intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân loại vốn kinh doanh

Xem 1-20 trên 360 kết quả Phân loại vốn kinh doanh
 • Báo cáo thực tập: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Yến Ngọc trình bày về cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và sự cần thiết nâng cao hiệu quả vốn kinh doanh của doanh nghiệp; thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty; giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng Yến Ngọc.

  doc59p anhdon12 12-03-2015 417 113   Download

 • Chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước các thành phần kinh tế cùng song song tồn tại, cạnh tranh với nhau. Các doanh nghiệp không còn đươc bao cấp về vốn nữa mà phải tự hạch toán kinh doanh, tự bù đắp chi phí và làm ăn có l•i. Chính vì vậy, muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh....

  pdf0p voixanh12 24-10-2012 89 30   Download

 • Tài liệu trình bày nội dung sau: khái niệm và phân loại vốn kinh doanh, đặc điểm của vốn kinh doanh, vai trò của vốn kinh doanh, vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại, vốn cố định của doanh nghiệp thương mại,...

  pdf23p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 92 17   Download

 • Luận văn thạc sĩ kinh tế "Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty thủy điện hồ Núi Cốc" gồm các nội dung chính là" Tổng quan về vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư dự án thủy điện

  pdf91p trangvuive00 06-12-2017 43 10   Download

 • Đề tài đánh giá tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần viễn thông FPT trong giai đoạn từ 2013 đến 2015; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Huế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf71p thangnamvoiva30 02-11-2016 256 41   Download

 • Tài liệu "Vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp" trình bày nội dung sau: khái niệm về vốn kinh doanh, các loại vốn kinh doanh, các bộ phận cấu thành vốn của doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn một vấn đề quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường,...

  pdf24p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 93 31   Download

 • Nội dung của bài 14 Quản trị vốn kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại nằm trong bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại nhằm trình bày về đặc điểm và phân loại vốn kinh doanh, vốn lưu động ( VLĐ), hoạch định VLĐ, yêu cầu và biên pháp sử dụng VLĐ, bảo toàn VLĐ và phát triển VLĐ.

  ppt11p sms_12 06-05-2014 70 9   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận án là nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản trị VKD trong các DNXD niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Đề xuất các giải pháp tăng cường quản trị VKD, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị sử dụng vốn, nâng cao kết quả hoạt động SXKD và gia tăng giá trị DN.

  pdf276p sohucninh321 09-07-2019 27 5   Download

 • Vốn kinh doanh là số vốn được sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, vốn kinh doanh được hình thành khi mới thành lập doanh nghiệp và được bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hạch toán vốn kinh doanh được tiến hành chi tiết theo từng loại vốn kinh doanh và từng nguồn hình thành, theo tên tổ chức, cá nhân đóng góp.

  ppt54p delly12 24-10-2011 117 35   Download

 • Xu hướng hiện nay ở các nước trên thế giới đều tiến tới áp dụng cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải có được cho mình một đường lối kinh doanh hay nói đúng hơn là phải có một kế hoạch- chiến lược đúng đắn của riêng mình.

  pdf17p bongbongcam 10-08-2010 88 23   Download

 • Chương 5 Thống kê vốn kinh doanh của doanh nghiệp thuộc bài giảng Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm, phân loại của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Vốn doanh nghiệp là nguồn hình thành nên các loại tài sản của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  ppt30p idol_12 05-05-2014 83 13   Download

 • Phân loại theo đặc tính hình thành của chi phí -Chí phí xác định: là những khoản thực chi, thực trả, thực thanh toán về vốn, lao động và các yếu tố khác của sx và KD của Dn trong 1 thời kỳ nhất định. Các khoản chi phí này đc phản ánh chính xác trên sổ sách kế toán. -Chi phí cơ hội: là những khoản thu bị mất đi do lựa chọn phương án này mà không lựa chọn phương án khác. Đây ko phải là những khoản thực chi, thực trả nên ko đc phản ánh trên sổ sách...

  doc2p thinhlu 08-10-2011 506 48   Download

 • Nội dung chủ yếu trong chương 5 Thống kê vốn kinh doanh của doanh nghiệp thuộc bài giảng Thống kê doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm, phân loại và đặc điểm vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn kinh doanh hay tổng vốn của doanh nghiệp là giá trị của các nguồn vốn đã hình thành nên toàn bộ tài sản của doanh nghiệp.

  ppt11p idol_12 05-05-2014 180 42   Download

 • Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải có đủ 3 yếu tố để phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Để đáp ứng được những yếu tố trên thì doanh nghiệp phải có một số vốn nhất định. Do đó, trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp đều tìm mọi cách để khai thác các nguồn vốn này để phục vụ cho mục tiêu phát triển sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh của mình....

  doc19p shiningeyes 30-08-2013 112 29   Download

 • I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm về vốn Trong điều kiện sản xuất hàng hoá, vốn tồn tại dưới các hình thức : giá trị và hiện vật. Đây là lý do có sự mua bán trao đổi tư liệu sản xuất để thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh. Nó bao gồm toàn bộ các loại : tiền bạc, đất đai, tài nguyên, lao động, chất xám, máy móc… tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cần phải xem xét vốn theo góc độ nguồn gốc...

  pdf10p iiduongii4 15-04-2011 95 27   Download

 • Kinh doanh ngang - dọc Việt Nam hiện khoảng 86 triệu dân và có đến 67 đài truyền hình từ trung ương đến địa phương với gần 100 kênh truyền hình đang phát sóng qua các loại hình công nghệ khác nhau. Nhưng thực tế không có quá 10 đài tham gia vào cuộc cạnh tranh quyết liệt trên thị trường truyền hình. Phần lớn các đài còn lại, chủ yếu là truyền hình địa phương (ngoại trừ một số đài địa phương lớn như Tp.HCM, Hà Nội, Bình Dương...) “gánh” thêm cả nhiệm vụ sản xuất các chương trình...

  pdf4p bibocumi19 11-12-2012 74 18   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu trình bày khái niệm vốn chủ sở hữu, nguồn vốn kinh doanh, chứng từ, nguồn gốc của vốn kinh doanh, kế toán lợi nhuận chưa phân phối, kế toán các loại quỹ và các ví dụ minh họa.

  pdf35p wide_12 28-07-2014 99 18   Download

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 8 - Quản lý vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng trình bày các khái niệm về vốn, phân loại vốn, các phương pháp tính khấu hao và một số nội dung khác.

  pdf8p hoahue91 21-07-2014 69 17   Download

 • Mục tiêu chính trong chương 4 Thống kê tài sản cố định của doanh nghiệp nằm trong bài giảng Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm trình bày về hệ thống chỉ số tính tài sản cố định của doanh nghiệp.

  ppt25p idol_12 05-05-2014 83 13   Download

 • Nền sản xuất hàng hoá ra đời đã đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của xã hội loài người. Cùng với đó, các quan hệ kinh tế trong phân phối sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị đã bắt đầu được hình thành. Nó chính là tiền đề, là cơ sở cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của phạm trù tài chính. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, hệ thống tài chính đã chứng tỏ được vị trí và vai trò quan trọng của nó trong việc thúc đẩy quá...

  pdf39p songngu1311 03-12-2012 58 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân loại vốn kinh doanh
p_strCode=phanloaivonkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản