intTypePromotion=3
ADSENSE

Nồng độ của bod 5

Xem 1-3 trên 3 kết quả Nồng độ của bod 5
  • Thời gian gần đây, các quy chuẩn nhà nước của Việt Nam về nước thải đã có sự chuyển biến theo hướng từng bước kiểm soát cả về lượng và chất của nước thải khi xả ra môi trường. Cụ thể, các quy chuẩn mới ra đời như QCVN 08:2008 (áp dụng cho nước mặt), QCVN 24:2009 (áp dụng cho nước thải công nghiệp) đã đưa ra những quy định chi tiết hơn về mặt quản lý chất lượng nước, với các hệ số điều chỉnh xả nước thải xét theo lưu lượng thải và theo lưu lượng hay dung...

    pdf5p voixanh12 24-10-2012 158 21   Download

  • Hiệu quả xử lý cao nhất đối với COD là ở nghiệm thức C200, đối với BOD là C0. Hàm lượng COD đầu vào của nước thải quá thấp so với điều kiện thực tế, do những sai số trong pha loãng mẫu nước rác trước khi xử lý, cần tiến hành thử nghiệm lại với nồng độ COD và BOD có trong nước thải đầu vào cao để kiểm tra sự chính xác của mô hình thí nghiệm. b. Kết luận Hiệu quả xử lý của mô hình C ở mức trung bình. Sự khác biệt giữa các nghiệm...

    pdf9p zues03 19-06-2011 132 34   Download

  • 1. Các loại chất thải lỏng đô thị ? 2. Số l-ợng, thành phần và đặc tính chất thải lỏng đô thị ? 3. Xác định nồng độ chất bẩn theo các chỉ tiêu cặn lơ lửng, BOD và nitơ amoni trong chất thải lỏng sinh hoạt ? 4. Các chất keo và các chất hoà tan trong chất thải lỏng ? 5. Thành phần vô cơ và hữu cơ của n-ớc thải và bùn cặn chất thải lỏng sinh hoạt ? 6. Khái niệm về dân số t-ơng đ-ơng và dân số tính toán để xác định tải l-ợng và nồng độ chất bẩn trong chất...

    pdf2p vuatien_nuce 14-05-2013 81 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nồng độ của bod 5
p_strCode=nongdocuabod5

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản