intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ quản lý kinh t

Xem 1-20 trên 268 kết quả Quan hệ quản lý kinh t
 • Đề tài góp phần hệ thống hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2017.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf113p capheviahe30 04-04-2021 5 1   Download

 • Luận văn phân tích một cách có hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng tăng trưởng kinh tế; phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế ở thành phố Yên Bái trong giai đoạn 2014-2016. Qua đó chỉ ra những thành tựu đạt được và những tồn tại hạn chế đặt ra về chất lượng tăng trưởng kinh tế của thành phố Yên Bái.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p capheviahe30 04-04-2021 5 2   Download

 • Tổng công ty áp dụng hình thức quản lý theo phương pháp trực tuyến. Mỗi cán bộ công nhân viên đều được giao quền hạn và phân công nnhiệm vụ rõ ràng cụ thể. Vì vậy, Tổng công ty đã đề ra những quy chế thủ tục làm việc thích hợp thống nhất trong từng khâu, từng bộ phận. Tổng công ty luôn tăng cường việc giám sát các đơn vị cơ sở nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại. Với hệ thống quản lý khá chặt chẽ nên ý thức của cán bộ công nhân viên trong Tổn công ty được đánh giá rất...

  doc12p dinhthao00 14-06-2011 77 14   Download

 • Luận án đặt ra mục tiêu: Hệ thống hoá cơ sở khoa học của QLNN về ĐTMSC. Đánh giá, phát hiện đúng những bất cập của công tác QLNN về ĐTMSC ở Việt Nam thời gian qua và những nguyên nhân của những bất cập đó. Đưa ra một cơ sở khoa học về quan điểm, định hướng hoàn thiện và những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác QLNN về ĐTMSC ở Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

  pdf170p minhxaminhyeu1 06-05-2019 60 11   Download

 • HACCP nghĩa là hệ thống phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát trọng yếu. Nó là sự tiếp cận có tính khoa học, hợp lý và có tính hệ thống cho sự nhận biết, xác định và kiểm soát mối nguy hại trong chế tạo, gia công, sản xuất, chuẩn bị và sử dụng thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn khi tiêu dùng, (tức là nó không cố mối nguy hại không thể chấp nhận cho sức khoẻ). ...

  pdf4p dathao 19-10-2009 463 246   Download

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền Trung nhằm hệ thống các vấn đề về lý luận liên quan đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, làm sáng tỏ khách quan việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp, phân tích thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền Trung, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực miền Trung.

  pdf26p ctrl_12 10-07-2013 600 225   Download

 • Chesley Irving Barnard (1886 – 1961) là người Mỹ. Ông từng học ở trường Mount Hormon, và sau đó ông học kinh tế và quản trị ở Harvard, nhưng ông không được nhận bằng tốt nghiệp vì thiếu điều kiện thí nghiệm khoa học chuyên môn. Về sau, ông đã được bù đắp bằng 7 bằng tiến sĩ danh dự do các trường đại học t ặng vì các công trình nghiên cứu về lý thuyết tổ chức.

  doc18p maibaonam 13-03-2011 1112 168   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của công ty vận tải; phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

  doc158p lehuyhieu91vp 23-05-2014 531 134   Download

 • Tiểu luận Quản trị chất lượng: Tích thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Công Ty DSG Viet Nam nhằm giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, lý do áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại công ty, thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại công ty.

  pdf16p thin_12 25-07-2014 367 87   Download

 • Ý thức, chính trị là sự phản ánh các quan hệ kinh tế - xã hội, phản ánh những lợi ích căn bản và địa vị của các giai cấp và mối quan hệ giữa các giai cấp đó. Giáo dục tƣ tƣởng chính trị, đạo đức là giáo dục cho ngƣời học có ý thức về chính trị, ý thức về pháp luật, ý thức đạo đức. Đây là hoạt động có tổ chức có mục đích có kế hoạch của nhà giáo dục nhằm chuyển hóa những chuẩn mực giá trị tƣ tƣởng chính trị, đạo đức và...

  pdf109p muathi2013 18-05-2013 127 58   Download

 • Ngày nay, quốc tế hoá, toàn cầu hoá đang là xu thế chung của nhân loại, không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà ế thế giớivẫn có thể phồn vinh được. Trong bối cảnh đó, thương mại quốc tế là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nên kinh t, phát huy những lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến...

  doc79p phamhain813 29-03-2010 159 54   Download

 • Đề tài góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý thuyết về quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; khái quát một số đặc thù của quản trị rủi ro trong lĩnh vực công nghệ cao và môi trường làm việc hợp tác quốc tế; đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tại doanh nghiệp nghiên cứu.

  pdf90p dledangnguyen 04-06-2017 152 51   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu bộ linh kiện xe máy tại công ty quan hệ quốc tế và đầu t sản xuất - ciri', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p kimku10 09-09-2011 169 49   Download

 • Phá sản là thủ tục thanh toán nợ đặc biệt đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Luật phá sản năm 2004 qui định khái niệm “lâm vào tình trạng phá sản”: Doanh nghiệp, Hợp tác xã không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản (Đ3)

  ppt28p trada85 18-01-2013 240 51   Download

 • Nếu so sánh với các đối tác khác thì Trung Quốc là một đối tác thuộc loại đặc biệt của Việt Nam xét về mặt lịch sử, về địa lý và văn hóa. Về địa lý, Việt Nam - Trung Hoa có đặc điểm “núi liền núi, sông liền sông”. Về văn hóa, giữa hai n-ớc có nhiều điểm t-ơng đồng. Về lịch sử, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là mối quan hệ truyền thống lâu đời. Ngày nay, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đ-ợc Chủ tịch Hồ Chí...

  pdf3p gaunau123 27-11-2011 156 43   Download

 • Các Guild Nhà văn của Mỹ, phương Tây hiện đang tìm kiếm ứng viên đủ tiêu chuẩn với tuyệt vời bằng văn bản và truyền thông kỹ năng cho vị trí của Media Manager Quan hệ tại Sở Nội vụ công cộng. vị trí này chịu trách nhiệm quản lý quan hệ báo chí bên ngoài cho các Guild. Các Media Manager là một quan hệ toàn thời gian, miễn vị trí với những lợi ích tuyệt vời. Bồi thường xứng với kinh nghiệm. Các mức lương cho vị trí này là $ 56,493 - $ 75,524 / năm. Dưới sự giám sát chung của Giám...

  pdf2p cuulongvhit 23-02-2011 108 22   Download

 • Luận án đặt ra mục tiêu: hệ thống hoá cơ sở khoa học của QLNN về ĐTMSC; đánh giá, phát hiện đúng những bất cập của công tác QLNN về ĐTMSC ở Việt Nam thời gian qua và những nguyên nhân của những bất cập đó; đưa ra một cơ sở khoa học về quan điểm, định hướng hoàn thiện và những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác QLNN về ĐTMSC ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf170p kequaidan2 11-12-2019 50 21   Download

 • Quản lý tổng hợp lưu vực sông (IRBM) là quá trình phối hợp việc bảo tồn, quản lý và phát triển tài nguyên nước, tài nguyên đất và các tài nguyên khác đối với ngành/lĩnh vực trong một lưu vực sông, nhằm gia tăng tối đa các lợi ích kinh tế và xã hội có được từ việc khai thác và sử dụng TNN, nhưng vẫn đảm bảo được việc bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái nước ngọt....

  pdf47p boy_them_yeu 04-07-2013 95 19   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là dựa trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA và phân tích những tồn tại trong quy trình quản lý, Quản trị dự án đầu tư, tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA nói chung và vốn ODA nói riêng cho đầu tư XDCB.

  pdf120p bautroibinhyen4 27-11-2016 51 17   Download

 • Luận án nghiên cứu, hệ thống hóa và làm sáng tỏ lý luận về kế toán chi phí SX trong mối quan hệ với kiểm soát chi phí về cả hai mặt kế toán quản trị và kế toán tài chính với vai trò là công cụ quan trọng để tăng cường kiểm soát chi phí SX trong các DNXL; nghiên cứu kế toán chi phí SX với vai trò là công cụ quan trọng để tăng cường kiểm soát chi phí của một số quốc gia trên thế giới và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các DNXL Việt Nam.

  pdf269p change06 14-06-2016 56 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ quản lý kinh t
p_strCode=quanhequanlykinht

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2