intTypePromotion=3

Quyết định số 967

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quyết định số 967
 • Quyết định số 967/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo quốc tế về “An toàn chất lượng sản phẩm cá tra, basa Việt Nam đáp ứng yêu cầu thị trường thực phẩm Thế giới” do Uỷ ban Nhân dân tỉnh An giang ban hành

  pdf2p truongbachi 23-10-2009 55 2   Download

 • Quyết định số 967/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004-2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh5 12-11-2009 35 2   Download

 • Quyết định số 967/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc1p bachma49 06-01-2018 15 0   Download

 • Quyết định số 967/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về dự án phát triển bệnh viện tỉnh bằng nguồn vốn vay của Nhật Bản.

  pdf4p tuyetroimuahe123 13-03-2014 38 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ GIAO ĐẤT TẠI CÁC KHU QUY HOẠCH ĐỊNH CƯ CỦA THÀNH PHỐ HUẾ ĐỂ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC HỘ THUỘC DIỆN GIẢI TỎA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p ngu_mieu 26-10-2012 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT WTO VÀ KHU VỰC ĐỐI VỚI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p stingdautaydo 04-12-2012 34 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 967
p_strCode=quyetdinhso967

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản