intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản lý chính sách thuế

Xem 1-20 trên 4166 kết quả Quản lý chính sách thuế
 • Cuốn sách "Chính sách về miễn, giảm thuế và hướng dẫn chi tiết thực hiện nghiệp vụ thuế mới nhất" phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và quy trình quản lý hóa đơn điện tử; Chính sách mới nhất về miễn, giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-01-2022 của Quốc hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf222p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học quốc tế" Chương 3.2: Chính sách thương mại quốc tế, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về cơ cấu thuế quan; Tỷ lệ bảo hộ hiệu quả; Khái quát về tỷ lệ bảo hộ hiệu quả; Hạn ngạch nhập khẩu; Vai trò của hạn ngạch; Phân tích tác động của hạn ngạch nhập khẩu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt67p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nhận thức và sự sẵn lòng chi trả cho thuế du lịch của thế hệ Z tại thành phố Hồ Chí Minh" sử dụng phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu khảo sát về mức độ hiểu biết và sự sẵn lòng chi trả thuế du lịch. Đối tượng được khảo sát là những người trẻ thuộc thế hệ Z đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Họ là những khách hàng tiềm năng của thị trường du lịch, cũng là những người được xem có nhận thức tốt về các vấn đề môi trường, xã hội.

  pdf13p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết trình bày chính sách thuế tài nguyên của một số quốc gia trên thế giới; Phân tích chính sách thuế tài nguyên của một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để hoàn thiện chính sách về thuế tài nguyên tại Việt Nam.

  pdf4p viamancio 04-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hệ thống hóa các chính sách liên quan đến quản lý và phát triển rừng trồng hộ gia đình (HGĐ) được ban hành ở cấp Trung ương (TW) và liên hệ thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích chính sách, kết hợp với khảo sát và phỏng vấn các cán bộ quản lý, các chủ rừng tại địa phương.

  pdf16p viamancio 03-06-2024 3 2   Download

 • Mẫu Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về đơn mẫu tại đây!

  doc3p khanhchi0905 21-05-2024 6 1   Download

 • Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bằng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ UBND tỉnh Kiên Giang, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2022 và thu thập dữ liệu sơ cấp từ 41 đối tượng liên quan đến công tác quản lý thu ngân sách.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 6 1   Download

 • Bài viết này trình bày tổng quan về khu vực kinh tế phi chính thức; phân biệt hoạt động kinh tế phi chính thức với hoạt động kinh tế chưa quan sát được; từ đó làm rõ thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế phi chính thức tại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị về chính sách quản lý thuế đối với khu vực này trong điều kiện chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Quản lý tài chính công - Chương 2: Quản lý thu ngân sách nhà nước, cung cấp những kiến thức như quản lý thu thuế; Quản lý thu phí, lệ phí; Quản lý các khoản thu khác của ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt36p khanhchi2550 10-05-2024 1 0   Download

 • Bài giảng Quản lý thu ngân sách nhà nước - Chương 4: Kiểm toán và đánh giá thu ngân sách nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như Kiểm toán thu ngân sách nhà nước; đánh giá quản lý thu ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Bài viết tập trung khảo cứu, phân tích hoạt động quản lý của Triều Nguyễn đối với thương nghiệp ở các tỉnh ven biển Bắc Kỳ giai đoạn 1802-1884 trên các khía cạnh: tổ chức bộ máy quản lý thương nghiệp từ cấp trung ương đến cấp địa phương, các lệ định cấm trong giao thương, chính sách cùng hoạt động thu mua sản vật và thu thuế thương nghiệp.

  pdf11p gaupanda030 03-05-2024 2 2   Download

 • Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XKNK) là sắc thuế tiêu dùng quan trọng trong hệ thống thuế của các quốc gia, thực hiện vai trò quản lý, điều tiết đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, huy động nguồn thu ngân sách, góp phần thực thi các cam kết và điều ước quốc tế trong hoạt động xuất nhập khẩu. Chính sách thuế XKNK hiện hành ở Việt Nam được thực thi đã đạt được về cơ bản các mục tiêu đề ra khi ban hành, tuy nhiên vẫn còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện.

  pdf13p longtimenosee09 08-04-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam và số thu ngân sách từ hoạt động xuất khẩu nhập khẩu" gồm có 3 nội dung chính sau: Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2023; Số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu; Triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu 6 tháng cuối năm và đảm bảo số thu ngân sách từ hoạt động XNK.

  pdf12p longtimenosee09 08-04-2024 3 1   Download

 • Mục đích tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là nhằm đề xuất hệ thống chính sách và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội.

  pdf81p khanhchi2510 19-04-2024 7 3   Download

 • Bài viết "Đánh giá chính sách pháp luật về giảm thuế suất và gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng trong năm 2023 ở Việt Nam và hàm ý chính sách trong giai đoạn tiếp theo" ngoài phần tóm tắt, giới thiệu, bài viết gồm các nội dung về tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận và khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tukhauquantuong1011 22-04-2024 3 2   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 10 (số 250) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Chính sách thuế với giáo dục đại học ở Việt Nam; Phát triển nguồn nhân lực ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ số; Hoàn thiện chính sách quản lý tài chính bệnh viện trực thuộc các trường đại học y, dược công lập ở Việt Nam; Tiêu chí và mô hình phát triển đại học bền vững: Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội;...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 9 (số 248) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Chống gian lận thuế nhập khẩu - Những vấn đề lý thuyết; Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với quản lý nhà nước về đất đai tại thành phố Hải Phòng; Chính sách làm mượt cổ tức: Bằng chứng thực nghiệm từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt ...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 9 (số 247) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp triển khai giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế phi chính thức tại Việt Nam trong điều kiện chuyển đổi số hiện nay; Xuất khẩu của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới và một số đề xuất trong thời gian tới; Mối quan hệ nhà nước, thị trường và xã hội tr...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 03 (236) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp và kiến nghị quản lý kinh tế đất nhằm tăng nguồn thu từ đất theo cơ chế thị trường ở nước ta; Quản lý thuế đối với kinh tế chia sẻ ở Việt Nam; Giao đất lâm nghiệp - Từ chính sách đến thực tiễn; Nghiên cứu lý thuyết tài chính hành vi đối với nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán; Lý thuyết các bên liên quan: ứng dụng trong nghiên cứu kế toán; Ảnh hưởng của nguyên...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 3 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Số 06 (227) - 2022 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, Một số giải pháp tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Thuế thu nhập cá nhân - Những bất cập và hướng giải quyết, Một số vấn đề lý luận cơ bản về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách,...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2