL
p_strCode=ngonngutruyvansql

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2