intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền đối với giống cây trồng

Xem 1-20 trên 45 kết quả Quyền đối với giống cây trồng
 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meomaythongminh 02-08-2010 89 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p meomaythongminh 02-08-2010 104 5   Download

 • 1. Khái niệm Quyền SHCN là các quyền hợp pháp của con người đối với các đối tượng mang tính CN (sáng chế, giải pháp hữu ích…) hoặc những dấu hiệu phân biệt mang tính thương mại do trí tuệ con người tạo ra và được nhà nước bảo hộ trong một thời gian nhất định.

  doc19p quachtruong 04-06-2011 118 22   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam, hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng ở Việt Nam, hội nhập quốc tế về thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf81p viryucha2711 25-04-2019 32 6   Download

 • Nội dung của chương trình Bài giảng Luật sỡ hữu trí tuệ là: Những vấn đề chung về Luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu.

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 146 30   Download

 • Tài liệu Luật sở hữu trí tuệ sau đây quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Tham khảo nội dung Tài liệu để hiểu rõ hơn về các quyền trên cũng như bảo vệ chính đáng cho quyền sở hữu trí tuệ của mình.

  pdf198p talata_2 07-11-2014 89 22   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Pháp luật sở hữu trí tuệ" phần 2 tiếp tục trình bày các vấn đề pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như: Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền đối với giống cây trồng, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p viapollo11 09-04-2019 64 13   Download

 • Nối tiếp phần 1, Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Tái bản năm 2017): Phần 2 có nội dung trình bày về quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf168p sandushengshou 02-07-2020 34 13   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Luật năm 2005 về sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về quyền sở hữu công nghiệp, điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp, điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí, điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu, điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại, nội dung và giới hạn quyền đối với giống cây trồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf140p viryucha2711 25-04-2019 17 1   Download

 • QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG.

  doc20p mrcheng 21-06-2011 145 19   Download

 • Đất nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập vào thế giới. Việc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế đã cho phép các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh và mở rộng buôn bán hợp tác với nước ngoài. Đây là một cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Giờ đây, các doanh nghiệp phải chấp nhận...

  doc67p hangimc 12-07-2010 884 505   Download

 • Nội dung tài liệu Quyển 2 được biên soạn nhằm giúp các bạn hiểu thêm về nguyên lý và phương pháp thao tác gen trong tạo giống cây trồng, sản xuất thức ăn gia súc, vacxin phòng bệnh, thuốc trừ sâu và bảo vệ môi trường cũng như một số thành quả của ứng dụng công nghệ sinh học trong đời sống.

  pdf225p fpt_12 24-05-2013 182 45   Download

 • [ Đối xử ] không ảnh hưởng đến các quyền quy định trong Công ước này, công dân của bên ký kết cũng như các cá nhân định cư tại và pháp nhân có trụ sở đăng ký trên lãnh thổ của bên ký kết được hưởng sự đối xử giống như sự đối xử mà luật của mỗi bên ký kết khác đã hoặc sẽ dành cho công dân của mình đối với việc công nhận và bảo hộ quyền của nhà tạo giống liên quan trong ......

  pdf23p tuongvan 08-07-2009 148 24   Download

 • Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ luật này qua phần 1 tài liệu được chia sẻ đưới dây.

  pdf89p thuongdanguyetan08 16-04-2019 63 2   Download

 • Bài viết làm rõ mối quan hệ giữa Bộ luật Hình sự và Luật Sở hữu trí tuệ trong việc xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là tội phạm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc ghi nhận tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017 chưa phản ánh hết nội hàm quyền sở hữu trí được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009. Thực trạng quy định này đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm tội xâm phạm “quyền đối với giống cây trồng quyền”.

  pdf10p elandorr 03-12-2019 12 0   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo bộ Luật dưới đây.

  pdf48p haidang 11-06-2009 1057 372   Download

 • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 quy định về quyến tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10.

  doc96p phongson989 05-01-2011 471 242   Download

 • Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng...

  pdf26p littleduck801 12-04-2011 544 185   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Tư pháp quốc tế", phần 2 giới thiệu các nội dung: Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tế, hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf210p tramnamcodon_07 27-04-2016 339 130   Download

 • Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  pdf93p trannhu 07-07-2009 402 120   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền đối với giống cây trồng
p_strCode=quyendoivoigiongcaytrong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2