intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình kiểm định tạm thời

Xem 1-20 trên 51 kết quả Quy trình kiểm định tạm thời
 • ĐLVN 87:2001. Phương tiện đo độ ẩm không khí. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định các phương tiện đo độ ẩm không khí có phạm vi đo từ 0, RH, văn bản này cũng được quy định đối với các phương tiện đo độ ẩm không khí tự ghi, RH đến 100, RH, độ chính xác từ cộng trừ 1,5, RH đến cộng trừ 6

  pdf6p dinhlan05012 30-05-2011 184 63   Download

 • ĐLVN 80:2002. Máy đo tổng chất rắn hoà tan. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường máy đo tổng chất rắn hoà tan trong dung dịch, có phạm vi đo (0-200000)mg/L và có độ chính xác lớn hơn hoặc bằng +-0,5

  pdf8p dinhlan05012 30-05-2011 163 54   Download

 • Tham khảo tài liệu '14 tcn 59 - 2002 quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 6', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p artemis10 10-10-2011 65 12   Download

 • Tham khảo tài liệu '.....14 tcn 59 - 2002 quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 10', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p artemis10 10-10-2011 66 11   Download

 • Tham khảo tài liệu '14 tcn 59 - 2002 quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 8', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p artemis10 10-10-2011 90 10   Download

 • Tham khảo tài liệu '14 tcn 59 - 2002 quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 2', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p artemis10 10-10-2011 66 9   Download

 • Tham khảo tài liệu '14 tcn 59 - 2002 quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 3', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p artemis10 10-10-2011 56 9   Download

 • Tham khảo tài liệu '14 tcn 59 - 2002 quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 4', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p artemis10 10-10-2011 54 9   Download

 • Tham khảo tài liệu '14 tcn 59 - 2002 quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 5', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p artemis10 10-10-2011 57 9   Download

 • Tham khảo tài liệu '14 tcn 59 - 2002 quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 7', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p artemis10 10-10-2011 55 9   Download

 • Tham khảo tài liệu '14 tcn 59 - 2002 quy định tạm thời về việc kiểm tra chât lượng các công trình thủy lợi part 9', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p artemis10 10-10-2011 55 9   Download

 • ĐLVN 88:2001. Phương tiện đo nhiệt độ không khí kiểu cảm biến. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các phương tiện đo nhiệt độ không khí kiểu cảm ứng có phạm vi đo từ 0 oC đến 50 oC, độ chính xác từ cộng trừ 0,3 oC đến cộng trừ 1 oC, văn bản này cũng được áp dụng đối với các phương tiện đo nhiệt độ không khí tự ghi...

  pdf6p dinhlan05012 30-05-2011 140 53   Download

 • ĐLVN 39:1999. Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu và kiểm định định kỳ các loại công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử một pha, ba pha, một biểu giá, nhiều biểu giá dùng để đo điện năng tác dụng có cấp chính xác từ 0,1 đến 2,0 và đo điện năng phản kháng có cấp chính xác từ 0,5 đến 2,0 làm việc ở lưới điện tần số từ 45 Hz đến 65 Hz...

  pdf18p dinhlan05012 30-05-2011 133 49   Download

 • ĐLVN 92:2001. Máy đo vận tốc gió. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo vận tốc gió có phạm vi đo từ 0,6 m/s đến 60 m/s, sai số nhỏ hơn hoặc bằng 3

  pdf14p dinhlan05012 30-05-2011 109 37   Download

 • ĐLVN 89:2001. Máy đo độ ồn. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo độ ồn loại 1 và 2 có phạm vi đo và sai số cho phép nêu trong bảng 1

  pdf9p dinhlan05012 30-05-2011 108 33   Download

 • ĐLVN 93:2001. Máy đo vận tốc dòng chảy. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo vận tốc dòng chảy (lưu tốc kế) có phạm vi đo từ 0,01 m/s đến 6,00 m/s, sai số nhỏ hơn hoặc bằng 1

  pdf12p dinhlan05012 30-05-2011 102 27   Download

 • ĐLVN 90:2001. Máy đo độ bụi. Quy trình kiểm định tạm thời. Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo độ bụi có phạm vi đo (0 đến 25) mg/m3 với sai số cho phép từ cộng trừ 5, đến cộng trừ 10

  pdf7p dinhlan05012 30-05-2011 89 26   Download

 • Các đơn vị SN nhà nước có thu (SNCT) đã tồn tại và phát triển mạnh từ khi Nhà nước tiến hành đổi mới cơ chế quản lýkinh tế. Các cơ sở pháp luật cho tổ chức và hoạt động của đơn vị SNCT đã ngày càng được hoàn thiện (ngày 04/01/1994, Bộ Tài chính bản hành Thông tưsố 01TC/HCVX quy định tạm thời chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị HCSN, tổ chức đoàn thể, hội quần chúng có thu; ngày 06/01/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2002/NĐCP về chế độ tài...

  pdf155p nokia_12 09-05-2013 49 10   Download

 • Quy trình làm hải quan và giao hàng hàng xuất đường biển hàng FCL cần ghi vào sổ đăng ký kiểm hóa, Đội trưởng đội kiểm hóa sẽ phân công cán bộ kiểm hóa nhất định. Xem sổ, lấy tên cán bộ kiểm hóa, hẹn thời gian& nơi kiểm. Lên phòng thương vụ của Cảng đăng ký kiểm hóa vào mẫu sẵn. Đóng tiền kiểm hóa. So sánh số chì thực tế với thông tin số chì tạm hoặc số chì của Hãng tàu để xem trong quá trình vận chuyển hàng hóa có bị mất hay không, gọi công nhân cắt chì tạm, liên lạc với cán bộ kiểm hóa.

  doc1p xylitolcool 28-08-2019 23 2   Download

 • Bài viết này trước hết tổng hợp một số kết quả đạt được, trọng tâm vào xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm định cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo. Tiếp theo, nghiên cứu trình bày kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p thuynguyen2994 13-08-2018 52 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình kiểm định tạm thời
p_strCode=quytrinhkiemdinhtamthoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2