intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân vùng sinh thái môi trường

Xem 1-20 trên 729 kết quả Phân vùng sinh thái môi trường
 • Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thực trạng phát triển kinh tế biển và kết quả phân tích SWOT, bài viết đã đề xuất một số giải pháp kinh tế - xã hội đồng bộ bảo đảm và nâng cao đời sống kinh tế của người dân trên đảo, củng cố an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế biển: quy hoạch và thu hút đầu tư đồng bộ; kiến tạo văn hóa, tạo sản phẩm thúc đẩy phát triển du lịch; xây dựng và áp dụng trên diện rộng các mô hình cộng đồng tham gia bảo tồn và khai thác, sử dụng bền vững các hệ sinh thái biển.

  pdf7p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Bài viết Phân vùng sinh thái - xã hội xã đoàn kết huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình trình bày các nội dung: Cơ sở phân chia tiểu vùng sinh thái - xã hội; Đặc điểm sinh thái - xã hội xã Đoàn Kết; Các tiểu vùng sinh thái - xã hội xã Đoàn Kết.

  pdf7p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu đã phân tích những đặc trưng cơ bản của các tiểu vùng và đã xác định, đánh giá các chức năng kinh tế, sinh thái và xã hội của mỗi tiểu vùng dựa trên hệ thống phân loại chức năng sinh thái theo Niemann (1977).

  pdf12p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Tái sinh tự nhiên là một thành phần rất quan trọng của động thái rừng và sự phát triển bền vững của hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Do đó, hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến tái sinh rừng là rất quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của công tác phục hồi rừng. Mục tiêu chính của bài báo này là đánh giá tổng quan từ các tài liệu nghiên cứu trên thế giới về các nhân tố ảnh hưởng đến tái sinh tự nhiên trong rừng nhiệt đới.

  pdf10p viwalton 02-07-2024 4 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp bền vững huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái trên cơ sở tiếp cận địa lý định lượng" nhằm xác lập luận cứ khoa học về sinh thái cảnh quan và địa lý định lượng trong phân tích quy luật phân hóa điều kiện sinh thái cảnh quan, đánh giá, dự báo biến đổi CQ, phân tích các hoạt động quản lý và sử dụng CQ phục vụ định hướng không gian và đề xuất các chiến lược, giải pháp ưu tiên phát triển NLN bền vững tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

  pdf27p khanhchi2560 21-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững: Lợi ích và thách thức đối với doanh nghiệp ở Việt Nam" nghiên lý luận về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, lợi ích và thách thức trong phát triển của doanh nghiệp trong tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững, phân tích thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp và đưa ra giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf14p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương III - Môi trường sinh thái đô thị - nông thôn đặc trưng trong quá trình đô thị hóa; Chương IV - Các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời kỳ 2010-2030, tầm nhìn 2050;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p giangdongdinh 30-05-2024 7 3   Download

 • Bài báo "Sự hình thành các vùng sụp lở đất đá trên biên đường hàm khi tiến hành khai đào" trình bày cơ chế hình thành các sụp lở đất đá trên biên công trình ngầm khi tiến hành đào mặt lộ trên cơ sở phân tích sự cân bằng lực tác dụng vào khối đá xung quanh. Khi xây dựng đường hầm trong môi trường đất đá sẽ làm cho trạng thái ứng suất nguyên sinh của địa tầng bị phá vỡ. Quá trình này dẫn đến sự phân bố lại ứng suất ban đầu, gây ra sự tập trung ứng suất tại vùng xung quanh biên đường hầm.

  pdf6p dathienlang1012 03-05-2024 1 0   Download

 • Phát triển kinh tế gắn với hoạt động bảo vệ môi trường đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới. Tín dụng xanh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đạt được mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải độc hại, từ đó đưa nền kinh tế quốc gia hướng tới phát triển bền vững. Các quốc gia theo đuổi mục tiêu tín dụng xanh là hành động thiết thực nhất để chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; góp phần cân bằng, hài hòa giữa kinh tế, đồng thời tránh được những rủi ro về môi trường - xã hội.

  pdf3p zizaybay1101 09-05-2024 9 4   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến vai trò Kinh tế tuần hoàn sinh học Lâm-Nông và kinh tế tuần hoàn nói chung là những mô hình phát triển kinh tế xanh dựa trên nền tảng kinh tế số có tiềm năng và giá trị to lớn để góp phần giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn đọc tham khảo bài viết để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf9p longtimenosee09 08-04-2024 2 0   Download

 • Mô hình “Nông nghiệp tuần hoàn” theo định hướng “Kinh tế tuần hoàn” sẽ giúp người dân, doanh nghiệp phát triển bền vững đó là: (1) - Tiết kiệm tài nguyên, (2) - Bảo vệ môi trường, (3) - Thúc đẩy phát triển kinh tế, (4) - Lợi ích xã hội. Đặc tính của kinh tế tuần hoàn là biến rác thải ngành này thành nguồn của ngành kia, đồng thời góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính và biến đổi khí hậu. Do đó nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ góp phần giảm tiêu thụ nguyên liệu, thu hồi chất thải, tạo ra nguồn nguyên liệu và sản phẩm mới, giảm chi phí sản xuất,...

  pdf7p longtimenosee09 08-04-2024 8 2   Download

 • Sự kết hợp giữa kinh tế tuần hoàn và mô hình xã thương mại điện tử tại Cần Giờ không chỉ hứa hẹn tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản địa phương, mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, tạo dựng một nền nông nghiệp sinh thái và nông thôn hiện đại. Mô hình này cần huy động sự tham gia của cả cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để mô hình này có thể được triển khai một cách hiệu quả và bền vững.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 2 2   Download

 • Cây Chanh lương (Leptocarpus disjunctus Mast.) là một loài cây cỏ mọc tự nhiên ở vùng cát ven biển các tỉnh miền Trung, Việt Nam. Loài này có sức sống mạnh mẽ, mọc đơn lẻ từng khóm hay mọc liền bì bịt kín mặt cát. Khả năng thích nghi và khả năng chịu ngập nước hoặc chịu hạn rất cao. Nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng của cây Chanh lương mọc tự nhiên để làm thức ăn cho gia súc nhai lại thông qua các chỉ tiêu về chiều cao cây cao nhất, chiều cao thảm cỏ; năng suất chất xanh, năng suất chất khô, năng suất protein và thành phần hóa học.

  pdf9p viritesh 02-04-2024 4 1   Download

 • Mô hình vườn rừng hỗn giao kết hợp giữa cây lâm nghiệp và cây dược liệu đã được chứng minh mang lại lợi ích kép cho người trồng rừng, phòng chống thiên tai, góp phần an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Bài viết này trình bày các kết quả triển khai, theo dõi thực tế mô hình vườn rừng hỗn giao Trám đen ghép và Dẻ ván ghép kết hợp cây dược liệu Chè hoa vàng như đã đề cập ở trên.

  pdf9p viritesh 02-04-2024 7 1   Download

 • Rừng ngập mặn là một hệ sinh thái đặc biệt, đặc trưng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, rừng ngập mặn còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu, chống gió bão, hạn chế xói lở đê biển, phòng chống xâm nhập mặn, giữ phù sa cho đất, tạo điều kiện cho đất liền lấn ra biển (Phan Nguyên Hồng et al., 1997). Bài viết tập trung nghiên cứu định lượng cacbon của rừng trồng thuần loài bần chua (Sonneratia caseolaris) ở ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

  pdf10p visergey 14-03-2024 9 1   Download

 • Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, việc tổng hợp, phân tích và đánh giá các quan điểm về công nghiệp 4.0 gắn với phát triển du lịch bền vững và bảo vệ môi trường, đánh giá thực trạng áp dụng tại Việt Nam từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp.

  pdf9p visergey 14-03-2024 13 5   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kinh tế học bền vững: Lý thuyết kinh tế và thực tế của phát triển bền vững" trình bày những nội dung chính sau: cơ sở nền tảng; đóng góp của kinh tế học truyền thống; phụ đề - những bước phát triển để trở thành kinh tế học bền vững; những yếu tố cốt lõi và các tranh luận; tính bền vững ở cấp cá nhân; phác thảo những cơ sở liên xuyên ngành;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf260p nguyetthuongvophong1010 04-03-2024 12 5   Download

 • Bài viết đưa ra một số định hướng và giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan một phần khu lấn biển Rạch Giá nhằm tạo sự hài hòa giữa việc phát triển đô thị và bảo tồn thiên nhiên trong khuôn khổ đảm bảo tính bền vững và giá trị đặc trưng bản địa, phát huy tối đa vai trò của thành phố, góp phần tạo động lực thúc đẩy khai thác tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, du lịch tỉnh Kiên Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung.

  pdf7p vicwell 06-03-2024 10 3   Download

 • Giáo trình Thực hành thiết kế và quản trị Website (Ngành: Công nghệ thông tin - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được nguyên lý hoạt động của website, xác định các bước hoàn thiệt website, công dụng của các câu lệnh dùng trong PHP, MySQL, CSS; Nắm vững quy tắc xây dựng và sử dụng hàm, cách truyền tham số cho hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf165p boghoado08 05-02-2024 18 10   Download

 • Giáo trình Văn hoá ẩm thực (Ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các khái niệm về văn hóa ẩm thực; giải thích được các quan niệm về ẩm thực của người Việt Nam; trình bày được truyền thống văn hóa ẩm thực Việt Nam; phân biệt được đặc trưng trong ăn uống của các vùng văn hóa Việt Nam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf67p boghoado08 05-02-2024 10 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2