intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân lớp dữ liệu

Xem 1-20 trên 2060 kết quả Phân lớp dữ liệu
 • "Giáo án môn Ngữ văn lớp 6 bài 23: Ẩn dụ: cung cấp cho các em học sinh lớp 6 kiến thức về ẩn dụ. Giúp các em bước đầu nhận biết và phân tích được ý nghĩa cũng như tác dụng của phép tu từ ẩn dụ trong thực tế. Đồng thời giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy của mình. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

  doc11p ngphuong321 27-09-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngôn ngữ Java căn bản (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về luồng và cơ sở dữ liệu; Các phương thức đọc và ghi; Các phương thức về số nguyên kiểu int hoặc kiểu long; Các phương thức về số nguyên lớn của lớp BigInteger; Những luồng xuất nhập Java thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf86p viastonmartin 08-09-2022 5 1   Download

 • Tài liệu "Lập trình Visual C#" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Visual C# và .NET Framework; Chương trình C#; Lớp, đối tượng và kiểu dữ liệu; Sử dụng Debugger thế nào; Căn bản ngôn ngữ C#; Kế thừa và đa hình; Nạp chồng tác tử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf286p viastonmartin 08-09-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bài tập cấu trúc dữ liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các bài tập về cây; Các bài tập về đồ thị; Bài tập phân loại hai lớp; Bài tập N đồng xu; Ánh xạ N hàng đợi trong một mảng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf136p vihennessey 08-09-2022 15 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu xây dựng mô hình giám sát sự bốc - thoát hơi nước của lớp phủ khu vực Tây Bắc Việt Nam từ dữ liệu ảnh vệ tinh" trình bày các nội dung chính sau: Lựa chọn, đề xuất được mô hình ước tính lượng bốc thoát hơi nước thực tế (ETa) phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu và bề mặt lớp phủ khu vực Tây Bắc Việt Nam; Xây dựng được quy trình, chương trình ước tính, giám sát lượng bốc thoát hơi nước bề mặt lớp phủ với các tham số được tính toán từ ảnh vệ tinh Landsat 8 kết hợp thông tin độ cao địa hình khu vực Tây Bắc Việt Nam.

  pdf180p vibentley 08-09-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề A: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết được hệ điều hành là một phần mềm đặc biệt, làm những việc khác với phần mềm ứng dụng; phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng; nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 10 2   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề A: Bài 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết được trình quản lí hệ thống tệp là gì và những chức năng chính của nó; hiểu được ý nghĩa quan trọng của phần mở rộng trong tên tệp; biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, được lưu trữ trong máy tính như mọi tệp khác; thao tác được trong cửa sổ làm việc của trình quản lí hệ thống tệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề E: Bài 10 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nắm được nhiệm vụ cần làm và luyện tập thành thạo; sử dụng được một số chức năng cơ bản của bảng tính; tạo được bảng tính để giải quyết một vài công việc cụ thể, đơn giản, thiết thực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề E: Bài 11 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh sử dụng được một số chức năng cơ bản của bảng tính; tạo bảng tính để nhập dữ liệu về xuất khẩu gạo của Việt Nam trong hai năm liên tiếp gần nhất và thực hiện một số thống kê;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p manhitieulinh 29-08-2022 6 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề E: Bài 15 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được các chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu; tạo được bài trình chiếu phục vụ học tập và công việc trên phần mềm PowerPoint; sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang tệp trình chiếu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Tin học lớp 7 sách Cánh diều - Chủ đề F: Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh mô phỏng được hoạt độn của thuật toán tìm kiếm nhị phân trên một bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ; biết được tìm kiếm nhị phân nhanh hơn tìm kiếm tuần tự; nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu thành ngữ Hán Việt" tiếp tục trình bày các câu thành ngữ tiếng Hàn tứ âm N đến Z. Mỗi cụm thành ngữ đều sẽ có đầy đủ phiên âm, giải thích rõ ràng các lớp nghĩa đồng thời từ điển còn chỉ ra phạm vi, trường hợp sử dụng thành ngữ một cách phù hợp nhất.

  pdf177p vibugatti 29-08-2022 28 3   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Chân trời sáng tạo: Bài 41 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh lấy được ví dụ để chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực; phân loại được năng lượng theo tiêu chí; nêu được một số vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy gọi là nhiên liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 4: Bài 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết cách phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước; nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản; biết kiểm tra tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đã học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p manhitieulinh 29-08-2022 2 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 4: Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết cách dữ liệu vào bảng dữ liệu ban đầu; nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng bảng thống kê; đọc và mô tả dữ liệu ở dạng bảng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p manhitieulinh 29-08-2022 10 1   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Chương 4: Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu trên biểu đồ cột và biểu đồ cột kép; hiểu được mối liên hệ giữa biểu đồ cột và biểu đồ cột kép; nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở biểu đồ cột và biểu đồ cột kép;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p manhitieulinh 29-08-2022 9 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 12 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh biết cách sưu tầm tư liệu, tài liệu về Cộng hòa Nam Phi; trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hòa Nam Phi trong mấy thập niên gần đây; biết phân tích, khai thác dữ liệu, tư liệu; rèn luyện kĩ năng viết, trình bày báo cáo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p manhitieulinh 29-08-2022 11 1   Download

 • Giáo trình Xử lý số liệu khí tượng và dự báo thời tiết bằng phương pháp thống kê vật lý: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức về cơ sở toán học và một số kết quả ứng dụng của các phương pháp thống kê trong dự báo thời tiết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf59p runordie6 06-08-2022 10 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 14 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như: than, gas, xăng dầu; sơ lược về an ninh năng lượng; đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất nhiên liệu thông dụng; thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số nhiên liệu;...

  pdf8p manhitieulinh 29-08-2022 8 1   Download

 • Giáo án môn Khoa học tự nhiên lớp 6 sách Kết nối tri thức: Bài 15 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được tính chất và ứng dụng của lương thực, thực phẩm; thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của lương thực – thực phẩm; đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của lương thực – thực phẩm thông dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p manhitieulinh 29-08-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân lớp dữ liệu
p_strCode=phanlopdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2