intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp tổng hợp nano đồng

Xem 1-20 trên 86 kết quả Phương pháp tổng hợp nano đồng
 • Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Tổng hợp Nano đồng" có nội dung trình bày sau: tổng quan (tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, giới thiệu về hạt nano đồng, các tính chất của hạt nano đồng, ứng dụng của nano đồng, một số phương pháp xác định tính chất của nano đồng), phương pháp nghiên cứu (cơ sở chọn đề tài, chọn tác chất, trình tự khảo sát, dụng cụ và hóa chất, quy trình tổng hợp).

  ppt47p yeusachvn 08-09-2014 305 88   Download

 • Khoa học nano: là ngành khoa học nghiên cứu về các hiện tượng và sự can thiệp vào vật liệu tại các quy mô nguyên tử, phân tử và đại phân tử. Công nghệ nano là phân tích đặc trưng, chế tạo và ứng dụng các cấu trúc, thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng và kích thước trên quy mô nano mét.

  ppt47p narutothief 13-10-2013 204 54   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung về ứng dụng các hạt nano từ tính trong điều trị ung thư, các phương pháp tổng hợp vật liệu ferrite, tổng hợp cobalt ferrite pha tạp kẽm bằng phương pháp đồng kết tủa và khả năng sinh nhiệt của các hạt nano từ tính. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nutifooddau 18-01-2019 60 4   Download

 • Nano TiO2 dạng ống được tổng hợp từ TiO2 thương mại bằng phương pháp thủy nhiệt từ huyền phù TiO2 thương mại trong NaOH đậm đặc lần đầu tiên được tổng hợp thành công tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Sản phẩm thu được có cấu trúc dạng nano ống đồng nhất. Các tính chất đặc trưng của TiO2 nanotubes (TNT) được đánh giá bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: nhiễu xạ tia X (XRD), hấp phụ đẳng nhiệt N2 ở 77K và xác định bề mặt riêng theo lý thuyết BET, kính hiển vi điện tử quét...

  pdf6p dq_vinh 16-10-2012 251 72   Download

 • Nghiên cứu bề mặt siêu kị nước là một đề tài rất được quan tâm hiện nay. Trong các phương pháp tổng hợp thì phương pháp ngâm là phương pháp thân thiện môi trường, đơn giản mà hiệu quả đáng kể trong việc tạo bề mặt gồ ghề để gia tăng tính ghét nước. Khảo sát xử lý hợp kim nhôm và bọt đồng ngâm trong axit stearic (STA) với hàm lượng 5mmol/L đã tạo bề mặt nhôm, đồng một góc tiếp xúc của nước là 154 độ, 156 độ . Cấu trúc vật liệu phân tầng micro-nano với hình thái là các cụm, hốc hay ống trụ tạo điều kiện cho không khí chiếm chỗ nên làm cho tính dính ướt kém đi.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 67 4   Download

 • Luận án nghiên cứu tổng hợp nano oxit hỗn hợp chứa sắt hệ (Fe-Ti, Fe-Nd, Fe-Mn) bằng phương pháp đốt cháy gel polivinyl ancol (PVA), nghiên cứu khả năng hấp phụ As trên vật liệu tổng hợp và ứng dụng để xử lý asen trong nước sinh hoạt, với mục đích đóng góp một cách hệ thống vào lĩnh vực nghiên cứu vật liệu nano, ứng dụng vào thực tiễn xử lý asen trong nước sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p lovivivi000 22-12-2016 51 3   Download

 • Vật liệu nano vàng dạng hình sao được tổng hợp thông qua phương pháp khử một giai đoạn không tạo mầm trung gian, với chất bảo vệ là chitosan, đóng vai trò vừa là chất bảo vệ vừa là tác nhân định hướng. Bài viết khảo sát các thành phần phản ứng, hướng đến điều khiển hình dạng và kích thước của các hạt nano vàng dạng sao được tạo thành.

  pdf7p cothumenhmong8 05-11-2020 7 0   Download

 • Bài viết này mô tả quá trình tổng hợp coban ferrite (CoFe2O4) bằng cách sử dụng khuôn carbonate cầu được điều chế từ dung dịch glucose, sau đó là xử lý nhiệt. Vật liệu tổng hợp được đặc trưng bằng phương pháp quang phổ tia X phân tán năng lượng (EDX), hiển vi điện cực quét (SEM), từ kế mẫu rung (VSM), nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ tia X (XPS), hấp thụ nitơ / đường đẳng nhiệt giải hấp và quang phổ tử ngoại khả kiến (UV– Vis).

  pdf10p nguaconbaynhay9 03-12-2020 4 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát cấu trúc, tính chất của vật liệu Nano NiFe2O4 tập trung tìm hiểu về cách tổng hợp vật liệu Nano NiFe2O4 bằng phương pháp lòng trắng trứng; đồng kết tủa. Mời các bạn tham khảo khóa luận nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf53p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 85 10   Download

 • Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu tổng hợp nano bạc sử dụng tác nhân khử là đường glucozơ và NaBH4, khảo sát quá trình tổng hợp đồng thời cả hai tác nhân khử. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tổng hợp nano bạc như nồng độ AgNO3, nồng độ dung dịch NH3, nồng độ.

  pdf4p vicapital2711 02-08-2019 47 5   Download

 • Trong công trình này, nano Ag/CuO được tổng hợp từ bạc nitrat, đồng nitrat, và natricacbonat theo phương pháp đồng kết tủa và phương pháp tẩm với các tỉ lệ khối lượng khác nhau của sản phẩm Ag:CuO là (0:100), (2:100), (6:100) và (10:100). Đánh giá đặc tính cấu trúc tinh thể của sản phẩm bằng phương pháp XRD và SEM đồng thời khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của chúng với chủng Escherichia coli bằng phương pháp khối thạch.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 49 1   Download

 • Trong bài viết này, hạt nano beta-cyclodextrin–alginate–artesunate đã được tổng hợp với kích thước từ 20nm – 80nm, kích thước hạt khá đồng đều ứng dụng làm tăng khả năng dẫn truyền thuốc. Đặc điểm hình thái và cấu trúc của hạt nano được xác định bằng SEM và TEM. Bằng phương pháp sắc ký bản mỏng TLC, vị trí vết của mẫu chuẩn artesunate và mẫu thử nano beta-cyclodextrin–alginate–artesunate ngang bằng nhau, chứng tỏ được sự có mặt của artesunate trong mẫu nano tổng hợp được.

  pdf7p visasuke2711 02-05-2019 20 0   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu tổng hợp nano bạc trong dung dịch bằng phương pháp khử quang hoá. Đối tượng và phương pháp: Dùng ethylhydroxyl celolose (HEC) làm tác nhân khử, đồng thời là chất ổn định dung dịch nano bạc.

  pdf7p viamman2711 07-08-2020 5 0   Download

 • Trong bài viết này, sợi nano bạc đã được tổng hợp bằng phương pháp polyol dưới tác động của siêu âm. Đã xác định được nồng độ tối ưu của polyvinyl pyrolidone cho quá trình chế tạo dung dịch. Sản phẩm sợi nano được khảo sát bằng kỹ thuật XRD, SEM và UV-Vis. Dung dịch dẫn điện có điện trở thấp, bám dính tốt, tính linh hoạt cao và ổn định nhiệt. Dung dịch này đã được sử dụng để chế tạo màng dẫn điện. Sản phẩm có thể mở ra một hướng mới cho các ứng dụng công nghệ sau này.

  pdf7p kequaidan11 16-04-2021 0 0   Download

 • Hạt nano ôxít sắt từ bọc SiO2 được tổng hợp theo phương pháp đồng kết tủa với phân tử hình cầu có kích thước hạt khoảng 20 nm, độ từ hóa bão hòa khá cao (khoảng 57 emu/g). Hạt nano từ (Fe3O4/SiO2) được phủ lớp vỏ GPTMS tăng cường khả năng kết dính của hạt với các kháng thể để góp phần chẩn đoán sớm và chính xác các bệnh ung thư nhầm điều trị bệnh được hiệu quả hơn.

  pdf9p sunshine_7 23-07-2013 155 37   Download

 • Trong bài báo này, tác giả giới thiệu một số kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu YFeO3 kích thước nanomet bằng phương pháp đồng kết tủa các cation Y3+ và Fe3+ trong nước sôi với tác nhân kết tủa là dung dịch nước amoniac cho vào khi còn nóng và trong nước lạnh, đồng thời khảo sát sự thay đổi từ tính của vật liệu thu được theo nhiệt độ nung.

  pdf10p nganga_03 21-09-2015 205 32   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hóa vô cơ: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Nano La1-xSrxFeO bằng phương pháp đồng kết tủa tập trung nghiên cứu về vật liệu Nano; phương pháp đồng kết tủa điều chế vật liệu Nano Oxit; cấu trúc tinh thể của vật liệu Perovskite Abo3; phương pháp phân tích khối lượng nhiệt; phương pháp nhiễu xạ tia X; kính hiển vi điện tử quét; phương pháp đo độ từ hóa.

  pdf40p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 157 22   Download

 • Là phương pháp lợi dụng nhiệt phát ra từ khả năng tự cháy của phản ứng do các chất đầu đều có khả năng tự cháy ở nhiệt độ thấp (150-500oC) để tạo ra nhiệt độ cao (1000-1500oC) mà không cần cung cấp thêm năng lượng từ bên ngoài. Dễ điều khiển kích thước hạt, độ đồng đều. Chi phí thấp, không đòi hỏi thiết bị phức tạp, thuận lợi về mặt năng lượng nên thuận lợi cho việc điều chế ở quy mô lớn....

  ppt19p phamhai199 26-05-2011 132 21   Download

 • Các hạt nanô oxít sắt siêu thuận từ với lớp phủ bề mặt thích hợp có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: tăng độ tương phản của hình ảnh trong kỹ thuật chúp ảnh cộng hưởng từ, làm tác nhân phân phối thuốc cho cơ thể trong y sinh học. Bằng phương pháp tổng hợp hóa keo, các hạt nanô oxít sắt với kích thước từ 10-15mm đã được tạo thành. Sử dụng diethyleneglycol (DEG), chúng tôi đã tạo ra một hệ keo bền với sự phân tán đồng đều các hạt sắt, có độ từ hóa bão hòa cao trên 60emu/g và ổn định trong thời gian dài.

  pdf3p uocvong01 24-09-2015 93 12   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính Lafeo3 bằng phương pháp đồng kết tủa" tổng hợp vật liệu nano LaFeO3 bằng phương pháp đồng kết tủa thông qua giai đoạn thủy phân các cation La(III) và Fe(III) trong nước sôi. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf7p kietc58 09-06-2016 145 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp tổng hợp nano đồng
p_strCode=phuongphaptonghopnanodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2