intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định về bảo hộ lao động

Xem 1-20 trên 169 kết quả Quy định về bảo hộ lao động
 • Bài giảng An toàn lao động - Chương I: Những vấn đề chung về an toàn lao động, trình bày những kiến thức cơ bản sau: khái niệm về bảo hộ lao động, nội dung bảo hộ lao động và những quan niệm trong công tác bảo hộ lao động, hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động, khai báo, kiểm tra đánh giá tình hình tai nạn lao động. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên khoa Xây dựng trong bảo đảm an toàn lao động công trình.

  pdf45p mnhat91 06-04-2014 2519 738   Download

 • quy định về công tác bảo hộ lao động kỹ thuật an toàn: tập 2 - ks.lê văn quân trình bày về những quy định về an toàn lao động cho các nghành nghề. mời các bạn tham khảo!

  pdf206p ayunn123 19-10-2018 54 9   Download

 • Nghĩa vụ: Điều 13: Chương 4 của Nghị định số: 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ quy định người sử dụng lao động có 7 nghĩa vụ sau: a. Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động; b. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo qui định của Nhà nước;...

  pdf2p bryant_an89 18-05-2010 957 245   Download

 • (NB) Giáo trình Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động với mục tiêu chính là Trình bày được những quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam; Trình bày được chế độ phòng hộ lao động và các nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động với cơ sở sản xuất; Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương;

  pdf47p cuahuynhde999 02-06-2020 31 1   Download

 • Phương tiện bảo hộ lao động là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động được trang bị để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại và vùng nguy hiểm, độc hại khi các thiết bị kỹ thuật an toàn - về sinh lao động chưa thể loại trừ hết các yếu tố nguy hiểm độc hại.

  pdf8p lanxichen 17-04-2020 27 0   Download

 • (NB) Giáo trình Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động với mục tiêu chính là Trình bày được những quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam; Trình bày được chế độ phòng hộ lao động và các nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động với cơ sở sản xuất; Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương;

  pdf47p cuahuynhde999 02-06-2020 21 0   Download

 • Phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức về kỹ thuật an toàn lao động trong nghề công nghệ ô tô. Cuối tài liệu có phần phụ lục các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về bảo hộ lao động và danh mục tiêu chuẩn, quy phạm nhà nước về an toàn vệ sinh công nghiệp.

  pdf41p sophantrotreu10 15-04-2016 218 67   Download

 • Bài giảng Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động gồm 3 bài: Bài 1 Những quy định chung về công tác an toàn vệ sinh lao động, Bài 2 Tổ chức hoạt động bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp, sơ cở sản xuất kinh doanh, Bài 3 Một số vấn đề cơ bản về an toàn vệ sinh trong lao động.

  ppt90p ngothanh57 10-04-2015 1010 245   Download

 • Quy định về công tác quản lý vật tư được lập ra nhằm đảm bảo công tác quản lý vật tư, bao gồm: mua, cấp phát, kiểm soát và quyết toán vật tư, dụng cụ thi công và bảo hộ lao động của Công ty đạt hiệu quả cao trong phục vụ thi công. Khi thức hiện công tác mua vật tư, dụng cụ thi công và bảo hộ lao động, phòng KTKT hoặc đơn vị thi công phải tuân thủ theo đúng các thủ tục mua hàng của Công ty.

  pdf7p lanxichen 17-04-2020 28 0   Download

 • Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

  ppt48p locnv6 29-08-2013 220 40   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 63 8   Download

 • Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản Labour safety standards system Basic rules Tiêu chuẩn này đề ra những quy định cơ bản của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động và áp dụng cho thiết bị sản xuất, quá trình sản xuất, phương tiện báo vệ người lao động trong tất cả các ngành kinh tể quốc dân. Tiêu chuẩn này không bãi bỏ hiệu lực của các văn bản pháp chế hiện hành. 1. Định nghĩa và mục đích 1.1. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động là toàn bộ các tiêu chuấn...

  pdf4p caott3 20-05-2011 1643 442   Download

 • Quy trình này được soạn thảo phù hợp với luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo hộ lao động, ”Những qui định cơ bản về tổ chức công tác bảo hộ lao động trong XNLD”VSP”, cập nhật với kiến thức, kỹ thuật cấp cứu ban đầu với y khoa thế giới có tính đến hoàn cảnh thực tế của XNLD “VSP”.

  ppt114p tttaidt 28-12-2009 646 390   Download

 • CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP I. Chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (Thông tư số 10/2003/TT-LĐTBXH ngày 18/04/ 2003) Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động có nhiều, có thể có cả lỗi từ phía người lao động và người sử dụng lao động. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra luôn gây thiệt hại về vật chất, thể chất của người lao động và gia đình họ...

  pdf23p doquyenhong 26-10-2011 314 112   Download

 • Đề tài "Thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong ngành thủy sản" nghiên cứu về vấn đề trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm việc trong ngành thủy sản bao gồm: Khai thác, nuôi trồng và chế biến. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc20p nganmeo12021995 01-11-2016 144 16   Download

 • Các quy định của Hiệp định TRIPs về bảo hộ chỉ dẫn địa lí Thứ ba, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật: Khi nhu cầu phát triển của một lĩnh vực kinh tế - xã hội nào đó đòi hỏi phải có một luật hay cần sửa đổi, bổ sung một luật đã có chúng ta đồng thời thể hiện ba nội dung khác nhau nhưng thống nhất với nhau trong cùng một luật. Trong cùng một luật có cả ba loại quy phạm pháp luật....

  pdf8p hoathinhbrave 04-05-2013 52 5   Download

 • (NB) Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp với mục đích giúp các bạn sinh viên có thể trình bày được các quy định Luật lao động áp dụng cho sản xuất; giải thích được các yếu tố nguy hiểm và có hại đến sức khỏe người lao động; phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn;...

  pdf0p solua999 05-05-2021 3 0   Download

 • CÁC QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI XÂY DỰNG MỚI, MỞ RỘNG HOẶC CẢI TẠO CÁC CÔNG TRÌNH, CƠ SỞ ĐỂ SẢN XUẤT, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, LƯU GIỮ VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ VẬT TƯ, CÁC CHẤT CÓ YÊU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG I. QUY ĐỊNH VỀ AT-VSLĐ KHI KHI XÂY DỰNG MỚI, MỞ RỘNG VÀ CẢI TẠO CÁC CÔNG TRÌNH, CƠ SỞ SẢN XUẤT, SỬ DỤNG BẢO QUẢN, LƯU GIỮ CÁC LOẠI MÁY,...

  pdf8p doquyenhong 26-10-2011 301 104   Download

 • Tham khảo "Nghị định 108/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê  mướn lao động" để nắm rõ quy định về mức lương cũng như đảm bảo quyền lợi của bản thân khi tham gia lao động các bạn nhé. Để tham khảo thêm nhiều Luật về Lương mà Chính phủ đã ban hành, các bạn vui lòng xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 246 77   Download

 • Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong công trình xây dựng là rất quan trọng, nó ảnh hưởng trục tiếp đến tiến độ thi công và chất lượng công trình, cũng như sức khoẻ của công nhân. - Tại công trình xây dựng phải có trang bị tủ thuốc, dụng cụ sơ cứu khi xẩy ra tai nạn. a.. An toàn lao động trong công tác thi công đất: - Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho công nhân theo quy định về bảo hộ lao động - Khi có người làm việc...

  pdf7p mk_ngoc62 03-11-2010 150 60   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định về bảo hộ lao động
p_strCode=quydinhvebaoholaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2