intTypePromotion=4
ADSENSE

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp

Xem 1-20 trên 63 kết quả Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp đề tài Công tác hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Thanh Chăn huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên được nghiên cứu với các nội dung: Cơ sở lý thuyết; đối tượng nội dung và phương pháp điều tra; kết quả điều tra; kết quả kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc34p phamdinhtoandb 08-10-2016 555 87   Download

 • Mục đích luận văn: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về giải quyết tranh chấp đất đai và đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp về đất đai của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar. Từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm bảo đảm giải quyết tranh chấp về đất đai của Uỷ ban nhân dân huyện Cư M’gar hiện nay.

  pdf119p anhinhduyet000 01-07-2019 54 10   Download

 • Đề tài Giải quyết tranh chấp kinh doanh – thương mại bằng tố tụng tòa án trình bày về khái quát về kinh doanh, thương mại và tranh chấp kinh doanh- thương mại. Phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng phương thức Tòa Án. Các nguyên tắc cơ bản giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại.

  ppt33p top_12 21-04-2014 388 83   Download

 • Tài liệu Sổ tay về Hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO: Phần 1 do ban Thư ký WTO biên soạn và xuất bản năm 2004. Ngoài phần giới thiệu và phân tích về hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, trong cuốn sổ tay này còn trích dẫn nguyên văn các nội dung liên quan đến hệ thống giải quyết tranh chấp trong các văn bản pháp lý WTO. Sau đây là phần 1 của Tài liệu, mời các bạn tham khảo.

  pdf159p thuytrang_5 01-07-2015 118 35   Download

 • Trên cơ sở quy định của Công uớc Luật biển năm 1992 và các nguyên tắc của pháp Luật quốc tế hiện đại, bài viết giới thiệu những vấn đề chung về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển, giới thiệu mô hình các cơ quan giải quyết tranh chấp và đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp biển vào bối cảnh thực tế ở biển Đông. 1. Khái quát chung về cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển theo Công ước Luật biển 1982 * Việc...

  pdf8p dem_thanh 20-12-2012 145 26   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ nội dung của các ngoại lệ chung cũng như thực tiễn vận dụng chúng vào giải quyết tranh chấp trong WTO (được giới hạn trong các tranh chấp liên quan tới nguyên tắc không phân biệt đối xử). Sử dụng phương pháp phân tích, bình luận bản án bài viết đã tổng hợp những án lệ điển hình để từ đó rút ra những điểm quan trọng trong thực tiễn vận dụng điều XX.

  pdf12p vixuka2711 12-06-2019 152 8   Download

 • Tài liệu Giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại gồm hai nội dung cơ bản về các nguyên tắc giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tố tụng tòa án và, giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p ntgioi120404 09-11-2009 1026 401   Download

 • 1. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động: - Giải toả những bất đồng trong quá trình giải quyết nhưng vẫn đảm bảo được quyền và lợi ích của mỗi bên tham gia tranh chấp. - Đảm bảo tối đa cho việc ổn định các mối quan hệ lao động. - Khi xảy ra tranh chấp các bên phải thương lượng trực tiếp, tự giàn xếp tranh chấp. - Thông qua hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên, tôn trọng lợi ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật. - Giải quyết công khai, khách quan, kịp thời nhanh......

  doc1p khanhvi 03-03-2009 414 116   Download

 • Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng giá trị, là tư liệu sản xuất đặc biệt là thành phần quan trọng hafngd dầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các sơ sở kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn biết bao công sức, xương máu mới tạo lập và bảo bệ được vốn đất đai như ngày nay.

  pdf44p tranminhvuongcddd10 24-05-2013 229 71   Download

 • Bài giảng Luật Thương mại quốc tế: Giải quyết tranh chấp trong WTO gồm 4 chương, có nội dung trình bày các vấn đề như tổng quan về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, cơ quan giải quyết tranh chấp WTO, trình tự thủ tục của DSU, thực tiễn.

  ppt29p hoa_cuc91 27-06-2014 184 45   Download

 • Do tình hình dân số ngày càng gia tăng, nên nhu cầu sử sụng đất ngày càng tăng lên. Cùng với sự phát triển đa dạng của nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy nên kinh tế đất nước ta phát triển mạnh mẽ. Đề tài "Công tác giải quyết đất đai tại huyện Bình Đại-Tỉnh Bến Tre" được thực hiện tại phòng tài nguyên và Môi trường ngày 27/04./2009....

  pdf61p tranminhvuongcddd10 24-05-2013 128 30   Download

 • Trong thời kỳ đầu của Tổ chức Thương mại thế giới –WTO, Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch GATT 1947 đã có một vai trò hết sức to lớn trong việc phát triển của hệ thống thương mại quốc tế và được đánh giá là “hạt nhân cơ bản cho sự hình thành của hệ thống thương mại đa phương” . Tuy nhiên, nguyên tắc chung của hiệp định GATT 1947, cũng như tổ chức WTO ngày nay, chỉ tác động và điều chỉnh đến các chủ thể là thành viên của tổ chức này....

  doc5p vuonghang87 06-12-2012 186 27   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Biển Đông - Quản lý tranh chấp và định hướng giải pháp, phần 2 trình bày các nội dung của chương 2 - Các vấn đề pháp lý quốc tế ở biển Đông (vì sao Quyền lịch sử bị công ước Luật biển 1982 đưa vào lịch sử, nghĩa vụ hợp tác của các quốc gia trong vùng biển kín hoặc nửa kín), chương 3 - Hợp tác, quản lý và giải quyết tranh chấp trên biển Đông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf148p tsmttc_007 09-09-2015 103 26   Download

 • Giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia bằng các biện pháp hoà bình là một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế hiện đại. Nguyên tắc này cũng đã được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc. Liên quan đến các tranh chấp về biển, Công ước Luật Biển năm 1982 đã dành toàn bộ phần thứ XV với 21 điều và 4 Phụ lục để nói về giải quyết các tranh chấp liên quan đến giải thích và thực hiện các điều khoản của Công ước. Trước hết, Công ước quy định nghĩa vụ của các bên là...

  doc6p tranthanhluancs 18-02-2013 68 20   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ các nguyên tắc xây dựng, áp dụng án lệ kế thừa từ các học thuyết trên thế giới và việc áp dụng vào Việt Nam, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động giải quyết TCDS ở Việt Nam hiện nay.

  pdf71p truongtien_04 10-03-2018 105 22   Download

 • Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình là một trong những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Các quốc gia với tư cách là chủ thể pháp luật quốc tế phải tuân thủ triệt để nguyên tắc này trong quan hệ quốc tế về giải quyết tranh chấp chủ quyền về lãnh thổ, trong đó có giải quyết tranh chấp chủ quyền về biển, đảo.

  pdf10p sieunhansoibac2 07-04-2018 52 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là xây dựng hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

  pdf222p sohucninh321 09-07-2019 37 13   Download

 • Vụ việc đã được ICJ giải quyết bằng Phán quyết cuối cùng ngày 11/9/1992, qua đó, làm sáng rõ về quy chế pháp lí của vịnh lịch sử và việc áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự và nguyên tắc uti possidetis, từ đó rút ra kinh nghiệm cho Việt Nam trong giải quyết tranh chấp chủ quyền đối với các đảo và phân định biển, cũng như việc sử dụng chứng cứ và việc can dự tại ICJ.

  pdf12p cathydoll4 21-02-2019 22 2   Download

 • cách lập hợp đồng và các điều khoản hợp đồng thương mại quốc tế. Việc soạn thảo hợp đồng thương mại yêu cầu khá nhiều kĩ năng. Người soạn thảo phải dự tính được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch thương mại quốc tế lại càng quan trọng; phần vì đối tác là những doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật trong việc giải quyết tranh chấp; phần vì các hợp......

  doc101p minhhuy 14-03-2009 1142 548   Download

 • Luật kinh doanh quốc tế do PGS TS Mai Hồng Quỳ biên soạn trình bày các vấn đề sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về luật thương mại quốc tế, một số định chế quan trọng của hệ thống thương mại quốc tế của WTO, hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf32p five_12 19-03-2014 709 176   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
p_strCode=nguyentacgiaiquyettranhchap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2