intTypePromotion=1
ADSENSE

Ràng buộc đẳng thức

Xem 1-20 trên 430 kết quả Ràng buộc đẳng thức
 • Bài viết Phân tích sự cần thiết của công tác khảo sát nhu cầu đi lại theo hộ gia đình (HTS) trong dự báo nhu cầu giao thông phân tích kinh nghiệm khảo sát nhu cầu đi lại của hộ gia đình tại Hoa Kỳ cũng như các phương pháp mới được sử dụng trong công việc này. Kết luận, đề xuất rằng phương pháp Điều tra nhu cầu đi lại theo hộ gia đình (HTS) nên được thực hiện trên quy mô quốc gia và định kỳ để tạo ra dữ liệu đáng tin cậy cho việc lập kế hoạch giao thông.

  pdf10p vigeneralmotors 13-07-2022 11 3   Download

 • Giáo trình thực hành CAD-CAM "VISI dành cho người tự học (Phần cơ bản)" trình bày từ cơ bản đến chuyên sâu cùng với các hướng dẫn từng bước được minh họa với trên 1000 hình cắt trực tiếp từ màn hình máy tính, rõ ràng giúp người học tiện theo dõi, tiết kiệm nhiều thời gian khai thác có hiệu quả các công cụ và lệnh của VISI trong thiết kế cơ khí và gia công khuôn hoàn chỉnh.

  pdf200p ryomaechizen 01-07-2022 22 0   Download

 • Bài viết này đề xuất một phương pháp điều khiển tối ưu dựa trên dữ liệu cho trường hợp hệ tuyến tính dừng trong đó mô hình toán của hệ chưa biết và hệ phải thỏa mãn các điều kiện giới hạn của trạng thái và tín hiệu đầu vào với hệ điều khiển. Cụ thể, bài toán được đưa về hệ các bất đẳng thức ma trận (LMI), và hệ này giải được bằng các phương pháp số hiện hành. Phương pháp điều khiển này được minh họa bằng ví dụ mô phỏng thực hiện trên Matlab.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 11 1   Download

 • Bài toán cân bằng vectơ hai mức yếu chứa nhiều bài toán như các trường hợp đặc biệt như bài toán quy hoạch với ràng buộc bất đẳng thức biến phân, bài toán tối ưu vectơ với ràng buộc bất đẳng thức biến phân, bài toán mạng giao thông với ràng buộc bất đẳng thức biến phân, bài toán bất đẳng thức biến phân với ràng buộc cân bằng, bài toán tối ưu hai mức và bài toán bất đẳng thức hai mức.

  pdf4p vipatriciawoertz 31-05-2022 11 1   Download

 • (NB) Giáo trình Công nghệ chế tạo máy với mục tiêu giúp người học có thể khái quát được những vấn đề cơ bản về gia công cơ khí; Nêu lên được các khái niệm về nguyên công, lần gá, bước, độ chính xác, chuẩn, gá đặt; Vận dụng những kiến thức của môn học để tính toán, thiết kế và bảo quản đồ gá; Thiết kế được tiến trình hoặc qui trình công nghệ gia công cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf110p hoatudang09 15-03-2022 12 1   Download

 • (NB) Giáo trình NX Unigraphics cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao diện của phần mềm UNIGRAPHICS NX11; Phác thảo NX11; Các lệnh thiết kế 2D; Ghi kích thước; Ràng buộc và cách sử dụng; Công cụ mô hình 3D dạng khối ( Solid); Công cụ mô hình 3D dạng mặt ( Surface). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 1 dưới đây.

  pdf107p hoatudang09 15-03-2022 26 5   Download

 • (NB) Giáo trình NX Unigraphics với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày môi trường làm việc, những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm NX để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật; Trình bày môi trường làm việc, những chức năng, công cụ cần thiết của phần mềm NX để thực hiện thiết kế các cơ cấu máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2 dưới đây.

  pdf163p hoatudang09 15-03-2022 12 1   Download

 • (NB) Giáo trình Cơ sở dữ liệu giúp các học viên tiếp cận vấn đề cốt lõi nhất về mặt lý thuyết: các định nghĩa, khái niệm, hệ quả, định lý, giải thuật,…từ đó có thể áp dụng vào bài toán thực tế thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nói riêng cũng như thiết kế hệ thống thông tin nói chung

  pdf80p hoacomay097 06-01-2022 36 1   Download

 • (NB) Giáo trình giúp các học viên tiếp cận vấn đề cốt lõi nhất về mặt lý thuyết: các định nghĩa, khái niệm, hệ quả, định lý, giải thuật,…từ đó có thể áp dụng vào bài toán thực tế thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nói riêng cũng như thiết kế hệ thống thông tin nói chung.

  pdf69p caphesuadathembotngot 26-12-2021 19 3   Download

 • (NB) Giáo trình không đi sâu vào việc chứng minh các định lý mà chú trọng đến việc giải thích ý nghĩa thực tế của các công thức lý thuyết để từ đó hướng dẫn học viên cách tiếp cận tư duy logic, nắm vững kỹ thuật tính toán cũng như các bước triển khai giải quyết các bài toán thực tế trên khía cạnh công nghệ.

  pdf59p caphesuadathembotngot 26-12-2021 17 1   Download

 • Luận văn trình bày các điều kiện Karush - Kuhn - Tucker cần và đủ và các định lý đối ngẫu cho bài toán quy hoạch thương có ràng buộc bất đẳng thức với các hàm lồi suy rộng Lipschitz địa phương của H. Kuk, G. M. Lee, T. Tanino đăng trong tạp chí J. Math. Anal. Appl. 262 (16, 2001), 365 - 375, và các điều kiện tối ưu cho bài toán quy hoạch thương đối với các hàm liên tục của N. Gadhi đăng trong tạp chí Optimization 57 (8, 2008), 527 - 537.

  pdf43p guitaracoustic06 24-12-2021 18 0   Download

 • Nghiên cứu này mô tả các thí nghiệm về khả năng hấp thụ của Pb (II) từ dung dịch nước lên bazan Phước Long, Việt Nam để so sánh với than hoạt tính dạng bột (PAC). Sự hấp thụ của Pb (II) từ dung dịch nước lên bazo và PAC được khảo sát trong dung dịch nước có pH: 4,35 ÷ 5,33, ở nhiệt độ 30°C ± 0,5°C. Các giá trị thực nghiệm chỉ ra rằng bình nguyên thứ nhất ở nồng độ Pb2+ 12,5mM và bình nguyên thứ hai ở nồng độ 50mM. Mô hình Langmuir 2 và Freundlich tuyến tính đã được áp dụng để mô tả đường đẳng nhiệt cân bằng và cả hai mô hình đều phù hợp.

  pdf9p thienlangso 15-12-2021 13 0   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Database): Chương 2 - TS. Đặng Thị Thu Hiền cung cấp cho học viên các kiến thức về giới thiệu thiết kế CSDL; quy trình thiết kế; mô hình thực thể-liên kết; kiểu thực thể, thuộc tính, khóa; liên kết, kiểu liên kết, các ràng buộc liên kết; tổng quát hóa, chuyên biệt hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf47p bachkhinhdaluu 10-12-2021 21 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Database): Chương 4 - TS. Đặng Thị Thu Hiền cung cấp cho học viên các kiến thức về ngôn ngữ SQL - truy vấn, ràng buộc; câu lệnh mô tả dữ liệu DDL (Data Definition Language); câu lệnh thác tác dữ liệu DML (Data Manipulation Language); câu lệnh truy vấn dữ liệu SQL (Structured Query Language); câu lệnh quản lý dữ liệu DCL (Data Control Language);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf82p bachkhinhdaluu 10-12-2021 17 2   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Database): Chương 3 - TS. Đặng Thị Thu Hiền cung cấp cho học viên các kiến thức về Mô hình quan hệ (Relational Data Model); khái niệm trong mô hình quan hệ; ràng buộc toàn vẹn; các phép toán cập nhật; các phép toán đại số quan hệ; cách chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf86p hanthienngao 13-12-2021 28 1   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu: Chương 4 Khai phá luật kết hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khai phá luật kết hợp (Association rule); Các thuật toán khai phá vô hướng luật kết hợp (giá trị lôgic đơn chiều) trong CSDL giao dịch; Khai phá kiểu đa dạng luật kết hợp/tương quan; Khai phá kết hợp dựa theo ràng buộc; Khai phá mẫu dãy. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p caphesuadathemmatong 25-11-2021 14 0   Download

 • Tập bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu chính là phục vụ công tác dạy và học học phần bắt buộc Tổ chức hạch toán kế toán cho đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng ngành Kế toán. Tập bài giảng trình bày các vấn đề một cách rõ ràng, dễ hiểu với bố cục gồm 6 chương, kết thúc mỗi chương có câu hỏi ôn tập và bài tập liên quan đến nội dung của từng chương giúp người tìm hiểu có cái nhìn gần nhất, tổng hợp nhất về lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf223p cucngoainhan3 19-11-2021 26 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Phương pháp tính toán khoảng giải các ràng buộc không tuyến tính" là đề xuất áp dụng phương pháp kiểm thử cặp đôi vào SMT Solver raSAT và đã cho kết quả cải tiến đáng kể hiệu quả của raSAT.

  pdf65p tomjerry001 18-10-2021 11 0   Download

 • Bài viết trình bày việc xét một mô hình tối ưu danh mục đầu tư với độ đo rủi ro là giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR). Trên thực tế khi tối ưu danh mục đầu tư thì số lượng tài sản cần có trong danh mục là ràng buộc rất quan trọng (về mặt toán học ta có thể gọi đây là các ràng buộc về lực lượng). Ràng buộc này giúp cho danh mục đầu tư được đa dạng và góp phần hạn chế rủi ro trong tương lai.

  pdf8p vijihyo2711 25-09-2021 8 0   Download

 • Giáo trình “Đồ họa ứng dụng” được biên soạn dựa trên khung chương trình đào tạo Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin đã được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghê Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt. Với mục tiêu cung cấp cho các em các kiến thức và kỹ năng làm việc trên phần mềm Adobe Photoshop - Một phần mềm hỗ trợ thiết kế và xử lý ảnh chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Giáo trình được biên soạn một cách ngắn gọn, hướng dẫn các bước thực hiện một rất rõ ràng và dễ hiểu giúp cho các em thực hành và hình thành kỹ năng nhanh chóng.

  doc88p lovebychance10 04-09-2021 47 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ràng buộc đẳng thức
p_strCode=rangbuocdangthuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2