intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1072

Xem 1-10 trên 10 kết quả Quyết định 1072
 • Quyết định 1072/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi Quyết định 324/QĐ-UBND về công nhận kho, bãi phục vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

  pdf2p kimoanh13 31-03-2014 35 0   Download

 • Quyết định 1072/2020/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia, liên vùng; tổ chức lễ hội văn hóa - du lịch ở trong nước.

  doc84p kieuvinha999 06-05-2020 6 0   Download

 • Quyết định số 1072/2019/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

  doc5p thuyanlac000 04-11-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 1072/2020/QĐ-UBND ban hành về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính các lĩnh vực: hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng Hà Nội.

  doc24p kieuvinha999 06-05-2020 7 0   Download

 • Quyết định số 1072/QĐ-HĐNTNN về việc hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

  pdf9p lawttnh18 19-11-2009 81 3   Download

 • Quyết định số 1072/QĐ-BTC ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

  doc5p sohucninh000 23-08-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 1201/2019/QĐ-TTg ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

  doc2p kieuvinha000 07-10-2019 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p socoladaungot 28-06-2012 45 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI

  pdf1p caythongxinh 24-12-2012 39 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf29p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 68 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1072
p_strCode=quyetdinh1072

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2