intTypePromotion=4
ADSENSE

Quản lý nhân sự bằng access

Xem 1-4 trên 4 kết quả Quản lý nhân sự bằng access
 • Report là một công cụ có chức năng sử dụng nguồn dữ liệu từ table hoặc query để tạo các bảng thống kê báo cáo hoặc các nhãn biểu để in ra giấy trên máy in.

  pdf27p daicahaudau 02-07-2011 179 71   Download

 • 1. Hướng phát triển: - Chuyển ứng dụng sang nền web để phụ huynh học sinh có thể giám sát quá trình học tập của học sinh. - Có thể lấy dữ liệu từ bên ngoài (từ bảng tính Excel, Access, …) và xuất dữ liệu ra các định dạng phổ biến một cách dễ dàng. - Tự động hóa quy trình tính điểm. 2. Nhận xét: - Đã hoàn thành một cách cơ bản việc mô tả cách xây dựng phần mềm theo hướng đối tượng. - Do hạn chế thời gian và sự họp mặt nhóm không thể thường xuyên nên có nhiều phần chưa...

  pdf45p nhokkeen 09-05-2013 246 62   Download

 • Định nghĩa “quan hệ lao động theo ý muốn” (employment at will) Mối quan hệ giữa sa thải bất hợp lý (wrongful discharge), bảo vệ công bằng (just cause) và quy trình đảm bảo công bằng (due process) Quyền tự do ngôn luận của nhân viên (employees’ free speech rights) và an ninh trong việc truy cập hồ sơ nhân viên (access to employees’ records) Các vấn đề về giám sát nơi làm việc (worpkplace monitoring), công tác điều tra của chủ doanh nghiệp (employer investigation), và công tác kiểm tra việc sử dụng chất kích thích (Substance Abuse and Drug testing) Sổ tay...

  ppt0p sony_12 25-06-2013 77 18   Download

 • Khi sử dụng bảng tính Excel để quản lý mã nhân viên, mã học sinh, sinh viên, số chứng minh nhân dân, số xe máy,... vì những mã và số này không thể trùng nhau nên vấn đề đặt ra là làm sao lợi dụng tính "duy nhất" đó để không nhập trùng.

  pdf5p lemona 18-08-2011 57 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý nhân sự bằng access
p_strCode=quanlynhansubangaccess

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2