intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý chính sách thuế

Xem 1-20 trên 4064 kết quả Quản lý chính sách thuế
 • Một trong những nội dung chính trong công tác quản lý nhà nước về đất đai là quản lý tài chính vì nó liên quan trực tiếp đến việc thu ngân sách của đất nước, là yếu tố quan trọng điều tiết các nguồn lợi từ đất đai nhằm đóng góp vào nguồn thu ngân sách, phục vụ cho các hoạt động của Nhà nước và lợi ích của toàn xã hội. Bài viết đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về tiền thuế, phí, lệ phí và tiền sử dụng đất hiện nay và đưa ra các khuyến nghị liên quan.

  pdf14p atarumoroboshi 05-05-2022 10 2   Download

 • Qua khảo cứu các tài liệu liên quan, và số liệu thực tiễn, bài viết đưa ra cái nhìn rõ nét về thực trạng cơ cấu nguồn thu của Ngân sách Nhà nước, đánh giá tính hợp lý về mặt cơ cấu, từ đó đưa ra một số khuyến nghị để điều chỉnh cơ cấu nguồn thu trong tương lai nhằm tăng thu Ngân sách Nhà nước. Nguồn dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu được lấy từ số liệu Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015 của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Tổng cục Thống kê.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 8 1   Download

 • Báo cáo nghiên cứu: Thương mại điện tử trên mạng xã hội tại Việt Nam - Một số vấn đề pháp lý đề xuất một số chính sách quản lý đối với hoạt động này, áp dụng cơ chế quản lý riêng và phù hợp đối với từng loại hoạt động có yếu tố TMĐT trên mạng xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf48p huyenhuyen0827 06-04-2022 4 0   Download

 • Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Tài chính luôn xác định, chuyển đổi số là cơ hội để Ngành đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá thực hiện cải cách quản lý, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ Tài chính đã từng bước xây dựng hành lang pháp lý và lộ trình chuyển đổi số, nhằm chủ động tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 4 0   Download

 • Kinh tế ban đêm là hoạt động kinh tế đặc thù gắn với các đô thị và trung tâm du lịch lớn. Bài viết phân tích những đặc điểm của kinh tế ban đêm và tác động của chúng đến hoạt động quản lý thuế; nhận diện tình hình phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam thời gian qua và những vấn đề đặt ra cho quản lý thuế. Từ đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị về giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh ban đêm, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm theo định hướng của Nhà nước.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 2 1   Download

 • Rủi ro về thuế là nguy cơ không tuân thủ chính sách pháp luật thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của người nộp thuế dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước trong quản lý thu thuế. Để hạn chế tình trạng này, trong những năm qua, Luật Quản lý thuế của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài chính đã được ban hành nhằm điều chỉnh hoạt động trên.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 2 1   Download

 • Tuân thủ thuế là vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhà quản lý thuế quan tâm. Các quốc gia đều hướng đến việc xây dựng chiến lược tuân thủ tổng thể để quản lý thuế hiệu quả. Do vậy, tác giả nghiên cứu kinh nghiệm các nước để nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp là hết sức cần thiết, để từ đó đưa ra các hàm ý chính sách cho Việt Nam.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 3 1   Download

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, gồm: Tiếp cận đất đai; Tín dụng; Ưu đãi thuế; Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; Thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Bảo hiểm nông nghiệp.

  pdf15p vikissinger 03-03-2022 3 0   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành luật cũng như các chuyên ngành kinh tế nhóm tác giả đã biên soạn cuốn Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam. Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam được biên soạn là tài liệu chính thức dùng cho sinh viên ngành Luật học, Luật Kinh tế thuộc Khoa Luật, Đại học Huế học tập và nghiên cứu.

  pdf240p cucngoainhan7 23-02-2022 11 3   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này xác định, đo lường được mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế nhập khẩu. Xem xét sự khác biệt giữa các hành vi gian lận đối với các biến về quy mô doanh nghiệp và loại hình hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 7 1   Download

 • Thuế giá trị gia tăng là công cụ rất quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế, tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổn định cho ngân sách Nhà nước. Chính vì thế, quản lý thuế giá trị gia tăng là việc đề ra các biện pháp để quản lý đối tượng nộp thuế và đối tượng tính thuế nhằm hạn chế được ở mức thấp nhất số tiền thuế không thu được vào ngân sách Nhà nước.

  pdf4p vialexanderfleming 09-02-2022 7 1   Download

 • Bài viết phân tích mối quan hệ nhân quả giữa thuế và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại 32 quốc gia đang phát triển trong đoạn từ năm 2009 – 2019. Phân tích thực nghiệm dựa trên dữ liệu bảng của các quốc gia để kiểm tra tính chất nhân quả giữa các biến tạo thành bảng.

  pdf11p vielonmusk 21-01-2022 11 0   Download

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa về nguồn thu ngân sách nhà nước, nội dung, đặc điểm và phân loại các nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trình bày được nội dung, đặc điểm cơ sở pháp lý liên quan đến các nguồn thu ngân sách nhà nước: pháp luật thuế, phí, lệ phí và các nguồn vốn vay khác.

  pdf36p hoaanhdao709 19-01-2022 1 0   Download

 • Cải cách thủ tục hành chính Thuế, Hải quan tạo thuận lợi thêm cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả hiệu lực của công tác quản lý thuế, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập. Thời gian qua, mặc dù Việt Nam đã triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan như ban hành và sửa đổi các văn bản pháp quy về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế, hải quan gắn với cải cách hành chính thuế nói chung nhưng kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế.

  pdf9p vihassoplattner 07-01-2022 3 0   Download

 • Nội dung Tài liệu học tập Luật tài chính Việt Nam gồm có 11 chương, giới thiệu đến các bạn những lý luận chung về tài chính và luật tài chính; những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước; pháp luật về thanh tra tài chính trong lĩnh vực ngân sách nhà nước và xử lý vi phạm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; chế độ pháp lý về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt;...

  pdf107p caphesuadathemtieu 06-01-2022 10 2   Download

 • Cuốn sách Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên - môi trường và cơ sở hạ tầng (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính như: Chính quyền cấp xã trong quản lý thuế và ngân sách nhà nước; pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh; pháp luật về đất đai.

  197p hoacomay097 06-01-2022 9 0   Download

 • Bài viết cho thấy: Thuế là một bộ phận quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu của ngân sách nhà nước. Không chỉ cung cấp tiền tệ cho ngân sách nhà nước, thuế còn là một công cụ điều chỉnh các mục đích kinh tế vĩ mô của nhà nước. Công tác quản lý thuế hiện nay đang được nhà nước đặc biệt quan tâm và phát triển.

  pdf5p vizhangyiming 22-12-2021 8 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về đổi mới công nghệ và chính sách sử dụng công cụ tài chính; thực trạng sử dụng công cụ tài chính để đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thanh Hóa; chính sách sử dụng quỹ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, dịch vụ cho thuê tài chính để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ.

  pdf124p guitaracoustic05 15-12-2021 4 1   Download

 • Bài giảng nghiệp vụ thuế được biên soạn nhằm giúp cho các bạn sinh viên cũng như đội ngũ kế toán đã hành nghề có được toàn bộ các nội dung cơ bản quan trọng của chính sách Thuế hiện hành từ lý luận đến thực tiễn. Từ đó có thể đối chiếu, vận dụng và xử lý được các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh tại cơ quan, đơn vị mình đang công tác một cách dễ dàng, thuận tiện và chính xác. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuối sách.

  pdf50p tomjerry009 11-12-2021 14 2   Download

 • Bài viết "Nguyên nhân thất bại của cơ chế chính sách điều tiết giá trị gia tăng đất đai tại Việt Nam" chỉ ra nguồn gốc giá trị gia tăng được phân tích dựa vào lý thuyết kinh tế về chênh lệch địa tô. Trên cơ sở phân tích khuôn khổ pháp lý, chính sách và thực trạng quản lý, khai thác đất đai, nghiên cứu tìm ra các lỗ hổng pháp lý, chính sách làm giảm và làm thất thoát giá trị gia tăng của đất. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết!

  pdf16p huyetthienthan 23-11-2021 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1282 lượt tải
320 tài liệu
1108 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý chính sách thuế
p_strCode=quanlychinhsachthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2