intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định 20

Xem 1-20 trên 1841 kết quả Quy định 20
 • Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách gồm có: Phần III là những điều tra thực địa về nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, trình bày kết quả điều tra hơn 20 điểm, bao gồm khái quát tình hình chung của điểm điều tra và các số liệu thống kê cụ thể về các hộ gia đình, số người chết đói, số người sống sót…; Phần IV: Kết luận, nói lên ý nghĩa tàn bạo của cách giết người thâm độc của phátxít Nhật, cũng như nét đặc thù của tội ác này. Cuốn sách này được xem là tư liệu quý giá về sự kiện lịch sử Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf645p runordie4 05-07-2022 8 1   Download

 • Bài viết Các nhân tố tác động đến quyết định ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò vùng Tây Nguyên nghiên cứu những thay đổi ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp trở thành một lĩnh vực nghiên cứu sôi nổi từ đầu thế kỷ 20. Trong đó nghiên cứu các công nghệ phù hợp với những nông hộ có quy mô nhỏ ở các nước phát triển trở thành ưu tiên hàng đầu.

  pdf9p visherylsandber 04-07-2022 7 1   Download

 • Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp từ 422 người dùng mạng xã hội nhằm xác định những yếu tố của video lan tỏa ảnh hưởng tới thái độ của người tiêu dùng trên mạng xã hội ở Việt Nam. Phương pháp kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy được sử dụng bằng phần mềm SPSS 20.

  pdf7p viirenerosenfeld 26-05-2022 18 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của khách hàng tại siêu thị Emart Gò Vấp, thông qua việc khảo sát 257 khách hàng. Phương pháp phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích EFA và phân tích hồi quy được sử dụng với sự hỗ trợ từ phần mềm SPSS 20.

  pdf12p vimarillynhewson 17-05-2022 17 1   Download

 • Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ bột cỏ lúa mì bổ sung đến chất lượng sản phẩm được thực hiện với sự thay đổi tỷ lệ bột cỏ lúa mì bổ sung 5%, 10%, 15%, 20% và 25%. Sản phẩm sau khi phối trộn được nướng ở nhiệt độ 160oC với thời gian 20 phút. Trong đó các chỉ tiêu chủ yếu được kiểm tra là độ trương nở, màu sắc và giá trị cảm quan.

  pdf4p vikissinger 03-03-2022 10 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng nguồn lợi rong biển phân bố tại vùng biển ven quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Trong bốn chuyến điều tra, khảo sát của ba năm từ 2017 đến 2019, sử dụng phương pháp điều tra thực địa lặn sâu có khí tài SCUBA, kết hợp với thu mẫu, kết quả nghiên cứu đã xác định được 96 loài rong biển thuộc 51 chi, 35 họ, 20 bộ của 4 ngành rong; Phát hiện được 1 loài rong cùi bắp cạnh (Tubinaria decurrens) thuộc danh mục các loài sinh vật nguy cấp, quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ trong Sách Đỏ Việt Nam (2007).

  pdf14p vikissinger 03-03-2022 17 1   Download

 • Quyết định số 11/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Cột sống, Chi dưới, Gan mật, Thần kinh, Ung bướu, Trung tâm ghép tạng, Tiêu hóa, Nam học. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 29 2   Download

 • Quyết định số 28/2021/QĐ-BYT ban hành Bộ tiêu chí Công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế quy định về hoạt động y tế từ xa.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 13 2   Download

 • Quyết định số 29/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc46p hoalanvender 25-02-2022 9 2   Download

 • Quyết định số 77/2021/QĐ-BYT ban hành công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 17 1   Download

 • Quyết định số 85/2021/QĐ-BYT ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2021. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc4p hoalanvender 25-02-2022 11 1   Download

 • Quyết định số 122/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc1p hoalanvender 25-02-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 141/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch phối hợp giữa công tác Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng, chống bệnh lao, giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 142/2021/QĐ-BYT ban hành quy chế phối hợp giữa Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS và Dự án Phòng, chống bệnh Lao. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc9p hoalanvender 25-02-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 150/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc17p hoalanvender 25-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 371/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc20p hoalanvender 25-02-2022 12 1   Download

 • Quyết định số 403/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

  doc15p hoalanvender 25-02-2022 12 1   Download

 • Quyết định số 682/2021/QĐ-BYT ban hành về việc ban hành nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 18 1   Download

 • Quyết định số 700/2021/QĐ-BYT ban hành công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 701/2021/QĐ-BYT ban hành quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm Thống kê y tế. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định 20
p_strCode=quydinh20

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2