Oxaloacetate

Xem 1-13 trên 13 kết quả Oxaloacetate
 • Two paralogous genes,maeEandcitM, that encode putative malic enzyme family members were identified in the Enterococcus faecalisgenome. MaeE (41 kDa) and CitM (42 kDa) share a high degree of homology between them (47% identities and 68% conservative substitutions). However, the genetic context of each gene suggested thatmaeEis associated with malate utilization whereascitM is linked to the citrate fermentation pathway.

  pdf12p cosis54 05-01-2013 18 2   Download

 • The oxaloacetate decarboxylase Na + pumps OAD-1 and OAD-2 ofVibrio choleraeare composed of a peripherala-subunit associated with two integ-ral membrane-bound subunits (bandc). The a-subunit contains the carb-oxyltransferase domain in its N-terminal portion and the biotin-binding domain in its C-terminal portion. Thec-subunit plays a profound role in the assembly of the complex.

  pdf10p awards 05-04-2013 13 2   Download

 • Mikrobiologisches Institut der Eidgeno¨ssischen Technischen Hochschule, ETH-Zentrum, Zu¨rich, Switzerland The membrane-bound b subunit of the oxaloacetate decarboxylase Na+ pump of Klebsiella pneumoniae catalyzes the decarboxylation of enzyme-bound biotin. This event is coupled to the transport of 2 Na+ ions into the periplasm and consumes a periplasmically derived proton. The connecting fragment IIIa and transmembrane helices IV and VIII of the b subunit are highly conserved, harboring residues D203, Y229, N373, G377, S382, and R389 that play a profound role in catalysis. ...

  pdf8p system191 01-06-2013 12 2   Download

 • GOT, GPT là 2 enzym trao đổi amin (transaminase), có nhiều ở các tổ chức của cơ thể. Trong các enzym trao đổi amin, GOT và GPT có hoạt độ cao hơn cả và có ứng dụng nhiều trong lâm sàng. SGOT: Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase. Men này chủ yếu ở các mô có chuyển hóa cao như gan, tim, cơ xương. Chỉ số men tăng trong các trường hợp tổn thương tế bào gan do viêm, xơ, ung thư; Tổn thương tim do nhồi máu…Giảm trong một số trường hợp như tiểu đường, thai kỳ, Beriberi… ...

  pdf6p truongthiuyen2 10-06-2011 836 34   Download

 • Vai trò của vitamin B1: - Vitamin B1 (Thiamin) là loại vitamin tan trong nước, kém tan ở trong cồn và không tan trong ête. Thiamin được dùng như một co-enzym trong việc chuyển hóa carbohydrate ở tổ chức thành năng lượng và mỡ. Chuyển hoá acid pyruvic thành acid oxaloacetic để đi vào chu trình Krebs và cung cấp năng lượng. - Thiếu vitamin B1 gây ra giảm khả năng chuyển hóa glucose và hậu quả là giảm năng lượng. Thiamin rất cần cho sự tổng hợp acetylcholine.

  pdf6p bacsinhanhau 12-10-2010 121 22   Download

 • 5.2.3. Chu trình Glyoxylate Quá trình biến đổi phosphoenolpyruvate thành pyruvate và pyruvate thành acetyl-CoA là quá trình không đảo ngược vì cả hai đều là quá trình giải phóng năng lượng. Phosphoenolpyruvate có thể được tổng hợp từ oxaloacetate trong phản ứng ngược được xúc tác bởi cacboxykinase.

  pdf34p conthancon 04-07-2011 57 7   Download

 • Một số nguyên nhân hay gặp làm tăng nồng độ men gan: bao gồm những nguyên nhân tại gan và nguyên nhân ngoài gan như: Men gan là gì ? Men gan là một loại enzyme bình thường nằm trong tế bào gan, tham gia vào quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể. Có bao nhiêu loại men gan? – AST (Aspartate Transaminase) hay SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) hay ASAT (Aspartate AminoTransferase) là một enzyme ở bào tương và ty thể, hiện diện ở tế bào gan, tim, cơ vân, thận, não và tụy.

  pdf5p nkt_bibo24 16-12-2011 39 6   Download

 • Malate dehydrogenase (MDH) may be important in car-bohydrate and energymetabolism inmalarial parasites. The cDNA corresponding to the MDHgene, identified on chromosome 6 of thePlasmodium falciparumgenome, was amplified by RT-PCR, cloned and overexpressed in Escherichia coli. The recombinant PfMDH was purified to homogeneity and biochemically characterized as an NAD + (H)-specific MDH, which catalysed reversible inter-conversion of malate to oxaloacetate.

  pdf15p awards 05-04-2013 30 5   Download

 • Vitamin B1(thiamin) là loại vitamin tan trong nước, kém tan ở trong cồn và không tan trong ête. Thiamin được dùng như một co-enzym trong việc chuyển hóa carbohydrate ở tổ chức thành năng lượng và mỡ. Chuyển hoá axit Pyruvic thành axit Oxaloacétic để đi vào chu trình Krebs và cung cấp năng lượng.

  pdf12p truongthiuyen8 23-06-2011 36 4   Download

 • The glyoxylate cycle plays an essential role for anaplerosis of oxaloacetate during growth of microorganisms on carbon sources such as acetate or fatty acids and has been shown to contribute to virulence of several patho-gens.

  pdf15p cosis54 05-01-2013 18 3   Download

 • Một khi trong bào tương, một loại enzyme được gọi là lyase citrate sử dụng citrate, ATP, và CoA tái sinh acetyl-CoA và oxaloacetate. Vì vậy, việc chuyển đổi ban đầu của acetyl-CoA thành citrate trong ma trận ty thể chỉ đơn giản là tạo điều kiện cho thế hệ của acetyl-CoA bên ngoài ty thể.

  pdf24p kimku12 26-10-2011 34 2   Download

 • The citric acid or tricarboxylic acid cycle is a central element of higher-plant carbon metabolism which provides, among other things, electrons for oxidative phosphorylation in the inner mitochondrial membrane, intermediates for aminoacid biosynthesis, and oxaloacetate for gluconeogenesis from succinate derived from fatty acids via the glyoxylate cycle in glyoxysomes. The tricarboxylic acid cycle is a typical mitochondrial pathway and is widespread among a-proteobacteria, the group of eubacteria as de®ned under rRNA systematics from which mitochondria arose. ...

  pdf16p research12 01-06-2013 17 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn trên chuột nhắt trắng giống Swiss qua đường uống không xác định được giá trị LD50 ở lượng 1.500 mg/kg thể trọng/ngày.

  pdf5p jangni2 19-04-2018 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản