Quyết định tài chính

Xem 1-20 trên 22456 kết quả Quyết định tài chính
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf174p alt_12 23-07-2013 52 22   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của việc nắm giữ tiền mặt vượt trội đến các quyết định tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam" được thực hiện nhằm kiểm định ảnh hưởng của việc tích lũy tiền mặt quá mức đến các quyết định tài chính để từ đó tác động đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc20p joneywalker 26-01-2016 20 4   Download

 • Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có rất nhiều vấn đề nẩy sinh đòi hỏi các nhà quản trị phải đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn và tổ chức thực hiện các quyết định đó một cách kịp thời và khoa học, chỉ như thế doanh nghiệp mới có thể đứng vững và phát triển.

  pdf13p chanhthu 24-06-2009 4298 1422   Download

 • Kỹ năng ra quyết định được đánh giá là một trong những kỹ năng quan trọng trong công việc của một người giám đốc. Trong các quyết định đó, quyết định về tài chính luôn là quyết định quan trọng nhất và khó khăn nhất của người lãnh đạo.

  pdf3p cctaichinh 10-09-2010 202 49   Download

 • Trong thực tiễn hoạt động của công ty ban giám đốc công ty nói chung và giám đốc tài chính nói riêng thường xuyên đứng trước những quyết định kinh doanh có liên quan chặt chẽ đến các vấn đề tài chính công ty. Chẳng hạn công ty có nên đầu tư một dự án mở rộng sản xuất kinh doanh hay không? Công ty có nên ký kết một hợp đồng xuất hoặc nhập khẩu trong điều kiện tỷ giá hối đoái biến động hay không?...

  doc5p kusudonicky 23-06-2011 122 36   Download

 •  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp (Tập 1): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những vấn đề căn bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, yếu tố lãi suất trong quyết định tài chính, quản lý vốn cố định qua nội dung 3 chương đầu của giáo trình.

  pdf76p uocvongxua02 19-05-2015 77 28   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính (Phan Trần Trung Dũng) - Chương 1 Tổng quan về tài chính. Trong chương này gồm các nội dung sau đây: Tổng quan về tài chính, các quyết định tài chính, các khái niệm quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ hơn các nội dung trong chương học.

  pdf16p kimkhanhkh 12-03-2014 120 22   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1 trình bày về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp, giám đốc tài chính doanh nghiệp.

  pdf35p youcanletgo_03 13-01-2016 38 9   Download

 • Nội dung chính chương 5 là: Các quyết định tài chính, sáu bước trong quá trình quyết định, mô hình phân tích thông tin thích hợp,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p trentroicosao 14-03-2014 30 3   Download

 • Bài giảng Giới thiệu môn học Quản lý tài chính với mục tiêu cung cấp kiến thức và công cụ phân tích nhằm ra các quyết định tài chính trong công ty, đồng thời cung cấp kiến thức làm cơ sở học các môn học sau. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt5p codon_06 22-01-2016 24 2   Download

 • Cùng tìm hiểu mục tiêu và hoạt động của doanh nghiệp; các quyết định tài chính chủ yếu trong doanh nghiệp; tổ chức hệ thống thông tin kế toán và tài chính doanh nghiệp;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bổ túc kế toán 1: Giới thiệu báo cáo tài chính và giới thiệu tài chính doanh nghiệp".

  pdf30p hera_01 06-04-2016 19 2   Download

 • CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỚI HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH: Công ty không thể ra tất cả các quyết định một cách riêng lẻ. - Cần phải xem xét toàn bộ ảnh hưởng của các quyết định đầu tư và tài trợ. Tiến trình này được gọi là hoạch định tài chính - Kết quả cuối cùng là kế hoạch tài chính - Cần thiết vì các quyết định đầu tư và tài trợ tác động với nhau. Giúp công ty dự tính trước cách phản ứng với những thay đổi trong các điều kiện kinh doanh.

  ppt21p lenga_a6 02-01-2011 324 139   Download

 • Tiểu luận: Cơ cấu tài chính và quyết định tài trợ nhằm trình bày tổng quan cơ cấu tài chính và quyết định tài trợ, kỹ thuật phân tích các phương án tài trợ, xác định cơ cấu vốn tối ưu. Cơ cấu vốn là nguồn tài trợ thường xuyên để doanh nghiệp có thể an tâm sử dụng trong thời gian tương đối dài, vì thế cơ cấu vốn của doanh nghiệp bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu và nợ trung dài hạn.

  pdf16p blue_12 12-05-2014 225 88   Download

 • Chương 5 Quyết định tài trợ nhằm giúp sinh viên nắm được tầm quan trọng của quyết định tài trợ với doanh nghiệp. Nắm được các phương thức tài trợ cơ bản của doanh nghiệp. Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu.

  pdf33p six_12 14-03-2014 44 13   Download

 • Tài liệu hưỡng dẫn Tài liệu hưỡng dẫn Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân ối với lực lượng Công an nhân dân tại Thanh tra Bộ Công an

  pdf5p xedapdo 28-04-2010 119 11   Download

 • Đề tài làm rõ các yêu cầu, đặc điểm, tính chất và vai trò của tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính; làm rõ mối quan hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý, đánh giá đƣợc hiện trạng đáp ứng các yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính trên thực tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 10 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH - LẦN 1) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p cobetocroi 27-05-2011 55 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về quyết định hành chính và các yêu cầu đối với quyết định hành chính của UBND tỉnh; đánh giá thực trạng đáp ứng các yêu cầu hợp pháp và hợp lý của các quyết định hành chính do UBND tỉnh ban hành, đưa ra phương hướng, biện pháp bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý của các quyết định hành chính do UBND tỉnh ban hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p vophongvouu 12-04-2017 7 1   Download

 • Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng và tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính.. Đọc xong bài này bạn sẽ hiệu được vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng như sử dụng được các kỹ thuật phân tích tài chính như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số....

  pdf23p zemeta 15-11-2009 12774 4539   Download

 • Tài liệu "Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Phân tích các báo cáo tài chính công ty" giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài chính công ty để giúp giám đốc tài chính đánh giá được thực trạng, tình hình tài chính công ty nhằm hoạch định hoặc đưa ra các quyết định tài chính.

  pdf23p anhvu 19-03-2009 2206 1064   Download

Đồng bộ tài khoản