Phân tích từ vựng

Xem 1-20 trên 1680 kết quả Phân tích từ vựng
 • PHÂN TÍCH TỪ VỰNG Nội dung chính: Chương này trình bày các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ phân tích từ vựng. Kỹ thuật đơn giản để xây dựng một bộ phân tích từ vựng là xây dựng các lược đồ - automata hữu hạn xác định (Deterministic Finite Automata - DFA) hoặc không xác định (Nondeterministic Finite Automata - NFA) – mô tả cấu trúc của các thẻ từ (token) của ngôn ngữ nguồn và sau đó dịch “thủ công” chúng sang chương trình nhận dạng các token.

  pdf18p nuoiheocuoivo 09-05-2010 228 87   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'it4073:ngôn ngữ và phương pháp dịch - chương 2: phân tích từ vựng', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt49p trinhvietnambk 29-05-2013 104 30   Download

 • Cách dùng otomat hữu hạn để mô tả một loạt các từ vựng là một kỹ thuật đã được khẳng định. Có thể ứng dụng mang tính truyền thống. Nó được tìm thấy trong cấu trúc lệnh nơi mà ôtômat có thể được sử dụng để làm mẫu và thực hiện những phân tích từ vựng học mang tính hiệu quả. Ứng dụng của ôtmat hữu hạn để giải quyết một vài vấn đề đặc biệt trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên là khá phổ biến....

  ppt30p mattroianhbinhminh 02-04-2011 140 27   Download

 • IT4073:NGÔN NGỮ và PHƯƠNG PHÁP DỊCH 1. Nhiệm vụ của bộ phân tích từ vựng 2. Biểu thức chính quy 3. Ô tô mát hữu hạn 4. Phân tích từ vựng của ngôn ngữ PL/0 1. Nhiệm vụ của bộ phân tích 1. Nhiệm vụ của bộ phân tích Mục đích & Nhiệm vụ • Mục đích: – Tìm chuỗi dài nhất các ký tự đầu vào, bắt đầu từ ký tự hiện tại tương ứng với một từ tố và trả về từ tố này...

  pdf15p trinhvietnambk 29-05-2013 65 9   Download

 • Cách dễ dàng và nhanh chóng nhất để xây dựng bộ phân tích từ vựng cho 1 ngôn ngữ nào đó là dùng ngôn ngữ Lex (Lexical Analyzer Generator). File Lex chứa các biểu thức chính quy, mỗi biểu thức chính quy miêu tả 1 token cụ thể của ngôn ngữ, định dạng tổng quát của file Lex như sau: %{ //các lệnh định nghĩa viết bằng C hay C++ %} %% //các biểu thức chính quy nhận dạng các token %% //các đoạn code C hay C++ miêu tả ứng dụng Sau đây là file Lex đọc file mã...

  pdf5p balanghuyen 11-01-2010 224 69   Download

 • Liên quan đến ngôn ngữ quảng cáo, đã có những công trình nghiên cứu liên quan đến văn phong, cú pháp, hình thức diễn đạt trong thông điệp quảng cáo…Điều khiến mọi người quan tâm hơn hết đó là những ngôn từ có khả năng thuyết phục được quý độc khán thính giả hay không? Một văn bản quảng cáo thành công là tác phẩm thu hút được khách hàng quan tâm đến sản phẩm dù chỉ là bằng ý nghĩ.

  pdf8p coxetuanloc 09-01-2013 61 7   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 00 - Nguyễn Ngọc Tú với mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, văn phạm và ô tô mát; cung cấp các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp; cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình;...

  pdf7p hera_01 22-04-2016 23 1   Download

 • Mô tả các bước chính của chương trình dịch Phân tích từ vựng là gì? Viết một chương trình phân tích từ vựng Mô tả từ tố - biểu thức chính quy (REs) Viết một chương trình sinh ra chương trình phân tích từ vựng

  pdf19p suatuoi_thomngon 31-07-2011 99 32   Download

 • Bài giảng Chương trình dịch có mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về chương trình dịch, cung cấp các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình, rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên.

  ppt267p hhkoyeu 23-07-2014 89 24   Download

 • Giới thiệu Mục tiêu giáo trình 1. Cung cấp những kiến thức cơ bản về chương trình dịch 2. Cung cấp các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp. 3. Cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình. 4. Rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên trình Kiến trúc máy tính và Hệ Giáo 2 điều hành

  pdf29p suatuoiconbo 26-07-2011 56 17   Download

 • PHÂN TÍCH TỪ VỰNG - Mục đích - Nội dung - Otomat hữu hạn đơn định - Bộ phân tích từ vựng - Bảng danh biểu

  pdf22p suatuoiconbo 26-07-2011 50 8   Download

 • Tìm chuỗi dài nhất các ký tự đầu vào, bắt đầu từ ký tự hiện tại tương ứng với một từ tố và trả về từ tố này Nhiệm vụ Duyệt từng ký tự của văn bản nguồn Loại bỏ các ký tự không cần thiết như dấu cách, chú thích,..

  ppt22p trinhvietnambk 29-05-2013 47 8   Download

 • Bài giảng Chương trình dịch cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chương trình dịch; các phương pháp phân tích từ vựng, phân tích cú pháp; cơ sở cho việc tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình; rèn luyện kỹ năng lập trình cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf268p youcanletgo_05 21-01-2016 23 8   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ PTTV, xây dựng lược đồ cho các biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ, DFA và NFA - các automata hữu hạn xác định và không xác định dùng để nhận dạng chính xác ngôn ngữ, sử dụng công cụ có sẵn Lex để sinh ra bộ PTTV. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 32 6   Download

 • Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 2: Các giai đoạn chính của chương trình dịch" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giai đoạn của trình biên dịch, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, sinh mã trung gian, các vấn đề thiết kế bộ sinh mã đích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 29 5   Download

 • Bài giảng Trình biên dịch với kết cấu gồm 10 chương giới thiệu những nội dung về: Trình biên dịch, trình biên dịch đơn giản, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, trình biên dịch trực tiếp cú pháp, xử lí ngữ nghĩa, quản lí bộ nhớ trong thời gian thực thi, tổ chức bảng danh biểu, sinh mã đối tượng và tối ưu mã.

  pdf359p gaudinh2015 27-11-2015 11 5   Download

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 2: Chương trình dịch đầu tiên" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể các thành phần cấu tạo nên chương trình dịch đơn giản, hoạt động và cài đặt các giai đoạn của kỳ đầu của chương trình dịch cơ bản - Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và sinh mã trung gian, sử dụng máy ảo kiểu stack. Mời các bạn cùng tham kho nội dung chi tiết.

  pdf59p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 24 4   Download

 • Bài viết đề cập việc dạy phân loại từ vựng ở tiểu học; từ đó đưa ra những nhận xét, phân tích nhằm giúp người học phân loại từ thuận lợi hơn.

  pdf6p nganga_02 09-09-2015 22 3   Download

 • Bài giảng 2 cung cấp các nội dung liên quan đến phân tích từ vựng như: Phân tích từ vựng: từ tố, từ vị, mẫu; giới thiệu về REs, FA (DFA, NFA); nâng cao: REs đến NFA; NFA đến DFA; DFA đến minimal-state DFA;...và một số bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p namthangtinhlang_04 15-11-2015 28 3   Download

 • Bài giảng Trình biên dịch - Chương 4, 5 trang bị cho người học những kiến thức về phân tích từ vựng và cú pháp trong trình biên dịch. Trong chương này gồm có những nội dung sau: Vai trò của phân tích từ vựng, các tính chất của token, chứa tạm chương trình nguồn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p youcanletgo_04 17-01-2016 17 3   Download

Đồng bộ tài khoản