intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp RSA

Xem 1-20 trên 32 kết quả Phương pháp RSA
 • Nội dung của luận văn bao gồm: Chương 1: Trình bày cơ sở toán học của xác thực điện tử, số nguyên tố, số học modulo, các phương pháp kiểm tra số nguyên tố. Chương 2: Phân tích các hệ mật mã được sử dụng trong xác thực điện tử: hệ mật RSA và các biến thể, hệ mật AES, hàm băm SHA-1, SHA-2, SHA-3. Chương 3: Trình bày các vấn đề về xác thực điện tử. Xác thực dữ liệu, xác thực thực thể và xác thực hai yếu tố. Chương 4: Trình bày các vấn đề về giao dịch hành chính điện tử.

  pdf100p tomjerry001 18-10-2021 2 1   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp giấu tin thích nghi trên video. Thông tin mật được mã hóa bởi thuật toán RSA (Rivest - Shamir - Adleman) với khóa công khai từ người nhận cung cấp sau đó nhúng vào vùng các đối tượng chuyển động của video chứa.

  pdf7p vijihyo2711 25-09-2021 4 0   Download

 • Luận văn này nghiên cứu một số vấn đề bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây và phương pháp khắc phục. Từ đó đi sâu tìm hiểu phương pháp bảo vệ dữ liệu đã lưu trữ bằng các thuật toán mã hóa AES và RSA. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p heavysweetness 04-08-2021 36 10   Download

 • Bài nghiên cứu này trình bày hệ mật mã RSA, phân tích các phương pháp tấn công vào hệ mật RSA. Sau đó xây dựng và cài đặt thuật toán thử nghiệm một phương pháp tấn công vào RSA. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của luận văn này.

  pdf70p heavysweetness 04-08-2021 19 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu tổng quan về vấn đề an toàn hệ mật RSA, các phương pháp tấn công RSA phổ biến hiện nay. Từ đó đi sâu nghiên cứu đề xuất một phương pháp tấn công RSA mới, không dựa trên bài toán phân tích nhân tử. Nghiên cứu xây dựng phần mềm giải pháp và thực nghiệm, đánh giá. Mời các bạn tham khảo!

  pdf90p generallady 24-07-2021 9 2   Download

 • Luận văn nghiên cứu hệ thống lý thuyết liên quan đến ẩn mã và ảnh số phục vụ cho việc giấu tin trong dữ liệu đa phương tiện. Tìm hiểu và đánh giá phương pháp ẩn mã dựa trên kỹ thuật LSB kết hợp với thuật toán mã hóa khóa công khai RSA, từ đó xây dựng một phần mềm để giấu thông điệp dạng text vào trong ảnh Bitmap 24 bit. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p generallady 24-07-2021 15 2   Download

 • Trong hệ mật mã khóa công khai RSA, tính an toàn của hệ mật phụ thuộc chủ yếu vào việc đảm bảo tính an toàn của khóa bí mật, nên nó thường được lưu trong thiết bị lưu khóa bảo mật PKI Token. Trong bài viết này, nhóm tác giả giới thiệu giải pháp sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token.

  pdf8p vivirginia2711 09-12-2020 31 3   Download

 • Bài viết đề xuất một thuật toán mã hóa và xác thực bản tin bằng khóa sử dụng một lần. Đây là phương pháp dựa trên sự kết hợp của phương thức xử lý mã OTP và mã khối, sử dụng hàm băm SHA256 để sinh khóa OTP ban đầu và thuật toán AES để sinh khóa OTP tiếp theo cho mỗi khối dữ liệu 256 bit. Thuật toán này sẽ tăng tốc độ mã hóa và giải mã, tăng tính bảo mật, giảm độ dài khóa bí mật, đồng thời thuật toán còn xác thực được nội dung và tác giả của bản tin và bảo mật được khóa ban đầu nhờ hệ mật khóa công khai RSA.

  pdf6p quenchua9 20-11-2020 27 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký mới dựa trên bài toán khai căn trên vành Zn hay còn gọi là bài toán RSA. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf6p kequaidan8 02-11-2020 65 11   Download

 • Trình bày mã hóa thông tin, trao đổi thông tin theo phương pháp mã hóa; hệ thống mã hóa RSA, sơ lược về hệ thống mã hóa khóa công khai RSA, tính bảo mật, các vấn đề đặt ra trong thực tế ứng dụng của hệ mã hóa RSA.

  pdf3p 0868975319 26-09-2020 570 21   Download

 • Bài viết đã phát triển thuật toán giải bài toán RSA thành thuật toán phân tích modulo N của hệ mật RSA hiệu quả trong trường hợp chỉ cần ord hoặc q ord e đủ nhỏ. Với phát triển trên đề xuất bổ sung thêm một tiêu chuẩn cho tham số E cùng với việc tìm các tham số nguyên tố kiểm tra được thỏa mãn tiêu chuẩn đã đưa ra cho hệ mật RSA.

  pdf6p minhxaminhyeu4 15-07-2019 20 0   Download

 • Nội dung của luận văn "Các phương pháp tấn công chữ ký số: RSA, ELGAMAL, DSS" gồm các chương: Chương 1. Trình bày một số khái niệm cơ bản, chương 2. Tìm hiểu các phương pháp tấn công chữ ký số, chương 3. Xây dựng thư viện tính toán số lớn, chương 4. Thử nghiệm chương trình tấn công. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p hanh_tv26 03-04-2019 44 7   Download

 • Mục tiêu của những kẻ tấn công các sơ đồ chữ ký chính là việc giả mạo chữ ký, điều này có nghĩa là kẻ tấn công sẽ sinh ra được chữ ký của người ký lên thông điệp, mà chữ ký này sẽ được chấp nhận bởi người xác nhận. Trong thực tế, các hành vi tấn công vào chữ ký số hết sức đa dạng. Đây cũng chính là vấn đề được nghiên cứu trong luận văn "Các phương pháp tấn công chữ ký số: RSA, ELGAMAL, DSS" này.

  pdf25p hanh_tv26 03-04-2019 27 0   Download

 • Bài viết trình bày đề xuất về một thuật toán sinh khóa RSA chứa backdoor đối xứng tuân thủ điều kiện “lỏng” về tham số khóa theo chuẩn FIPS 186-4. Thuật toán đề xuất dựa trên sự cải tiến thuật toán backdoor trong sinh khóa RSA tại mục 3 trong với các tham số đầu vào và đầu ra thỏa mãn chuẩn FIPS 186-4.

  pdf9p comamngo1902 30-03-2019 16 0   Download

 • Trong bài báo này chúng tôi khảo sát phương pháp mã hóa khóa công khai dựa vào định lý số dư Trung Hoa và phương trình ma trận trong quá trình phát sinh khóa, mã khóa và giải mã do Baocang WANG và Yongzhuang WEI, Yupu HU đưa ra năm 2009 [1] và cùng với các nội dung cần cải tiến sau đây: phát sinh nhanh các ma trận khóa, phát sinh nhanh khóa, hiện thực và so sánh với phương pháp gốc và với RSA.

  pdf9p quaymax4 05-09-2018 51 2   Download

 • Bài báo này mô tả phương pháp sinh ngẫu nhiên các số nguyên tố mạnh để sử dụng trong các hệ mật mã công khai và chữ ký số dựa trên RSA. Cụ thể, thuật toán Rabin-Miller và thuật toán Gordon sẽ được trình bày một cách chi tiết.

  pdf6p bautroibinhyen17 13-02-2017 154 9   Download

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống - Chủ đề 4 trang bị cho người học những hiểu biết về mã hóa bất đối xứng. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Mã hóa khóa công cộng, phương pháp RSA, phương pháp mã hóa RSA, một số phương pháp tấn công RSA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p youcanletgo_04 15-01-2016 66 6   Download

 • Bài giảng An toàn bảo mật hệ thống - Chủ đề 6 trình bày những kiến thức về chữ ký điện tử. Thông qua chủ đề này người học có thể tìm hiểu: Mục tiêu của chữ ký điện tử (Digital Signature), phân loại chữ ký điện tử, phương pháp RSA, phương pháp DSA. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p youcanletgo_04 15-01-2016 59 9   Download

 • Chương 4 giới thiệu với người học về mã hóa công khai RSA. Nội dung chính trong chương này gồm: Mô hình mã hóa công khai; mã hóa công khai RSA; bảo mật, chứng thực, không thể từ chối trong RSA; phương pháp trao đổi khóa. Mời các tham khảo.

  ppt26p youcanletgo_02 04-01-2016 102 17   Download

 • Mục tiêu của chương 4 Các phương pháp mã hoá hiện đại thuộc bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin trình bày về các nội dung chính: các loại hệ thống mã hoá, chuẩn mã hoá dữ liệu DES và các biến thể, chuẩn mã hoá cấp cao AES và hệ thống mã hoá công khai RSA.

  pdf40p fast_12 25-06-2014 135 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp RSA
p_strCode=phuongphaprsa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2