intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp đồng kết tủa

Xem 1-20 trên 76 kết quả Phương pháp đồng kết tủa
 • Trong bài báo này, tác giả giới thiệu một số kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu YFeO3 kích thước nanomet bằng phương pháp đồng kết tủa các cation Y3+ và Fe3+ trong nước sôi với tác nhân kết tủa là dung dịch nước amoniac cho vào khi còn nóng và trong nước lạnh, đồng thời khảo sát sự thay đổi từ tính của vật liệu thu được theo nhiệt độ nung.

  pdf10p nganga_03 21-09-2015 169 29   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hóa vô cơ: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Nano La1-xSrxFeO bằng phương pháp đồng kết tủa tập trung nghiên cứu về vật liệu Nano; phương pháp đồng kết tủa điều chế vật liệu Nano Oxit; cấu trúc tinh thể của vật liệu Perovskite Abo3; phương pháp phân tích khối lượng nhiệt; phương pháp nhiễu xạ tia X; kính hiển vi điện tử quét; phương pháp đo độ từ hóa.

  pdf40p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 99 17   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính Lafeo3 bằng phương pháp đồng kết tủa" tổng hợp vật liệu nano LaFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa thông qua giai đoạn thủy phân các cation La(III) và Fe(III) trong nước sôi. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p kietc58 09-06-2016 117 11   Download

 • Vật liệu nano spinel NiFe2O4 được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa thông qua giai đoạn thủy phân các cation Fe(III) và Ni (II) trong nước sôi. Kết quả phân tích bằng các phương pháp DTA/TGA/DrTGA, XRD, SEM, TEM, VSM cho thấy các tinh thể NiFe2O4 hình thành sau khi nung kết tủa ở 700 oC trong 2 giờ có cấu trúc lập phương với kích thước 30–50 nm; Mr=1,06 emu/g; Ms=14,94 emu/g; Hc=61,57 Oe và tăng dần theo nhiệt độ nung mẫu.

  pdf7p ironman1234 06-06-2018 58 7   Download

 • Bột huỳnh quang (Y0.93Eu0.07)3Al5O12 đã được tổng hợp thành công theo phương pháp đồng kết tủa với tác nhân tạo kết tủa là NH3.H2O . Các kết quả phân tích phổ nhiễu xa tia X (XRD) chỉ ra mẫu thu được là đơn pha với sự Hình thành tinh thể diễn ra ở khoảng 1000 ºC trong 3 giờ, không có sự xuất hiện các đỉnh nhiễu xạ đặc trưng cho các pha trung gian của mạng nền YAG cũng như các đỉnh nhiễu xạ liên quan đến các pha của tạp chất tạo ra.

  pdf8p cumeo3000 01-08-2018 28 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp đồng kết tủa kết hợp với nung kết khối để chế tạo sứ zirconia (ZrO2) pha tạp chất ổn định yttria (Y2O3). Phổ Raman và nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy khi hàm lượng tạp yttria tăng thì tỉ lệ giữa pha monoclinic và tetragonal giảm. Giá trị ngưỡng của yttrium khoảng 0,5 % wt, mẫu sứ có độ cứng lớn nhất (khoảng 14,5 GPa) và kích thước hạt 0,2–0,5 m. Kết quả đánh giá sự già hóa cho thấy sự già hóa chỉ xảy ra sau 5 h đầu tiên khi mẫu tiếp xúc với hơi nước (ở 134 °C, 2 bar) và sau đó hầu như thay đổi không đáng kể.

  pdf9p ironman1234 06-06-2018 22 0   Download

 • Hạt nano ôxít sắt từ bọc SiO2 được tổng hợp theo phương pháp đồng kết tủa với phân tử hình cầu có kích thước hạt khoảng 20 nm, độ từ hóa bão hòa khá cao (khoảng 57 emu/g). Hạt nano từ (Fe3O4/SiO2) được phủ lớp vỏ GPTMS tăng cường khả năng kết dính của hạt với các kháng thể để góp phần chẩn đoán sớm và chính xác các bệnh ung thư nhầm điều trị bệnh được hiệu quả hơn.

  pdf9p sunshine_7 23-07-2013 144 37   Download

 • Bài báo giới thiệu kết quả tổng hợp gốm cordierite bằng phương pháp đồng kết tủa Mg2+ v Al3+ trong huyền phù cao lanh A Lưới và khảo sát một số tính chất của nó.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 65 5   Download

 • The characterization of Ba1-xPbxTiO3 ceramics synthesized by co-precipitation reaction of Ba2+-Ti 4+ system with carbonate agent have been investigated. The result indicates that Ba1-xPbxTiO3 are ferro-electric ceramics. Ba1-xPbxTiO3 with low value of x are typical ferro- electric materials, and Ba1-xPbxTiO3 with high value of x are relaxo materials.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 48 4   Download

 • Vật liệu nanocomposite từ tính chitosan/Fe3O4 được tổng hợp theo hai phương pháp khác nhau. Hạt nano oxide sắt được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa từ dung dịch chứa ion sắt Fe2+ và Fe3+ với dung dịch NH4OH ở 70 °C trong 2 giờ ở điều kiện khí N2. Sau đó, huyền phù chứa hạt nano oxide sắt được nhỏ vào dung dịch chitosan 1 % (w/v) và tiếp tục khuấy 1 giờ để tạo thành nanocomposite từ tính (mẫu CSex).

  pdf6p ironman1234 06-06-2018 52 5   Download

 • Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu tính chất từ và khả năng hấp phụ Pb2+ của các hạt nano Fe3O4 và MnFe2O4 được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa hỗ trợ sóng siêu âm. Cấu trúc tinh thể, hình thái học, kích thước và tính chất từ của mẫu vật liệu được xác định bằng các phép đo phổ nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử phát xạ trường (FESEM) và từ kế mẫu rung (VSM).

  pdf7p vimessi2711 02-04-2019 19 5   Download

 • Hydroxit lớp kẽm mang ức chế ăn mòn 2-benzolhiazolyl-siieeinie axit (LDH- BTSA) được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa. LDH-BTSA chế tạo được phân tích bằng phổ hồng ngoại và kính hiển vi điện tử quét. Hàm lượng BTSA trong LDH-BTSA được xác định bằng phổ UV-VIS. Sự giải phóng BTSA từ LDH-BTSA trong dung dịch NaCl 3% và Na2S04 3% vàn hỗn hợp cồn/ nước được nghiên cứu. Kết quả thu được cho thấy hàm lượng BTSA trong LDH-BTSA là 32,2%.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 40 2   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung về ứng dụng các hạt nano từ tính trong điều trị ung thư, các phương pháp tổng hợp vật liệu ferrite, tổng hợp cobalt ferrite pha tạp kẽm bằng phương pháp đồng kết tủa và khả năng sinh nhiệt của các hạt nano từ tính. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nutifooddau 18-01-2019 38 4   Download

 • Bài báo này thông báo kết quả tổng hợp và nghiên cứu các phức chất của gadolini (Gd), tecbi (Tb), dysprosi (Dy) với L- Tyrosin. Các phức chất của gadolini, tecbi, dysprosi với L- Tyrosin tỷ lệ mol 1: 3 đã được tách ra ở dạng rắn bằng phương pháp đồng kết tủa. Bằng các phương pháp phân tích nguyên tố, phân tích nhiệt và quang phổ hồng ngoại đã xác định được các phức chất có thành phần là Ln(Tyr)3.3H2O (Ln: Gd, Tb, Dy). Phức rắn tổng hợp được kém bền nhiệt, mỗi phân tử Ltyrosin liên kết với Ln3+ qua nguyên tử nitơ của nhóm amin – NH2 và qua nguyên tử oxi của nhóm cacboxyl – COO- .

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 24 0   Download

 • Tổng hợp Vật liệu là một công việc tiến hành thường xuyên trong các phòng thí nghiệm Hoá chất rắn, Vật lý chất rắn,... Tài liệu nhỏ này nhằm cung cấp một số nét cơ bản về lý thuyết phản ứng giữa các pha rắn ở nhiệt độ cao là kiến thức rất cần thiết lúc bắt tay vào tiến hành tổng hợp vật liệu, đồng thời giới thiệu một cách sơ lược có tính chất gợi ý các phương pháp tổng hợp vật liệu khác nhau....

  pdf92p binhminhxanh_1988 13-10-2010 346 125   Download

 • Mục tiêu của luận án là Tổng  hợp  được  oxit  phức  hợp  cấu  trúc  spinel  Cu1,5Mn1,5O4 bằng phương pháp đồng kết tủa; tổng  hợp  được  màng  Ppy  và  Ppy(Cu1,5MnO1,5 4)/Ppy  trên  điện  cực  nền; xác định được chế độ tối ưu cho quá trình xử lý các hợp chất hữu cơ họ AZO trong nước thải dệt nhuộm; nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm của một số cơ sở dệt nhuộm bằng hiệu ứng Fenton điện hoá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của luận án.

  pdf156p tsmttc_008 04-09-2015 133 36   Download

 • Nhằm góp phần tìm kiếm phương pháp điều chế vật liệu quang SrB4O7 trong điều kiện nhiệt độ thấp, các tác giả dùng phương pháp đồng kết tủa với các tác nhân khác nhau để điều chế stronti tetraborat SrB4O7 và khảo sát sự hình thành của vật liệu quang này ở các chế độ nung khác nhau.

  doc5p thiendiadaodien_5 08-01-2019 15 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu và chế tạo vật liệu bột và màng ZnS:Cu,Al nhằm tìm hiểu và chế tạo bột ZnS:Cu, AI bằng phương pháp đồng kết tủa, chế tạo mẫu màng bằng phương pháp phun tĩnh điện; nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ chế tạo đến một số tính chất của vật liệu như cấu trúc tinh thể, kích thước hạt và đặc biệt là tính chất quang, cụ thể là ảnh hưởng của nhiệt độ ủ mẫu bột, nhiệt độ đế của mẫu màng; tìm ra cơ chế làm giảm kích thước hạt đến kích thước nano.

  pdf70p langtuthangpro 04-07-2014 160 49   Download

 • Các phương pháp xử lý nước nhiễm Asen: Hấp phụ trên một số vật liệu vô cơ, trao đổi trên nhựa ionitl phương pháp kết tủa... Lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Hàm lượng Sunfat, Clo, tổng lượng cặn tan của nước (vì nồng độ của Asen là rất nhỏ so với các ion khác), pH và thế oxy hóa khử của môi trường nước. Về lý thuyết, cả 3 quá trình hấp phụ, trao đổi ion và kết tủa đều không có khả năng xử lý triệt để As (III) mà chỉ loại bỏ được As (V).

  pdf5p lalala05 30-11-2015 84 13   Download

 • Với mục đích tách và làm giàu Eu từ hỗn hợp đất hiếm bằng phương pháp khử-kết tủa, trong công trình này tác giả nghiên cứu sự ảnh hưởng của các điều kiện khử và điều kiện kết tủa để tách loại Eu như độ axit, nồng độ, tốc độ dòng của dung dịch đầu, nồng độ của tác nhận kết tủa và thời gian kết tủa được nghiên cứu để tìm các điều kiện tối ưu.

  pdf5p uocvong04 24-09-2015 43 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
738 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp đồng kết tủa
p_strCode=phuongphapdongkettua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản