intTypePromotion=3

Quyết định số 99

Xem 1-20 trên 141 kết quả Quyết định số 99
 • Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf64p hienthuc 17-10-2009 137 43   Download

 • Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN về việc ban hành quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf24p tadinhphong 23-10-2009 135 27   Download

 • Quyết định số 99/2005/QĐ-BTC về việc ban hành Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá dễ cháy và dễ nổ trên đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf16p lawbmhc9 24-11-2009 132 9   Download

 • Quyết định số 99/2007/QĐ-BNN về việc quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dong trong thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế ...

  pdf3p lawttyt3 30-11-2009 83 6   Download

 • Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawttnh13 13-11-2009 94 5   Download

 • Quyết định số 99/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

  pdf2p lawvhxh8 16-11-2009 37 5   Download

 • Quyết định số 99/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ Lâm nghiệp Việt Nam do Bộ Nội Vụ ban hành

  pdf2p lawvhxh9 19-11-2009 44 5   Download

 • Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf19p lawttnh21 19-11-2009 86 5   Download

 • Quyết định số 99/2007/QĐ-BTC về việc quản lý tài chính của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC ngày 25/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

  pdf3p lawdn2 31-10-2009 67 4   Download

 • Quyết định số 99/2004/QĐ-UB về việc phân công công tác của các Thành viên UBND Thành phố Hà Nội Nhiệm kỳ 2004-2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf8p lawdn6 31-10-2009 56 4   Download

 • Quyết định số 99/2000/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc4 24-11-2009 61 4   Download

 • Quyết định số 99-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Hà trung, Ngọc lạc, Thường xuân và Triệu sơn thuộc tỉnh Thanh hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf3p lawbmhc6 24-11-2009 59 4   Download

 • Quyết định số 99/2001/QĐ-BNN về việc ban hành bổ sung định mức chi hiện trường cấp xã của Dự án Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf6p lawbmhc11 24-11-2009 50 4   Download

 • Quyết định số 99/2003/QĐ-UB về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để điều chỉnh bổ sung một số Điều tại Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

  pdf6p lawqds3 09-12-2009 77 4   Download

 • Quyết định số 99/2001/QĐ-UB về cho phép tạm thời thực hiện một số chế độ, chính sách xã hội tại các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh của thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 79 4   Download

 • Quyết định số 99/2001/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về tài nguyên do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf6p lawtttotung2 29-10-2009 51 3   Download

 • Quyết định số 99/2005/QĐ-UB về việc quy định một số chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawdn4 31-10-2009 53 3   Download

 • Quyết định số 99/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawttnh4 11-11-2009 73 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 99/qđ-qlcl', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p lawttnh10 12-11-2009 65 3   Download

 • Quyết định số 99/2003/QĐ-BCN về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Da Giầy Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf11p lawbmhc9 24-11-2009 44 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 99
p_strCode=quyetdinhso99

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản