intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy tắc phát triển vốn tài liệu

Xem 1-20 trên 32 kết quả Quy tắc phát triển vốn tài liệu
 • Phần 1 giáo trình "Phát triển vốn tài liệu trong thư viện và cơ quan thông tin" bao gồm các nội dung: Tài liệu và quy luật phát triển của tài liệu, vốn tài liệu và quy tắc phát triển vốn tài liệu. Mời các bạn tham khảo.

  pdf100p thuongdanguyetan08 16-04-2019 31 6   Download

 • Trong bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có một lượng vốn kinh doanh nhất định. Vốn kinh doanh sẽ quyết định đến quy mô cũng như mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trong đó vốn cố định lại đóng vai trò quan trọng trong vốn kinh doanh. Vì vậy, cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, công nghệ, vốn cố định trong các doanh nghiệp không ngừng tăng...

  pdf36p thainhatquynh 03-07-2009 600 282   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: ngân hàng đầu tưu và phát triển và chiến lược dành vốn tập trung cho đầu tư phát triển', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf87p muaythai7 30-08-2011 146 48   Download

 • Để giúp nhà quản lý doanh nghiệp kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về điều hành, quản lý phát triển doanh nghiệp, hoạt động thương mại, đầu tư, hỗ trợ phát triển kỹ thuật, chính tài liệu ưu đãi của nhà nước... Nhóm tác giả biên soạn tài liệu Những quy định pháp luật Giám đốc cần biết. Phần 1 của tài liệu sẽ mang đến những nội dung về tìm hiểu về chính tài liệu tín dụng và nguồn vay vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khung pháp lý quan trọng áp dụng quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

  pdf273p violympus 12-03-2019 33 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sửa đổi hợp đồng bảo lãnh vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với hợp tác xã có dự án phân cấp trong trường hợp hợp tác xã chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meoconmengu 23-02-2011 103 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của nhtm: sửa đổi hợp đồng bảo lãnh vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh vay vốn bằng ngoại tệ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meoconmengu 17-02-2011 115 3   Download

 • Quỹ Hỗ trợ phát triển là tổ chức Tài chính Nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, đảm bảo hoàn vốn và bù đắp chi phí. Quỹ thực hiện công tác huy động vốn và cho vay theo quy định của Chính phủ và được cấp bù chệnh lệch lãi suất huy động vốn và cho vay. Quỹ HTPT hoạt động theo điều lệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  pdf71p tengteng10 09-12-2011 46 3   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo quỹ đất ở thành phố Đồng Hới. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập các tài liệu liên quan đến công tác tạo quỹ đất: công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư từ các cơ quan ban ngành trong tỉnh. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn từ 2013 đến 2018, thành phố Đồng Hới đã thực hiện 38 dự án tạo quỹ đất với diện tích 312,09 ha.

  pdf14p nguathienthan6 01-07-2020 50 0   Download

 • Vốn lưu động bao gồm giá trị của toàn bộ tài sản ngắn hạn, đó là những tài sản khả năng chuyển hoá tiền mặt trong một chu kỳ kinh doanh. Thường quy ước nhỏ hơn hoặc bằng một năm. Cấu trúc vốn lưu động gồm: Tiền mặt, chứng khoán khả nhượng; khoản phải thu ; tồn kho; chi phí trích trước.

  doc31p 200226035499 24-05-2011 852 257   Download

 • Trước đây, sự cạnh tranh giữa các tổ chức sản xuất kinh doanh, thậm chí cả giữa các quốc gia ban đầu, chỉ là cạnh tranh về quy mô vốn, sau đó chuyển sang yếu tố công nghệ. Ngày nay, với xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá thì sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược giữa các tổ chức, giữa các quốc gia là cạnh tranh về yếu tố con người.

  doc68p docdaovn 10-04-2011 458 218   Download

 • N n kinh t n c ta chuy n t n n kinh t t p trung quan liêu bao ề ế ướ ể ừ ề ế ậ cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Do đó, các nhà lãnh đạo của các Công ty, Xí nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải có những hoạch định gì vì sự phát triển của chính họ? Trong nền kinh tế thị trường thì quy luật cạnh tranh diễn ra gay gắt, bắt buộc các doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh...

  doc48p dinhthao00 14-06-2011 140 37   Download

 • Nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Do đó, các nhà lãnh đạo của các Công ty, Xí nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải có những hoạch định gì vì sự phát triển của chính họ? Trong nền kinh tế thị trường thì quy luật cạnh tranh diễn ra gay gắt, bắt buộc các doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh trên thị trường phải quan tâm đến hiệu...

  doc48p nhaquantritaiba 14-06-2011 84 28   Download

 • Cấu trúc ngữ pháp được giới thiệu trong bối cảnh đó, với câu hỏi mà khuyến khích học sinh làm việc ra các quy tắc cho bản thân. 'Phần Ngữ pháp' A toàn diện ở mặt sau của Sách của sinh viên cung cấp một tài liệu tham khảo hữu ích trước, trong hoặc sau khi bài học. Một giáo trình cũng được xác định từ vựng tập trung vào ba lĩnh vực chính: học tập từ mới trong bộ từ vựng, có được thói quen tốt cho việc học từ vựng và phát triển vốn từ vựng của hệ...

  pdf11p tengteng20 10-01-2012 44 12   Download

 • Khái niệm: là khoản chi nhằm tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, có tác dụng làm cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Nội dung. Đặc điểm - Chi lớn, không mang tính ổn định - Chi có tính tích luỹ - Gắn với mục tiêu, định hướng - Quy mô vốn phụ thuộc vào nguồn, tính chất…

  pdf20p muaythai1 23-08-2011 63 4   Download

 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu về Luật hợp tác xã qua tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf56p thuongdanguyetan08 16-04-2019 28 0   Download

 • Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nướcĐặc điểm của tín dụng ngân hàng Huy động vốn và cho vay vốn đều thực hiện dưới hình thức tiền tệ; Ngân hàng đóng vai trò trung gian trong quá trình huy động vốn và cho vay; Quá trình vận động và phát triển của tín dụng ngân hàng không hoàn toàn phù hợp với quy...

  ppt27p misses 30-03-2010 1846 771   Download

 • Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Đất đai tham gia vào hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, nó là nguồn vốn, nguồn lực quan trọng của đất nước. Theo điều 1 luật đất đai 2003 thì đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý. Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiêp hoá hiện đại hoá cùng với sự tăng nhanh của dân số và phát triển của nền kinh tế đã gây...

  doc51p windlee 19-08-2011 273 94   Download

 • Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Đất đai đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người và các sinh vật khác trên trái đất. Nó tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội với vai trò là nguồn tài nguyên, nguồn...

  pdf39p taurus23 24-09-2012 155 68   Download

 • Ngày nay, với sự phát triển không ngừng về quy mô lẫn tổ chức cửa các công ty cổ phần.Đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế hội nhập như hiện nay, với mục đích cạnh tranh trên thương trường thì nguồn vốn là điều đầu tiên phải nói đến, đặt biệt là các công ty lớn. Đứng thứ hai trong thị trường dược phẩm Việt Nam (Theo IMS, số liệu 2009), công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO cũng không nằm ngoài xu thế đó...

  doc73p voquangminh2412 18-08-2012 140 39   Download

 • Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số liệu hiện có và tình hình biến động sử dụng tiền mặt quản lý chặt chẽ chế độ thu, chi của công ty cho phù hợp với Nhà nước. Vốn bằng tiền của đơn vị là tài sản tồn tại dưới dạng hình thức giá trị trong quá trình kinh doanh vốn bằng tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán mua sắm vật tư hàng hóa để phục vụ cho quá trình kinh doanh, vừa là kết quả của việc mua bán hàng hóa...

  pdf31p voixanh12 24-10-2012 110 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy tắc phát triển vốn tài liệu
p_strCode=quytacphattrienvontailieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2