intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý ven bờ

Xem 1-20 trên 518 kết quả Quản lý ven bờ
 • Quản lý tổng hợp trong quản lý ven bờ và đại dương - triển vọng ở Việt Nam Thoả thuận giữa hai bên với nội dung sau khi HĐLĐ kết thúc, NLĐ không được làm việc cho đơn vị cạnh tranh với NSDLĐ (cấm cạnh tranh) phải được lập thành văn bản). Hãn hữu cũng có trường hợp hai bên thoả thuận trong HĐLĐ về việc thay đổi một hoặc một số nội dung hợp đồng thì phải lập thành văn bản (ví dụ thay đổi điều khoản tiền lương)....

  pdf8p keomotmau 20-05-2013 48 6   Download

 • Giáo trình “ Mô hình tính sóng vùng ven bờ” đợc biên soạn nhmột sự kế tiếp cuốn giáo trình “Động lực học Biển – phần 1 – Sóng biển” [1] đợc biên soạn năm 1998 dành cho học sinh Hải d ơng học tại khoa Khí tợng, Thuỷ văn và Hải d ơng học . Đây là một cuốn sách viết khá đầy đủ các kiến thức cơ bản về trờng sóng, trong đó đề cập đến cả trờng sóng vùng khơi và trờng sóng ven bờ, các ph ơng pháp tính toán dự báo sóng trên cơ sở lý thuyết và thực nghiệm. Tuy nhiên do sự phát triển rất nhanh của các nghiên...

  pdf5p camlaichanh 21-11-2011 116 23   Download

 • Các hệ thống Nước ngầm 8.1. Những nguyên lý cơ bản của Các hệ thống nước ngầm Chương này giới thiệu những công cụ khác nhau có thể sử dụng trong quản lý nước ngầm. Sử dụng định nghĩa của van der Heijde và những người khác (1985), quản lý nước ngầm có thể được xác định là bao gồm “lập kế hoạch, thực hiện, và quản lý phù hợp với các chính sách và quy hoạch có liên quan đến sự khảo sát, đánh giá, phát triển, và vận hành của tài nguyên nước bao gồm cả nước ngầm.”...

  pdf35p camlaichanh 21-11-2011 87 20   Download

 • các Hệ thống quản lý nước mưa đô thị Các hệ thống quản lý nước mưa đô thị bao gồm tất cả các thành phần chỉ đạo, kiểm soát và làm thay đổi lượng và chất lượng dòng chảy đô thị. Một hệ thống thoát nước đô thị điển hình bao gồm các tiểu hệ thống khác nhau (hình 11.1.1), chuyển nước mưa từ nơi nó tác động đến chỗ tiếp nhận nước. Năm tiểu hệ thống đặc trưng của các hệ thống này là: (1) tiểu hệ thống dòng chảy trên đất hoặc dòng chảy mặt; (2)...

  pdf42p camlaichanh 21-11-2011 88 18   Download

 • Lý thuyết cơ bản về sóng trên vùng biển sâu và ven bờ Sóng biển là một trong các yếu tố hết sức quan trọng đối với các hoạt động trên đại dương, sóng tác động lên tầu thuyền, công trình và các phương tiện trên biển. Đối với vùng ven bờ, sóng lại càng trở nên quan trọng. Sóng là yếu tố cơ bản quyết định đến địa hình đường bờ, đến việc thiết kế các công trình cảng, luồng ra vào cảng và các công trình bảo vệ bờ biển. Sóng tạo ra các dòng vận chuyển trầm tích...

  pdf14p camlaichanh 21-11-2011 71 17   Download

 • Lý thuyết phổ sóng áp dụng cho vùng ven bờ 4.1 Phổ sóng trong vùng biển có độ sâu giới hạn 4.1.1 Các phổ tần dạng tham số a, Phổ tần vùng nước sâu Dạng của phổ sóng gió thay đổi rất mạnh phụ thuộc vào địa hình của vùng biển, thời gian và đà gió, vào trạng thái phát triển của trường sóng và sự tồn tại của các hệ sóng (sóng gió, sóng lừng) tại khu vực nghiên cứu. Tuy nhiên, dạng của phổ sóng không phải tuỳ ý mà tuân theo các đặc trưng cơ bản,...

  pdf9p camlaichanh 21-11-2011 77 17   Download

 • Các Hệ thống quản lý đồng bằng ngập lũ Lũ lụt do các điều kiện thủy văn và địa hình ở các bãi sông ngập lũ gây ra khi dòng chảy đủ lớn để chảy tràn qua các bờ của lòng dẫn gây ra dòng chảy tràn bờ, nó có thể mở rộng trên khắp đồng bằng ngập lụt. Với các trận lũ lớn, bãi sông ngập lũ đóng vai trò là thành phần vận chuyển cũng như là khu trữ tạm thời cho dòng chảy lũ. Lòng dẫn chính thường là một lòng dẫn xác định có thể uốn...

  pdf43p camlaichanh 21-11-2011 85 16   Download

 • Khu vực cửa sông ven bờ là nơi tập trung dân cư đông đảo và các hoạt động kinh tế sôi động, có thể kể đến vô số những thành phố lớn, những cảng lớn, những trung tâm văn hoá và thương mại lớn như New York, Amsterdam, Singapore, Saint Peterburg, Marseile...đều nằm trên vùng cửa sông ven bờ. Cửa sông và vùng ven bờ là những khu vực có chế độ thuỷ thạch động lực, nhiệt muối, hoá sinh rất phức tạp vì những khu vực này chịu tác động của cả sông và biển. ...

  pdf18p camlaichanh 21-11-2011 61 14   Download

 • Thủy văn và thủy lực trong quản lý nước dư thừa Chương này trình bày một số phương pháp luận về thủy văn và thủy lực cơ bản cần thiết cho việc quản lý nước dư thừa, nhằm mục đích khảo luận các phương pháp được sử dụng rộng rãi hơn. Người đọc có thể tham khảo các cuốn sách (Bedient và Huber, 1988; Chow và cộng sự, 1988; Vessman và cộng sự, 1989 và Bras, 1990) để biết chi tiết hơn về các nguyên lý của các phương pháp này. Các loại phương pháp khác nhau bao gồm cả...

  pdf37p camlaichanh 21-11-2011 74 12   Download

 • Nghiên cứu những hệ thống Phân tầng 9.1 Giới thiệu Có những khu vực trong các cửa sông và nước ven bờ có thể xác định là 'phân tầng' bởi vì ở đó tồn tại chênh lệch mật độ rất rõ ràng giữa nước nổi trên mặt và lớp nằm bên dưới. Chênh lệch mật độ có thể do nước mặt có tỉ lệ nước ngọt lớn hơn nước tại các độ sâu, hoặc cách khác, nước mặt có thể tương đối ấm. Trong nhiều trạng thái, những biến đổi mật độ theo độ sâu có thể kiểm soát bởi...

  pdf43p camlaichanh 21-11-2011 64 11   Download

 • Nghiên cứu những hệ thống xáo trộn mạnh 8.1 Giới thiệu Trong Chương 4 đã chỉ ra rằng sự pha loãng một chất trong môi trường biển được thúc đẩy bởi tác động của rối; sự pha loãng như vậy được coi như xáo trộn khuếch tán. Tuy vậy, Chương 5 đã giải thích phát tán trượt, trong đó những biến đổi vận tốc theo không gian làm tăng diện tích mặt nước mà qua đó xáo trộn khuếch tán có thể tác động, có thể định lượng ra sao. Trong các cửa sông và vùng nước ven bờ, vận...

  pdf45p camlaichanh 21-11-2011 57 10   Download

 • Biến đổi các yếu tố sóng khi truyền vào vùng ven bờ 2.1 Tốc độ, độ dài và các yếu tố khác của chuyển động sóng vùng ven bờ 2.1.1 Tốc độ và độ dài sóng vùng ven bờ Trong lý thuyết sóng trochoid, khi xét quy luật biến đổi của áp suất sóng tại mặt biển sâu ta có:

  pdf35p camlaichanh 21-11-2011 67 10   Download

 • Các mô hình tính toán sóng gió, sóng lừng vùng ven bờ Hoạt động của con người trên biển phụ thuộc nhiều vào thời tiết và trạng thái mặt biển, đặc biệt là vào điều kiện sóng, thường là yếu tố quyết định trong việc hạn chế hoặc hoàn toàn làm ngừng trệ các công việc trên biển. Những thiệt hại gần đây đối với ngư dân trên vùng biển Việt Nam, ngoài những yếu tố xã hội, một phần liên quan đến việc dự báo và cảnh báo sóng trên Biển Đông và khu vực ven bờ. Do...

  pdf45p camlaichanh 21-11-2011 62 10   Download

 • Ứng suất bức xạ sóng và các quá trình do sóng sinh ra ở vùng ven bờ 3.1. Các thành phần ứng suất bức xạ sóng 3.1.1. Sóng vuông góc với bờ Các sóng mặt sản sinh động lượng M theo hướng lan truyền sóng. Đại lượng này xác định bằng:

  pdf17p camlaichanh 21-11-2011 53 7   Download

 • Quan điểm, một số nghiên cứu khoa học cũng như đo đạc thực địa tại một số địa điểm nghiên cứu trong Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) được thực hiện để chứng minh vai trò của rừng ngập mặn trong giữ đất và tiêu tán năng lượng sóng trong rừng ngập mặn. Do đó, việc quản lý vùng ven biển ở khu vực rừng ngập mặn cần được kết nối chặt chẽ với việc sử dụng khôn ngoan và quản lý thích ứng cho hệ sinh thái rừng ngập mặn.

  pdf5p mat_vang1 21-01-2019 56 1   Download

 • Các hệ thống vùng ven bờ Môi trường vật lý Phân hệ tự nhiên Môi trường sinh học Phân hệ kinh tế xã hội Cơ sở hạ tầng và thể chế Các công trình bảo vệ bờ và thể chế Chức năng sử dụng: lợi ích và xung đột Các hệ thống vùng ven bờ Phân hệ tự nhiên Phân hệ kinh tế xã hội Cơ sở hạ tầng và thể chế Các công trình bảo vệ bờ và thể chế Các hệ thống vùng ven bờ Phân hệ tự nhiên Phân hệ kinh tế xã hội Cơ sở hạ tầng và thể chế Chức năng sử dụng: lợi ích và xung đột Phân hệ tự nhiên Phân...

  pdf4p thachthaoxanh 23-08-2011 97 25   Download

 • PHÂN HỆ PHI SINH VẬT: MÔI TRƯỜNG VẬT LÝ, CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN PHI SINH VẬT Nội dung: 1. Mở đầu 2. Định nghĩa và phân loại vùng ven bờ 3. Các quá trình ven bờ 4. Địa mạo bờ biển 2.2. Phân loại và định nghĩa vùng ven bờ 2.2.1. Phân loại theo mô tả hình thái học - Dựa theo kích cỡ hạt cấu tạo bờ biển (particle size of beach material): · Bờ biển bùn - mud coasts; · Bờ biển cát - sand coasts (quartz, coral sand); · Bờ biển sỏi - gravel/shingle coasts; · Bờ biển...

  pdf8p thachthaoxanh 23-08-2011 102 23   Download

 • PHÂN HỆ KINH TẾ – XÃ HỘI SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC CHỨC NĂNG, LỢI ÍCH VÀ XUNG ĐỘT 5.1 Giới thiệu - Vùng ven bờ cung cấp một số chức năng và quá trình thiết yếu đối với phúc lợi xã hội kinh tế của con người - Chức năng môi trường: Khả năng của môi trường tự nhiên cung cấp hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người một cách bền vững - Vùng ven bờ đặc trưng bởi hệ sinh thái đa dạng - nhiều chức năng được thực hiện trên một...

  pdf7p thachthaoxanh 23-08-2011 77 18   Download

 • Phân tích tính bất định và độ tin cậy của hệ thống nguồn nước Điều đầu tiên trong thảo luận rủi ro và độ tin cậy cho thiết kế hệ thống nguồn nước là nhận dạng tính bất định và các thành phần liên quan khác như xác suất và tính ngẫu nhiên. Tính bất định có thể được định nghĩa một cách đơn giản là sự xuất hiện của các biến cố nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Tính bất định của một hệ thống nguồn nước là một đặc trưng không thể xác định và nằm...

  pdf57p camlaichanh 21-11-2011 93 18   Download

 • Kỹ thuật biển Bộ các bài giảng về kỹ thuật bờ biển dành cho lớp đào tạo các cán bộ Viện Khoa học thuỷ lợi, Hà Nội Biên tập tiếng Anh: E. van Meerendonk Delft Hydraulics 2 Tập II Người dịch: Đinh Văn Ưu Hà Nội – 2003 Để phục vụ chương trình đào tạo mới của các chuyên ngành Hải dương học, chúng tôi đã lựa chọn các sách giáo khoa và chuyên khảo liên quan tới các chuyên ngành mới như Kỹ thuật biển, Quản lý tài nguyên và môi trường biển đã được xuất bản ở nước ngoài và dịch ra tiếng Việt. Bộ các...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 116 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý ven bờ
p_strCode=quanlyvenbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2