Perl

Xem 1-20 trên 719 kết quả Perl
 • Perl (viết tắt của Practical Extraction and Report Language - ngôn ngữ kết xuất và báo cáo thực dụng) được Larry Wall xây dựng từ năm 1987, với mục đích chính là tạo ra một ngôn ngữ lập trình có khả năng chắt lọc một lượng lớn dữ liệu và cho phép xử lí dữ liệu nhằm thu được kết quả cần tìm.Cú pháp lệnh của Perl khá giống với C, từ các kí hiệu đến tên các hàm, do đó, nhiều người (đã có kinh nghiệm với C) thấy Perl dễ học. Perl khá linh hoạt và cho phép...

  doc95p congchuaxauxi309 16-01-2011 748 249   Download

 • Perl là một ngôn ngữ lập trình nhỏ gọn được tạo nên bởi Larry Wall trong quá trình viết một báo cáo. Từ một tools để ứng dụng làm báo cáo, ông đã phát triển nó lên một tầm cao mới và từ đó ngôn ngứ lập trình Perl ra đời.

  pdf53p buidoilan1 24-07-2012 234 112   Download

 • Perl provides direct access to the C library routines for socket communication. Often, arguments and return values are constants defined in the C header files, or are data structures which Perl will pass in a packed binary format. The Socket module provides these constants and also many functions for packing and unpacking these data structures

  pdf79p duypha 07-08-2009 312 107   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ perl-chương 01-giới thiệu', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc21p soncunglin 14-05-2009 314 102   Download

 • This book is designed to teach you the Perl programming language in just 21 days. When you finish reading this book, you will have learned why Perl is growing rapidly in popularity: It is powerful enough to perform many useful, sophisticated programming tasks, yet it is easy to learn and use.No previous programming experience is required for you to learn everything you need to know about programming with Perl from this book. In particular, no knowledge of the C programming language is required. If you are familiar with other programming languages, learning Perl will be a snap.

  pdf1124p trannhu 08-08-2009 180 95   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ perl-chương 07-biểu thức chính quy', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p soncunglin 14-05-2009 326 92   Download

 • PERL là cách viết tắt cho “Practical Extraction and Report Language”, mặc dù còn được gọi là “Pathologically Eclectic Rubbish Lister". Larry Wall đã tạo ra Perl khi cố gắng sản xuất ra một số báo cáo từ một cấp bậc các tệp kiểu như thư người dùng mạng Usenet về hệ thống báo lỗi, và lệnh awk..và đưa ra bản đầu tiên của Perl. Sau đó,Larry đưa nó cho các độc giả Usenet, thường vẫn được gọi là “the Net”.

  doc7p soncunglin 14-05-2009 150 86   Download

 • PERL là cách viết tắt cho “Practical Extraction and Report Language”, mặc dù còn được gọi là “Pathologically Eclectic Rubbish Lister". Larry Wall đã tạo ra Perl khi cố gắng sản xuất ra một số báo cáo từ một cấp bậc các tập kiểu như thư người dùng mạng Usenet về hệ thống báo lỗi, và lệnh awk..và đưa ra bản đầu tiên của Perl. Sau đó,Larry đưa nó cho các độc giả Usenet, thường vẫn được gọi là “the Net”.

  doc8p soncunglin 14-05-2009 203 85   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ perl-chương 02-dữ liệu vô hướng', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p soncunglin 14-05-2009 289 76   Download

 • PERL là cách viết tắt cho “Practical Extraction and Report Language”, mặc dù còn được gọi là “Pathologically Eclectic Rubbish Lister". Larry Wall đã tạo ra Perl khi c gắng sản xuất ra một số báo cáo từ một cấp bậc các tệp kiểu như thư người dùng mạng Usenet về hệ thống báo lỗi, và lệnh awk..và đưa ra bản đầu tiên của Perl. Sau đ Larry đưa nó cho các độc giả Usenet, thường vẫn được gọi là “the Net”.

  doc7p soncunglin 14-05-2009 188 72   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ perl-chương 08-hàm', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p soncunglin 14-05-2009 149 72   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ perl-chương 06-nhập xuất căn bản', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p soncunglin 14-05-2009 237 68   Download

 • Learning Perl , better known as "the Llama book", starts the programmer on the way to mastery. Written by three prominent members of the Perl community who each have several years of experience teaching Perl around the world, this latest edition has been updated to account for all the recent changes to the language up to Perl 5.8. Perl is the language for people who want to get work done.

  pdf295p mikeng 08-12-2010 122 64   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ngôn ngữ perl-chương 05-mảng_băm', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p soncunglin 14-05-2009 130 56   Download

 • PERL là cách viết tắt cho “Practical Extraction and Report Language”, mặc dù còn được gọi là “Pathologically Eclectic Rubbish Lister". Larry Wall đã tạo ra Perl khi c gắng sản xuất ra một số báo cáo từ một cấp bậc các tập kiểu như thư người dùng mạng Usenet về hệ thống báo lỗi, và lệnh awk..và đưa ra bản đầu tiên của Perl. Sau đó,Larry đưa nó cho các độc giả Usenet, thường vẫn được gọi là “the Net”.

  doc6p soncunglin 14-05-2009 136 53   Download

 • Diễn đàn tin học | Tutorial Room Mục lục »» Chương 2 Learning Perl - Chương 1: Giới thiệu qua về Perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lịch sử của Perl Mục đích của Perl Tính sẵn có Hỗ trợ (nếu c ó khúc mắc ) Các khái niệm căn bản Sơ qua về Perl Bài tập 1.1 Lịch sử Perl PERL là c ách viết tắt c ho “Prac tical Extrac tion and Report Language”, mặc dù còn được gọi là “Pathologic ally Ec lec tic Rubbish Lister". Larry Wall đã tạo ra Perl khi c ố gắng sản xuất...

  pdf6p zues10 11-07-2011 126 47   Download

 • Every programmer must keep up with the latest tools and techniques. This updated version of Advanced Perl Programming from O'Reilly gives you the essential knowledge of the modern Perl programmer. Whatever your current level of Perl expertise, this book will help you push your skills to the next level and become a more accomplished programmer.

  pdf0p mikeng 08-12-2010 72 19   Download

 • Learning Perl - Chương 3: Dữ liệu mảng và Danh sách 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Mảng Biểu diễn hằng ký hiệu Biến mảng Các hàm và phép toán trên mảng Hoàn c ảnh vô hướng và mảng như một mảng Xen lẫn biến mảng Bài tập 3.1 Mảng Mảng là một danh sác h c ó thứ tự các dữ liệu vô hướng

  pdf7p zues10 11-07-2011 64 16   Download

 • THE EXPERT’S VOICE ® IN OPEN SOURCE Perl 5.10 Covers Perl Perl for those who missed it the first time around: Learn about the duct tape for the web, the cloud and system administration Beginning THIRD EDITION James Lee ..Beginning Perl Third Edition ■■■ JAMES LEE with SIMON COZENS www.wowebook.com .Beginning Perl, Third Edtion Copyright © 2010 by James Lee All rights reserved.

  pdf415p tailieuvip13 20-07-2012 53 16   Download

 • Cú pháp sử dụng các mảng trong Shell Shell và Perl Perl $ n [0] = 13, Ghi chú Trong Perl, ký hiệu $ luôn luôn được sử dụng với các tên biến khi đề cập đến một giá trị vô hướng. Với Shell, nó chỉ được sử dụng khi lấy một giá trị. Shell yêu cầu tên mảng và chỉ số để được kèm theo trong dấu ngoặc nhọn. Xóa Shell yếu tố được chỉ định, nhưng Perl duy trì khe của phần tử sau khi đánh dấu giá trị của nó là không xác định. Shell công nhận...

  pdf58p lovecafe3 30-08-2011 67 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản