intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương trình sóng của electron

Xem 1-20 trên 34 kết quả Phương trình sóng của electron
 • Nghiên cứu sử dụng phương pháp phương trình động lượng tử cho electron để thành lập biểu thức của hệ số hấp thụ sóng điện từ do tương tác electron-phonon trong dây lượng tử. Biểu thức giải tích thu được là tường minh và có thể áp dụng cho các dây lượng tử với các dạng thế giam giữ khác nhau.

  pdf9p vistephenhawking 26-04-2022 4 0   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu chuyển động của electron ion hóa từ nguyên tử Rydberg trong trường laser xung cực ngắn" với mục tiêu đưa ra lời giải thích chi tiết bằng mô hình cổ điển sự hình thành công thức vị trí điểm dừng phổ HHG được tạo ra từ quá trình tương tác giữa laser xung cực ngắn với nguyên tử Rydberg ở trạng thái chồng chập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p nottinghill 12-08-2021 3 1   Download

 • Bài viết trình bày việc sử dụng phần mềm mô phỏng dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để nghiên cứu cộng hưởng plasmon bề mặt (SPR) trên cấu hình Kretschmann với lăng kính được phủ vàng kim loại. Đã xác định được rằng, tại bước sóng 632,8 nm bề dày tối ưu của lớp vàng là 50 nm và hệ số phản xạ đạt cực tiểu tại góc tới 43,8 độ .

  pdf14p vijichoo2711 30-05-2021 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu lý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích cho dây lượng tử hình trụ với hố thế vô hạn, dây lượng tử hình trụ với hố thế parabol, dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế vô hạn. Xây dựng phương trình động lượng tử cho hệ bán dẫn một chiều, từ đó tính mật độ dòng điện không đổi xuất hiện trong hiệu ứng quang kích thích với hai loại tương tác là: tương tác electron – phonon âm và tương tác electron – phonon quang.

  pdf19p acacia2510 11-05-2021 5 0   Download

 • Luận án đã dẫn ra phương trình động lượng tử cho hàm phân bố electron trong hố lượng tử, siêu mạng hợp phần, siêu mạng pha tạp, dây lượng tử hình trụ, dây lượng tử hình chữ nhật khi có mặt bức xạ laser, điện trường không đổi, từ trường mạnh hoặc sóng điện từ phân cực thẳng và có kể đến sự giam cầm của phonon. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf124p capheviahe29 17-03-2021 9 2   Download

 • Chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của pha ban đầu (CEP) của laser lên vị trí điểm dừng của phổ sóng điều hòa bậc cao phát ra từ nguyên tử hydro ở trạng thái cơ bản 1s và trạng thái chồng chập của nguyên tử Rydberg. Mục tiêu của bài báo này là khảo sát và giải thích sự ảnh hưởng của CEP của laser lên điểm dừng của phổ HHG.

  pdf13p vihercules2711 20-03-2019 27 1   Download

 • Chúng tôi nghiên cứu lí thuyết về ảnh hưởng của phân cực động lõi-electron lên sự phát xạ sóng điều hòa bậc cao của phân tử đối xứng CO2 bằng cách giải số phương trình Schrӧdinger phụ thuộc thời gian trong gần đúng một electron hoạt động. Dựa vào việc phân tích quy luật từ tốc độ ion hóa, ảnh hưởng của phân cực động lõi-electron được dự đoán là làm thay đổi không đáng kể cường độ HHG của phân tử CO2.

  pdf7p vihercules2711 20-03-2019 26 0   Download

 • Cấu hình của các trạng thái electron của các cluster VGen –/0 (n = 1-2) được xác định dựa vào hàm sóng tính được theo phương pháp CASSCF. Năng lượng của các trạng thái electron được tính bằng phương pháp CASPT2. Các thông số cấu trúc hình học và năng lượng tương đối của các trạng thái electron cơ bản và kích thích được xác định. Năng lượng tách electron ADE (adiabatic detahment energy) và VDE (vertical detachment energy) của các quá trình tách electron ra khỏi cluster anion được báo cáo.

  pdf6p trangcham1896 20-12-2018 28 0   Download

 • Sóng điều hòa bậc cao là một trong những công cụ để khảo sát và thu nhận thông tin cấu trúc động của nguyên tử, phân tử. Trong gần đúng một electron hoạt động, chúng tôi mô phỏng sóng điều hòa bậc cao của phân tử CO2 tương tác với laser xung cực ngắn, cường độ cao bằng cách giải số phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian.

  pdf12p danhvi10 22-11-2018 45 0   Download

 • Nội dung bài viết là ể khảo sát và thu nhận thông tin cấu trúc động của nguyên tử, phân tử. Trong gần đúng một electron hoạt động, chúng tôi mô phỏng sóng điều hòa bậc cao của phân tử CO2 tương tác với laser xung cực ngắn, cường độ cao bằng cách giải số phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian. Sử dụng hiệu ứng giao thoa electron trong phổ sóng điều hòa bậc cao, chúng tôi tiến hành trích xuất thông tin khoảng cách liên hạt nhân của phân tử CO2 với độ chính xác cao.

  pdf12p tieuthi3006 16-03-2018 60 0   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi trình bày phổ năng lượng của nguyên tố Kali và Canxi với độ chính xác khá cao. Phương pháp Hartree-Fock tương đối tính kết hợp với những hiệu chỉnh đã được bao gồm trong tất cả các bậc của tương tác Coulomb sử dụng giản đồ Feynman và phương pháp thế. Bên cạnh đó, phương pháp lí thuyết nhiễu loạn cho hệ nhiều hạt được kết hợp với tương tác cấu hình để xây dựng hàm sóng nhiều electron cho những electron ngoài vỏ và bao gồm sự tương quan lõi-vỏ.

  pdf7p tieuthi3006 16-03-2018 61 2   Download

 • Chương 5: Lý thuyết lượng tử của nguyên tử hydro. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phương trình Schrodinger, lời giải bằng phương pháp tách biến, hàm sóng toàn phần, các kết luận, kim loại kiềm, momen động lượng và momen từ, hiệu ứng Zeeman, spin của electron, bảng phân loại tuần hoàn. Mời các bạn tham khảo.

  pdf44p nhanmotchut_1 04-10-2016 81 15   Download

 • Tài liệu Cấu tạo nguyên tử và tính chất giới thiệu những cơ sở vật lý nghiên cứu cấu tạo nguyên tử, hàm sóng và phương trình sóng của electron, obitan nguyên tử - hình dạng các obitan nguyên tử, nguyên tử nhiều electron, cấu tạo hạt nhân nguyên tử - đồng vị, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

  pdf24p binh_k4hoa 29-04-2014 183 22   Download

 • Nhiễu tán xạ Rayleigh kép DRS:Tương đương với 2 hiện tượng tán xạ đơn: Một tán xạ phản xạ và một tán xạ tới Khuếch đại tự phát (ASE) truyền trong hướng nghịch sẽ được phản xạ lại trong hướng thuận nhờ DRS. Nhiễu do thời gian sống của electron tại trạng thái kích thích ngắn Nhiễu phát xạ tự phát ASE Nhiễu do bước sóng ánh sáng bơm và ánh sáng tín hiệu gần nhau

  ppt19p nguyenan122 15-09-2013 159 30   Download

 • Sau khi nêu ra phương trình, ta sẽ thảo luận một vài vấn đề liên quan Sau đó, ta sẽ chứng mimh rằng trong trường hợp electron có năng lượng thấp thì từ phương trình chuyển động tương đối tính (phương trình Dirac trong điện - từ trường) có thể rút ra phương trình Pauli,

  ppt14p huvod2006 26-05-2013 66 8   Download

 • Bây giờ ta áp dụng phương trình Pauli để giải quyết một số bài toán về chuyển động của electron và nguyên tử hydrogen trong một vài dạng từ trường đặc biệt Bài toán tổng quát về chuyển động trong điện – từ trường sẽ được xem xét sau ..

  ppt24p huvod2006 26-05-2013 55 8   Download

 • Bây giờ ta áp dụng phương trình Pauli để giải quyết một số bài toán về chuyển động của electron và nguyên tử hydrogen trong một vài dạng từ trường đặc biệt Bài toán tổng quát về chuyển động trong điện – từ trường sẽ được xem xét sau

  ppt24p huvod2006 26-05-2013 63 8   Download

 • Cái gì sẽ xảy ra, nếu có nhiều hơn một electron? một hạt nhân có điện tích +2e sẽ thu hút hai electron. vì mang điện tích cùng dấu hai electron đẩy lẫn nhau. Rất khó giải chính xác phương trình Schrödinger do tính phức tạp của các thế tương tác. Có thể hiểu được các kết quả thực nghiệm mà không cần tính cụ thể các hàm sóng của nguyên tử nhiều electron bằng cách áp dụng các điều kiện biên và quy tắc lựa chọn....

  pdf0p manh_1993 13-01-2013 129 29   Download

 • Trong đời sống, rau xanh luôn là nguồn thực phẩm cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, ở Thái Nguyên nói riêng và trên cả nước nói chung, vấn đề làm thế nào để có rau xanh an toàn (rau sạch) đã và đang được đặt ra. Trên thực tế, do trình độ và chạy theo lợi nhuận nên việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, diệt cỏ,chất thải cuả các nhà máy,khu công nghiệp đã dẫn đến sự ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước và bầu khí quyển. Do đó rau xanh có thể bị nhiễm một...

  pdf0p qsczaxewd 19-09-2012 93 23   Download

 • Bài giảng cung cấpcho người học một hệ thống kiến thức cơ bản về cấu tạo các chất hóa học, về sự tương tác và cách thức vận động của chúng trong tự nhiên. Từ đó giúp cho sinh viên nắm được một số quy luật về sự vận động của các chất, dự đoán các khả năng, chiều hướng và giới hạn của các quá trình hóa học, những hiện tượng kèm theo cũng như những yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm các quá trình đó. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf146p tanaca 26-08-2012 462 139   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương trình sóng của electron
p_strCode=phuongtrinhsongcuaelectron

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2