Quy trình nhờ thu hối phiếu trơn

Xem 1-2 trên 2 kết quả Quy trình nhờ thu hối phiếu trơn
  • Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu sau khi giao hàng và cung ứng dịch vụ cho người nhập khẩu thì uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở người nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu hoặc chứng từ do mình lập ra.

    doc23p lonxon 11-06-2011 318 142   Download

  • Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu sau khi giao hàng và cung ứng dịch vụ cho người nhập khẩu thì uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở người nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu hoặc chứng từ do mình lập ra.

    doc33p thuyhy92 09-12-2012 505 118   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy trình nhờ thu hối phiếu trơn
p_strCode=quytrinhnhothuhoiphieutron

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản