intTypePromotion=1
ADSENSE

Phạm trù nghĩa của từ

Xem 1-20 trên 288 kết quả Phạm trù nghĩa của từ
 • Bài viết trình bày và phân tích phạm trù nghĩa của từ 雨 trong thành ngữ tiếng Hán nhìn từ lí thuyết nguyên mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 34 1   Download

 • Nếu trong quan niệm của Nho giáo sơ kỳ, nghĩa biểu hiện ở “ngũ luân” và “ngũ thường” thì trong tư tưởng của các nhà nho Việt Nam, nghĩa được Việt hóa với nội dung chủ yếu là: tình cảm, nghĩa vụ, nghĩa khí (hành động nghĩa hiệp), lẽ phải, công lý và chính nghĩa. Bài viết trình bày khái lược quan niệm về nghĩa của một số nhà nho tiêu biểu ở Việt Nam là Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Bội Châu. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf11p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 95 11   Download

 • Phạm trù lễ đối với việc tu dưỡng tính tình, trên quan điểm con người vốn thiện, ý nghĩa của lễ trong phương diện đạo đức, ý nghĩa của lễ trong lĩnh vực chính trị, xã hội,... là những nội dung chính trong bài viết "Phạm trù lễ của Khổng Tử và ý nghĩa của nó". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p vovandung1980 23-12-2015 140 9   Download

 • Giáo dục đạo đức có vai trò và vị trí rất lớn trong hoàn thiện nhân cách. Trong đó, “nghĩa vụ” là một phạm trù trung tâm, với tư cách là một phạm trù đạo đức. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, nhất là đối với sinh, lớp thanh niên trí thức đại diện và quyết định tương lai của đất nước. Bài viết tập trung làm rõ tính tất yếu và sự cần thiết của việc vận dụng phạm trù “nghĩa vụ” trong giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay.

  pdf4p vidanh95 14-12-2018 63 0   Download

 • Luận văn trình bày cơ sở hình thành quan niệm Lễ của Khổng Tử. Phân tích phạm trù Lễ và các phạm trù trong mối tương quan với phạm trù Lễ. Trình bày các nội dung cơ bản trong phạm trù Lễ của Khổng Tử. Phân tích thực trạng đạo đức học sinh ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra ý nghĩa của Lễ đối với việc giáo dục đạo đức học sinh ở Việt Nam và một số kiến nghị cho sự nghiệp giáo dục đạo đức học sinh hiện nay.

  pdf13p hpnguyen1 02-02-2018 108 14   Download

 • Trong sự vận động của hiện thực, mối liên hệ nhân quả là mối liên hệ được lặp đi lặp lại nhiều nhất, phổ biến nhất. Do đó có thể nói, mối liên hệ nhân quả là một trong những mối liên hệ tự nhiên đầu tiên được phản ánh vào trong đầu óc của con người. Chúng ta nói rằng, phạm trù là kết quả của những quá trình phản ánh những mối liên hệ được lặp đi lặp lại của đời sống, và trong trường hợp này, phạm trù nguyên nhân và kết quả là những phạm trù chứng minh cho quan niệm đó....

  doc22p nguyentiencdtk7 30-11-2010 1412 347   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Cặp phạm trù khả năng-hiện thực trong triết học Mác-Lênin và ý nghĩa của nó đối với việc định hướng nhận thức của sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn hiện nay" đã hoàn thành với nội dung tìm hiểu về các vấn đề sau: phạm trù khả năng và hiện thực, phân loại khả năng, mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực, vai trò của các điều kiện khách quan và chủ quan trong sự chuyển biến từ khả năng đến hiện thực,...

  doc46p ngocanhlengocnghech 20-06-2014 1354 222   Download

 • Chọn lọc những giáo án bài: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học môn Giáo dục công dân 10 hay và đặc sắc nhất dành cho các bạn tham khảo. Với những giáo án trên giáo viên có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, học sinh chuẩn bị trước nội dung bài học để tiếp thu kiến thức về: nghĩa vụ và lương tâm, biết thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến bản thân, biết giữ gìn lương tâm của mình, biết phấn đấu cho hạnh của bản thân và xã hội, hiểu rõ những yêu cầu và nhiệm vụ mà đạo đức xã hội đặt ra cho con người.

  doc22p minhkieu4444 03-04-2014 2346 142   Download

 • Phạm trù vật chất là phạm trù cơ bản, cùng cặp với phạm trù ý thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Nhiệm vụ xác định nội dung của những phạm trù này cũng như nội dung quan niệm về mối liên hệ giữa vật chất và ý thức mang ý nghĩa đặt cơ sở cho toàn bộ hệ thống lý luận duy vật biện chứng đã được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác thực hiện xong về căn bản. Tuy nhiên, trong di sản lý luận của các ông, chủ nghĩa duy vật biện chứng, cả về...

  pdf15p bengoan369 08-12-2011 768 141   Download

 • Để hiểu hơn về Phạm trù HTKTXH, sự phát triển của các HTKTXH, ý nghĩa của học thuyết HTKTXH và sự vận dụng vào hoàn cảnh ở nước ta hiện nay mời các bạn tham khảo tài liệu "Phạm trù hình thái kinh tế xã hội và sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên".

  pdf3p nkt_bibo51 05-03-2012 877 130   Download

 • Bài giảng Chương 7: Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật nhằm mục tiêu giúp cho các bạn hiểu được định nghĩa phạm trù, phạm trù Triết học và vai trò của phạm trù trong quá trình nhận thức của con người; định nghĩa các phạm trù và mối quan hệ biện chứng của các cặp phạm trù cơ bản của PBCDV; ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ mối quan hệ biện chứng của các cặp phạm trù cơ bản của PBCDV.

  pdf35p cocacola_08 19-11-2015 781 72   Download

 • Như được biết, tất cả các phạm trù xuất hiện và phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội như là những hình thức vạn năng của tư duy. Nhờ các phạm trù, triết học nghiên cứu và xác lập các tính chất chung, các mối liên hệ và tương quan giữa các sự vật, các quy luật phát triển tác động trong tự nhiên, trong xã hội, lẫn trong tư duy con người. “Vật chất”, “vận động”, “không gian” và “thời gian” hình thành như những phạm trù triết học cơ...

  pdf10p bluesky_12 26-12-2012 379 46   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư trong bộ tư bản - Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư" trình bày nội dung sau: sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản, sản xuất ra giá trị thặng dư, hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản.

  doc14p galaxyhehe 23-06-2014 176 42   Download

 • Chính trị học hiện đại (từ nửa sau thế kỷ XX trở lại đây) vừa tiếp tục những hướng nghiên cứu đã có, vừa có những hướng nghiên cứu mới, làm sáng tỏ hơn nhiều vấn đề quan trọng và có ý nghĩa về quyền lực - phạm trù trung tâm, xuất phát của chính trị học. Những kết quả nghiên cứu về quyền lực trở thành cơ sở cho nghiên cứu việc tổ chức và vận hành quyền lực chính trị, các quá trình chính trị, chính sách công, văn hóa chính trị, con người chính trị và chính trị quốc tế,v.v… Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p bautroibinhyen16 10-02-2017 102 28   Download

 • Bài viết góp phần làm sáng tỏ thêm về “nghĩa” - một trong những phạm trù cơ bản trong học thuyết chính trị - đạo đức của Nho giáo sơ kỳ, đồng thời chỉ ra những điểm giống và khác nhau trong tư tưởng của Khổng Tử, Mạnh Tử và Tuân Tử về phạm trù này. Ngoài ra, bài viết còn phân tích quan niệm của Nho giáo sơ kỳ về “đạo nghĩa”, chỉ ra những giá trị tích cực cũng như những hạn chế trong quan niệm của Nho giáo sơ kỳ về “đạo nghĩa”....

  pdf13p bengoan369 09-12-2011 148 21   Download

 • Nội dung bài viết trình bày những ý nghĩa phương pháp luận quan trọng để chỉ đạo hoạt động nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn của người thầy thuốc. Hiểu biết cặp phạm trù này và quán triệt một cách sâu sắc những nguyên tắc phương pháp luận rút ra từ nó sẽ đọng lại những thành công trong quá trình chẩn đoán và điều trị cũng như trong công tác dự phòng của người thầy thuốc.

  pdf5p tunanh2502 16-04-2019 55 7   Download

 • Bài viết giới thiệu một số luận điểm liên quan đến phạm trù “hợp tác” của những trường phái lý luận cơ bản của nghiên cứu quan hệ quốc tế bao gồm: Chủ nghĩa hiện thực, Chủ nghĩa tự do và Chủ nghĩa kiến tạo xã hội. Việc tìm hiểu nhiều hệ quy chiếu lý thuyết khác nhau sẽ góp phần xây dựng được góc nhìn đa chiều, toàn diện hơn khi nghiên cứu một vấn đề thực tiễn trong quan hệ quốc tế mà trong trường hợp này là phạm trù “hợp tác”.

  pdf6p chauchaungayxua7 08-08-2020 55 5   Download

 • Trợ từ là những từ dùng để nhấn mạnh, đánh giá hay biểu thị thái độ của người nói đối với sự vật, sự việc hoặc đối với người nghe được đề cập đến trong nội dung phát ngôn. Trợ từ thường được dùng để đánh giá về lượng, về thông tin và về khả năng dự báo. Lượng ở đây bao gồm những gì có thể quy về phạm trù nhiều - ít, cao - thấp (số lượng, khối lượng, mức độ, tuổi tác, thời gian, không gian…).

  pdf14p meolep2 10-12-2018 50 2   Download

 • Phân tích diễn ngôn hiện đại có thể phân tích mệnh đề của câu chủ động - bị động để làm rõ tất cả các ý trong câu. Dựa vào những thành tựu mới nhất của ngôn ngữ học phổ quát, bài viết đề xuất các quy tắc phân tích mật độ mệnh đề trong câu chủ động - bị động giúp hiểu một cách tường minh ý nghĩa và từ đó có thể dễ dàng cải biến câu thuộc phạm trù này.

  pdf6p vinobinu2711 03-03-2020 25 1   Download

 • Luận án đã phân loại được phạm trù từ ngữ chỉ cảm giác thành 2 nhóm lớn và 13 tiểu nhóm; xây dựng được bộ tiêu chí xác định điển mẫu của mỗi tiểu nhóm; miêu tả khách quan ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ cảm giác điển mẫu được thể hiện trong từ điển; miêu tả những biểu hiện ngữ nghĩa phong phú của chúng trong cuộc sống hằng ngày.

  pdf202p sonhalenh10 20-04-2021 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phạm trù nghĩa của từ
p_strCode=phamtrunghiacuatu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2